ทัวร์อิยิปต์/EGYPT - SABUYTICKET AND TRAVEL

ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ เที่ยวได้จริง ไม่ทิ้งลูกทัวร์
Go to content

Main menu:

ทัวร์อิยิปต์/EGYPT

รหัสทัวร์  DP_EGPVC_EG5D2N
ชื่อทัวร์  ทัวร์อิยิปต์ Yalla Egypt
วันเดินทาง  พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    5 วัน 2 คืน     
สายการบิน Egypt Air (MS)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
32,888.-  


รหัสทัวร์  DP_EGPVC_EG6D3N
ชื่อทัวร์  ทัวร์อิยิปต์  Egypt - Jordan
วันเดินทาง  มกราคม - มีนาคม 2561
ระยะเวลา    6 วัน 3 คืน     
สายการบิน Egypt Air (MS)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
34,888.-  


รหัสทัวร์  DP_EGPVC_EGSSP8D6N
ชื่อทัวร์  ทัวร์อิยิปต์ Super Special Egypt
วันเดินทาง  22-29 พฤษภาคม 2561
ระยะเวลา    8 วัน 6 คืน     
สายการบิน Egypt Air (MS)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
46,888.-  


รหัสทัวร์  DP_EGPVC_EG8D6N
ชื่อทัวร์  ทัวร์อิยิปต์ Yalla Egypt
วันเดินทาง  เมษายน - สิงหาคม 2561
ระยะเวลา    8 วัน 6 คืน     
สายการบิน Egypt Air (MS)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
51,888.-  


รหัสทัวร์  DP_EGPVC_EGJO8D
ชื่อทัวร์  ทัวร์อิยิปต์ Egypt + Jordan
วันเดินทาง  เมษายน - สิงหาคม 2561
ระยะเวลา    8 วัน 6 คืน     
สายการบิน Egypt Air (MS)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
57,888.-  


Back to content | Back to main menu