ย่างกุ้ง หงสาวดี - ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ

บริษัท ดลภัทร จำกัด ใบอนุญาตนำเที่ยว No. 11/08128
Go to content

Main menu:

ย่างกุ้ง หงสาวดี

โปรแกรมทัวร์ > ทัวร์พม่า
รหัสทัวร์  DP_BEST_JT_MMR02
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระวัดดัง
วันเดินทาง  มีนาคม - พฤษภาคม 2561
ระยะเวลา    1 วัน  ไปเช้า - เย็นกลับ    
สายการบิน Nok Air / Thai Lion Air

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
4,999.-  


รหัสทัวร์  DP_BEST_MMR001_DD
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หาสา สิเรียม
วันเดินทาง  กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน   
สายการบิน Nok Air (DD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
10,900.-  


รหัสทัวร์  DP_BEST_MMR002_SL
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เนปิดอร์
วันเดินทาง  กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน   
สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
14,900.-  


รหัสทัวร์  DP_BEST_MMR04_DD
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม
วันเดินทาง  กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน   
สายการบิน Nok Air (DD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,900.-  


รหัสทัวร์  DP_BEST_MMR04_DD_5
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา 5ดาว
วันเดินทาง  กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน   
สายการบิน Nok Air (DD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
13,900.-  


รหัสทัวร์  DP_BEST_MMR04_SL
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน
วันเดินทาง  กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน   
สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
11,900.-  


รหัสทัวร์ DP_BEST_MMR04_SL_5
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา 5ดาว
วันเดินทาง  กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน   
สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,900.-  


รหัสทัวร์  DP_BEST_MMR04_DD_5
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ราคา จิ๊บ จิ๊บ
วันเดินทาง  กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน   
สายการบิน Nok Air (DD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
11,900.-  


รหัสทัวร์  DP_BEST_MMR021_PG
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า โปรน้องดี บินดี อยู่ดี
วันเดินทาง  กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน   
สายการบิน Bangkok Airways (PG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,900.-  


Back to content | Back to main menu