ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า - ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ

ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ เที่ยวได้จริง ไม่ทิ้งลูกทัวร์
Go to content

Main menu:

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า

โปรแกรมทัวร์ > ทัวร์ญี่ปุ่น/JAPAN
รหัสทัวร์  DP_JPHPT_TR54-C02
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ชิราคาวาโกะ
วันเดินทาง  กรกฎาคม - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    5 วัน 4 คืน     
สายการบิน  Scoot (TR)
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
23,999.-  


รหัสทัวร์  DP_JPHPT_TR54-SW01
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ชิราคาวาโกะ
วันเดินทาง   เมษายน - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    5 วัน 4 คืน     
สายการบิน  Scoot (TR)
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
25,999.-  


รหัสทัวร์  DP_JPHPT_XJ53-CA02
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall ชมกำแพงหิมะ
วันเดินทาง  เมษายน - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
25,678.-  


รหัสทัวร์  DP_JPSBT_PK0-1849
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โกเบ
วันเดินทาง  เมษายน - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
24,991.-  


รหัสทัวร์  DP_JPTTN_TR10
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายามะ
วันเดินทาง  พฤษภาคม - กันยายน 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน     
สายการบิน  Scoot (TR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
20,888.-  


รหัสทัวร์  DP_JPTTN_XJ39
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า Snow Wall ชมกำแพงหิมะ
วันเดินทาง  เมษายน - พฤษภาคม 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
28,888.-  


รหัสทัวร์  DP_JPZGO_KIX07
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายามะ
วันเดินทาง  พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
27,999.-  


รหัสทัวร์  DP_JPTTN_TR15
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายามะ
วันเดินทาง  กันยายน - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน     
สายการบิน  Scoot (TR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
22,888.-  


รหัสทัวร์  DP_JPTTN_TR16
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายามะ
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน     
สายการบิน  Scoot (TR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
23,888.-  


รหัสทัวร์  DP_JPSBT_PK0-1786
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว ฟูจิ
วันเดินทาง  เมษายน - พฤษภาคม 2561
ระยะเวลา    6 วัน 4 คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
35,999.-  


Back to content | Back to main menu