มัณฑะเลย์ - SABUYTICKET AND TRAVEL

ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ เที่ยวได้จริง ไม่ทิ้งลูกทัวร์
Go to content

Main menu:

มัณฑะเลย์

โปรแกรมทัวร์ > ทัวร์พม่า/MYANMAR
รหัสทัวร์  DP_MMBIC_MMR031_FD
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์
วันเดินทาง  พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
ระยะเวลา    2 วัน 1 คืน   
สายการบิน Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
6,900.-  


รหัสทัวร์  DP_MMJWL_JMM21
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์
วันเดินทาง  พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน   
สายการบิน Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
7,979.-  


รหัสทัวร์  DP_MMJWL_JMM22
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์
วันเดินทาง  พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน   
สายการบิน Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
10,900.-  


รหัสทัวร์  DP_MMBIC_MMR061_FD
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ทะเลสาบอินเล
วันเดินทาง  มีนาคม - เมษายน 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน   
สายการบิน Thai Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
16,900.-  


รหัสทัวร์  DP_MMJWL_JMM23
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พินอูลวิน
วันเดินทาง  พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน   
สายการบิน Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,900.-  


Back to content | Back to main menu