ทัวร์ฮ่องกง/HONGKONG - SABUYTICKET AND TRAVEL

ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ เที่ยวได้จริง ไม่ทิ้งลูกทัวร์
Go to content

Main menu:

ทัวร์ฮ่องกง/HONGKONG

รหัสทัวร์  DP_HKSBT_PK0-183
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น
วันเดินทาง  พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Emirates Airline (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
9,991.-  


รหัสทัวร์  DP_HKSBT_PK0-311
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง ลันตา เซินเจิ้น
วันเดินทาง  พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
9,900.-  


รหัสทัวร์  DP_HKZGO_HKG19
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่
วันเดินทาง  มิถุนายน - กันยายน  2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Emirates Airline (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
9,999.-  


รหัสทัวร์ DP_HKOGN_EK3D
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง นองปิง
วันเดินทาง  พฤษภาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Emirates Airline (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
9,999.-  


รหัสทัวร์  DP_HKHDC_HK001
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น
วันเดินทาง  พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Cathay Pacific (CX)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
9,999.-  


รหัสทัวร์  DP_HKHPT_HHZFD32B01
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง ลันตา เซินเจิ้น
วันเดินทาง  เมษายน - พฤษภาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
9,999.-  


รหัสทัวร์ DP_HKDKC_ HASHTAG
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น
วันเดินทาง  พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Emirates Airline (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
8,888.-  


รหัสทัวร์  DP_HKBIC_HKG01_CX
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น
วันเดินทาง  พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Cathay Pacific (CX)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
11,900.-  


รหัสทัวร์  DP_HKBIC_HKG02_CX
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ
วันเดินทาง  มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Cathay Pacific (CX)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
15,900.-  


รหัสทัวร์  DP_HKBIC_HKG02_RJ
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ
วันเดินทาง กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Rolyal Jordanian (RJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
14,900.-  


รหัสทัวร์  DP_HKBIC_HKG03_CX
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
วันเดินทาง  มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Cathay Pacific (CX)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
17,900.-  


รหัสทัวร์  DP_HKBIC_HKG03_RJ
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
วันเดินทาง พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Rolyal Jordanian (RJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
16,900.-  


รหัสทัวร์ DP_HKBIC_HKG09_EK
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง Shopping
วันเดินทาง  พฤษภาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Emirates Airline (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,900.-  


รหัสทัวร์  DP_HKHKT_HKTG07
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
วันเดินทาง  พฤษภาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Hongkong Airlines (HX)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
14,888.-  


รหัสทัวร์  DP_HKSBT_PK0-224
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ
วันเดินทาง  พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Cathay Pacific (CX)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
16,991.-  


รหัสทัวร์  DP_HKSBT_PK0-301
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ
วันเดินทาง  พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Hongkong Airlines (HX)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
16,999.-  


รหัสทัวร์ DP_HKSML_SMHK04
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น
วันเดินทาง  พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Cathay Pacific (CX)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,900.-  


รหัสทัวร์ DP_HKSML_SMHK05
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัดดัง
วันเดินทาง  พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Cathay Pacific (CX)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
16,900.-  


รหัสทัวร์  DP_HKZGO_HKG11
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
วันเดินทาง  พฤษภาคม - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Emirates Airline (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
17,900.-  


รหัสทัวร์  DP_HKZGO_HKG16
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
วันเดินทาง  พฤษภาคม - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Emirates Airline (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
14,999.-  


รหัสทัวร์  DP_HKOGN_MAOMAO
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง นองปิง
วันเดินทาง  พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Cathay Pacific (CX)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
11,911.-  


รหัสทัวร์  DP_HKZTT_EASYHONGKONG
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง นองปิง
วันเดินทาง  พฤษภาคม - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Cathay Pacific (CX)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
15,900.-  


รหัสทัวร์ DP_HKZGO_HKG08
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง ลันตา ดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)
วันเดินทาง  พฤษภาคม - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Cathay Pacific (CX)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
17,900.-  


รหัสทัวร์  DP_HKMCH_PHOCX6HKGDIS
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ นองปิง
วันเดินทาง  เมษายน 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Emirates/Cathey Pacific

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
27,900.-  


รหัสทัวร์  DP_HKMCH_PHOCX5HKGNP
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง ลันตา นองปิง
วันเดินทาง  เมษายน 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Cathay Pacific (CX)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
25,900.-  


รหัสทัวร์  DP_HKMCH_PHOCX5HKGNP
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
วันเดินทาง  เมษายน 2561 (เทศกาลสงกรานต์)
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Cathay Pacific (CX)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
21,900.-  


รหัสทัวร์  DP_HKMCH_PHOEK4HKMFMNP
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง
วันเดินทาง  เมษายน 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน     
สายการบิน Emirates Airline (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
23,900.-  


รหัสทัวร์  DP_HKMCH_PHOEK2HKGDIS
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
วันเดินทาง  เมษายน 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน     
สายการบิน Emirates/Cathey Pacific

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
19,900.-  


Back to content | Back to main menu