ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน - SABUYTICKET AND TRAVEL

ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ เที่ยวได้จริง ไม่ทิ้งลูกทัวร์
Go to content

Main menu:

ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน

โปรแกรมทัวร์ > ทัวร์พม่า/MYANMAR
รหัสทัวร์  DP_MMBIC_MMR001_DD
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม
วันเดินทาง  พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน   
สายการบิน Nok Air (DD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
8,999.-  


รหัสทัวร์  DP_MMBIC_MMR01_DD
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หาสาวดี สิเรียม พัก 5ดาว
วันเดินทาง  พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    2 วัน 1 คืน   
สายการบิน Nok Air (DD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
7,900.-  


รหัสทัวร์  DP_MMฺBIC_MMR012_DD
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน
วันเดินทาง  พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน   
สายการบิน Nok Air (DD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
9,999.-  


รหัสทัวร์  DP_MMPVC_LM0018M
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม
วันเดินทาง  เมษายน  2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน   
สายการบิน Myanmar Airways (8M)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
9,999.-  


รหัสทัวร์  DP_MMBIC_MMR002_SL
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เนปิดอว์ พระธาตุอินทร์แขวน
วันเดินทาง  พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน   
สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,900.-  


รหัสทัวร์  DP_MMBIC_MMR02_SL
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน
วันเดินทาง  พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน   
สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,900.-  


รหัสทัวร์  DP_MMBIC_MMR04_DD4S
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน
วันเดินทาง  เมษายน 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน   
สายการบิน Nok Air (DD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
11,900.-  


รหัสทัวร์  DP_MMBIC_MMR021_PG
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน
วันเดินทาง  เมษายน - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน   
สายการบิน Bangkok Airways (PG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
11,900.-  


รหัสทัวร์  DP_MMPVC_DL001SL
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน
วันเดินทาง  พฤษภาคม - กันยายน 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน   
สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
11,500.-  


รหัสทัวร์  DP_MMPVC_PF001SL
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน
วันเดินทาง  พฤษภาคม - กันยายน 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน   
สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
10,800.-  


รหัสทัวร์ DP_MMPVC_VT001SL
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน
วันเดินทาง  เมษายน - กันยายน 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน   
สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
10,800.-  


รหัสทัวร์  DP_MMSBT_PK0-136
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน
วันเดินทาง  พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน   
สายการบิน Nok Air (DD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,881.-  


รหัสทัวร์  DP_MMSBT_PK0-333
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน
วันเดินทาง  เมษายน - พฤษภาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน   
สายการบิน Bangkok Airways (PG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
13,991.-  


รหัสทัวร์ DP_MMZGO_RGN02
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน
วันเดินทาง  พฤษภาคม - กันยายน 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน   
สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
10,888.-  


รหัสทัวร์ DP_MMZGO_RGN03
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน
วันเดินทาง  พฤษภาคม - กันยายน 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน   
สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
11,888.-  


รหัสทัวร์  DP_MMZGO_RGN04
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน
วันเดินทาง  เมษายน - กันยายน 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน   
สายการบิน Myanmar Airways (8M)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
10,888.-  


รหัสทัวร์  DP_MMBIC_MMR004_DD5S
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี นั่งกระเช้า
วันเดินทาง  พฤษภาคม - กันยายน 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน   
สายการบิน Nok Air (DD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
11,900.-  


รหัสทัวร์  DP_MMBIC_MMR004_SL5S
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พัก 5 ดาว
วันเดินทาง  พฤษภาคม - กันยายน 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน   
สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
11,900.-  


รหัสทัวร์  DP_MMBIC_MMR04_DD5S
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พัก 5 ดาว
วันเดินทาง  พฤษภาคม - กันยายน 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน   
สายการบิน Nok Air (DD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,900.-  


รหัสทัวร์ DP_MMBIC_MMR04_FD5S
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินแขวน พัก 5ดาว
วันเดินทาง  พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน   
สายการบิน Thai Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
11,900.-  


รหัสทัวร์  DP_MMBIC_MMR08_FD
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน
วันเดินทาง  พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
ระยะเวลา    5 วัน 4 คืน   
สายการบิน Thai Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
20,900.-  


รหัสทัวร์  DP_MMBIC_MMR09_FD
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์
วันเดินทาง  พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
ระยะเวลา    6 วัน 5 คืน   
สายการบิน Thai Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
28,900.-  


Back to content | Back to main menu