ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว - ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ

ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ เที่ยวได้จริง ไม่ทิ้งลูกทัวร์
Go to content

Main menu:

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว

โปรแกรมทัวร์ > ทัวร์ญี่ปุ่น/JAPAN
รหัสทัวร์  DP_JPHPT_XJ53_A03
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ
วันเดินทาง  สิงหาคม - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
18,888.-  


รหัสทัวร์  DP_JPHPT_XJ53-S02
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิ พิงค์มอส Vs ลาเวนเดอร์
วันเดินทาง  พฤษภาคม - กรกฎาคม 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
19,777.-  


รหัสทัวร์  DP_JPITC_XJ82
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว พิงค์มอส
วันเดินทาง  เมษายน - พฤษภาคม 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
18,900.-  


รหัสทัวร์  DP_JPTTN_XJ48
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมทุ่งลาเวนเดอร์
วันเดินทาง  พฤษภาคม - กรกฎาคม 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
19,888.-  


รหัสทัวร์  DP_JPZGO_NRT23
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น ชมทุ่งลาเวนเดอร์
วันเดินทาง  มิถุนายน - กันยายน 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
19,999.-  


รหัสทัวร์  DP_JPTTN_XJ57
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมทุ่งลาเวนเดอร์
วันเดินทาง  พฤษภาคม - กรกฎาคม 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
17,888.-  


รหัสทัวร์  DP_JPSBT_PK0-405
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิ ชมวิสทีเรีย
วันเดินทาง  เมษายน 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
28,911.-  


รหัสทัวร์  DP_JPSBT_PK0-1878
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ชมดอกชิบะซากุระ
วันเดินทาง  เมษายน - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
24,999.-  


รหัสทัวร์  DP_JPTTN_TR09
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิ ชมทุ่งพิงค์มอส
วันเดินทาง  เมษายน 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน  Scoot (TR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
25,888.-  


รหัสทัวร์  DP_JPTTN_XJ50
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ พัก 5 ดาว
วันเดินทาง  พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
26,888.-  


รหัสทัวร์  DP_JPZGO_NRT17
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ชมดอกชิบะซากุระ
วันเดินทาง  พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
23,999.-  


รหัสทัวร์  DP_JPZGO_NRT18
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ชมดอกวิสทีเรีย
วันเดินทาง  พฤษภาคม 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
28,999.-  


รหัสทัวร์  DP_JPZGO_NRT19
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ชมทุ่งพิงค์มอส
วันเดินทาง  พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
23,999.-  


รหัสทัวร์  DP_JPZGO_NRT22
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ พิงค์มอส
วันเดินทาง  พฤษภาคม 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
21,999.-  


รหัสทัวร์  DP_JPZTT_EASYBEAUTIFUL
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ พิงค์มอส
วันเดินทาง  พฤษภาคม 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
24,900.-  


รหัสทัวร์  DP_JPTTN_XJ13
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมใบไม้เปลี่ยนสี
วันเดินทาง  กันยายน - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน  Scoot (TR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
23,888.-  


รหัสทัวร์  DP_JPTTN_XJ14
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว สัมผัสหิมะเย็นๆ
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน  Scoot (TR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
24,888.-  


รหัสทัวร์  DP_JPTTN_TG41
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ โอซาก้า
วันเดินทาง  พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน     
สายการบิน Thai Airways(TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
36,888.-  


รหัสทัวร์  DP_JPZGO_NRT14
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว ฟูจิ
วันเดินทาง  พฤษภาคม 2561
ระยะเวลา    6 วัน 3 คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
32,900.-  


Back to content | Back to main menu