ทัวร์อินเดีย พุทธคยา - ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ

บริษัท ดลภัทร จำกัด ใบอนุญาตนำเที่ยว No. 11/08128
Go to content

Main menu:

ทัวร์อินเดีย พุทธคยา

โปรแกรมทัวร์ > ทัวร์อินเดีย
รหัสทัวร์  DP_INDIAGO_PK0-174
ชื่อทัวร์  ทัวร์อินเดีย พุทธคยา
วันเดินทาง  มีนาคม 2561
ระยะเวลา    8 วัน 7 คืน     
สายการบิน Thai Smile (WE)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
46,999.-  


รหัสทัวร์  DP_INDIAHMY_IND01
ชื่อทัวร์  ทัวร์อินเดีย พุทธคยา
วันเดินทาง  มีนาคม 2561
ระยะเวลา    8 วัน 6 คืน     
สายการบิน Jet Airways (9W)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
45,500.-  


รหัสทัวร์  DP_INDIAHMY_IND02
ชื่อทัวร์  ทัวร์อินเดีย พุทธคยา ทัชมาฮาล
วันเดินทาง  มีนาคม 2561
ระยะเวลา    8 วัน 6 คืน     
สายการบิน Jet Airways (9W)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
48,800.-  


รหัสทัวร์  DP_INDIAVW_IN001
ชื่อทัวร์  ทัวร์อินเดีย พุทธคยา
วันเดินทาง  กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
ระยะเวลา    9 วัน 6 คืน     
สายการบิน Thai Smile (WE)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
37,999.-  


Back to content | Back to main menu