ทัวร์กัมพูชา/CAMBODIA - ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ

ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ เที่ยวได้จริง ไม่ทิ้งลูกทัวร์
Go to content

Main menu:

ทัวร์กัมพูชา/CAMBODIA

รหัสทัวร์  DP_KHBIC_REP01_FD
ชื่อทัวร์  ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ
วันเดินทาง   เมษายน - สิงหาคม 2561
ระยะเวลา   3 วัน 2 คืน     
สายการบิน   Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
10,900.-  


รหัสทัวร์  DP_KHHPT_HCAFD32A02
ชื่อทัวร์  ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ
วันเดินทาง  เมษายน - พฤษภาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน  Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
9,999.-  


รหัสทัวร์ DP_KHHPT_HCAXX32A02
ชื่อทัวร์  ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด
วันเดินทาง  มีนาคม - เมษายน 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน  นั่งรถ (เข้าด่านปอยเปต)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
6,999.-  


รหัสทัวร์  DP_KHSBT_PK0-383
ชื่อทัวร์  ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม
วันเดินทาง   เมษายน - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา   3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Bangkok Airways (PG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,555.-  


รหัสทัวร์  DP_KHSBT_PK0-382
ชื่อทัวร์  ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ พนมเปญ
วันเดินทาง   เมษายน - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา   3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Bangkok Airways (PG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
15,555.-  


รหัสทัวร์  DP_KHBIC_REP02_FD
ชื่อทัวร์  ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียบเรียบ
วันเดินทาง   เมษายน - สิงหาคม 2561
ระยะเวลา   3 วัน 2 คืน     
สายการบิน   Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
11,900.-  


Back to content | Back to main menu