ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว - ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ

บริษัท ดลภัทร จำกัด ใบอนุญาตนำเที่ยว No. 11/08128
Go to content

Main menu:

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว

โปรแกรมทัวร์ > ทัวร์ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์  DP_JPZG_NRT01
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น Sakura Strong
วันเดินทาง  มีนาคม - เมษายน 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
27,900.-  


รหัสทัวร์  DP_JPZG_NRT03
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น Sakura Full Bloom
วันเดินทาง  มีนาคม - เมษายน 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
32,900.-  


รหัสทัวร์  DP_JPZG_NRT04
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น Sakura Sparkling
วันเดินทาง  มีนาคม - เมษายน 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
29,900.-  


รหัสทัวร์  DP_JPZG_NRT05
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น Tulip Festival
วันเดินทาง  เมษายน 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
30,900.-  


รหัสทัวร์  DP_JPZG_NRT10
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น Strong Strong
วันเดินทาง  มกราคม - มีนาคม 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
26,900.-  


รหัสทัวร์  DP_JPZG_NRT11
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น Exclusive Sparkling
วันเดินทาง  มกราคม - มีนาคม 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
28,900.-  


รหัสทัวร์  DP_JPZG_NRT12
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น Fantasy Winter
วันเดินทาง  มกราคม - มีนาคม 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
29,900.-  


รหัสทัวร์  DP_JPZG_NRT13
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น Excellent
วันเดินทาง  มกราคม - มีนาคม 2561
ระยะเวลา    6 วัน 3 คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
35,900.-  


รหัสทัวร์  DP_JPTTN_XJ33
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น ซุ๊ปตาร์ วิสทีเรีย
วันเดินทาง  มกราคม - มีนาคม 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
25,888.-  


รหัสทัวร์  DP_JPTTN_XJ34
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น ซุ๊ปตาร์ ชมพู้ ชมพูวว
วันเดินทาง  มีนาคม - เมษายน 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
23,888.-  


รหัสทัวร์  DP_JPTTN_XJ32
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น ฟรุ้งฟริ้ง อมชมพู
วันเดินทาง  มีนาคม - เมษายน 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
25,888.-  


รหัสทัวร์  DP_JPTTN_TG24
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น ซุ๊ปตาร์ เหรียญทอง
วันเดินทาง  มกราคม - มีนาคม 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
34,999.-  


รหัสทัวร์  DP_JPCU_TR01
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น Blossom kawazu
วันเดินทาง  กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน Scoot (TR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
27,900.-  


รหัสทัวร์  DP_JPTTN_XJ37
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ลาเวนเดอร์
วันเดินทาง  พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
22,888.-  


รหัสทัวร์  DP_JPTTN_XJ47
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว พิงค์มอส
วันเดินทาง  เมษายน - พฤษภาคม 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
19,888.-  


Back to content | Back to main menu