ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด - ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ

ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ เที่ยวได้จริง ไม่ทิ้งลูกทัวร์
Go to content

Main menu:

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด

โปรแกรมทัวร์ > ทัวร์ญี่ปุ่น/JAPAN
รหัสทัวร์  DP_JPHPT_XJ53-A02
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด สกีรีสอร์ท
วันเดินทาง  พฤษภาคม - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
23,777.-  


รหัสทัวร์  DP_JPHPT_XJ64-B02
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
วันเดินทาง  เมษายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    6 วัน 4 คืน     
สายการบิน Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
27,777.-  


รหัสทัวร์  DP_JPSBT_PK0-1836
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
วันเดินทาง  เมษายน - พฤษภาคม 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
29,999.-  


รหัสทัวร์  DP_JPTTN_XJ42
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
วันเดินทาง  เมษายน - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
23,888.-  


รหัสทัวร์  DP_JPTTN_XJ44
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ชมทุ่งลาเวนเดอร์
วันเดินทาง  มิถุนายน - กันยายน 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
28,888.-  


รหัสทัวร์  DP_JPTTN_XJ45
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ชมทุ่งพิงค์มอส
วันเดินทาง  พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    6 วัน 4 คืน     
สายการบิน Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
29,888.-  


รหัสทัวร์  DP_JPITC_XJ94
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ชมทุ่งพิงค์มอส
วันเดินทาง  มพฤษภาคม -  มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
27,888.-  


รหัสทัวร์  DP_JPITC_XJ95
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ชมทุ่งลาเวนเดอร์
วันเดินทาง  มิถุนายน - กันยายน 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
31,900.-  


รหัสทัวร์  DP_JPITC_XJ96
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
วันเดินทาง  พฤษภาคม -  กันยายน 2561
ระยะเวลา    6 วัน 4 คืน     
สายการบิน Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
32,888.-  


รหัสทัวร์  DP_JPSBT_PK0-1860
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ชมทุ่งพิงค์มอส
วันเดินทาง  พฤษภาคม 2561
ระยะเวลา    6 วัน 4 คืน     
สายการบิน Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
32,900.-  


รหัสทัวร์  DP_JPSBT_PK0-1594
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ
วันเดินทาง  เมษายน - พฤษภาคม 2561
ระยะเวลา    6 วัน 4 คืน     
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
39,911.-  


รหัสทัวร์  DP_JPTTN_TG38
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ชมซากุระ
วันเดินทาง  เมษายน - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
35,888.-  


รหัสทัวร์  DP_JPJYH_AOMORI
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น อาโอโมริ ฮาโกดาเตะ
วันเดินทาง  มิถุนายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    6 วัน 3 คืน     
สายการบิน Japan Airlines (JL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
52,990.-  


รหัสทัวร์  DP_JPJYH_HOKKAIDO
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ
วันเดินทาง  26-31 กรกฎาคม 2561
ระยะเวลา    6 วัน 4 คืน     
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
64,990.-  


รหัสทัวร์  DP_JPGJG_49_HOKAIDOCOOL
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ชมทุ่งลาเวนเดอร์
วันเดินทาง  กรกฎาคม - สิงหาคม 2561
ระยะเวลา    6 วัน 4 คืน     
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
59,900.-  


Back to content | Back to main menu