พุกาม มัณฑะเลย์ - SABUYTICKET AND TRAVEL

ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ เที่ยวได้จริง ไม่ทิ้งลูกทัวร์
Go to content

Main menu:

พุกาม มัณฑะเลย์

โปรแกรมทัวร์ > ทัวร์พม่า/MYANMAR
รหัสทัวร์  DP_MMBIC_MMR05_FD
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์
วันเดินทาง  พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน   
สายการบิน Air Asia (FD) บินภายใน

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
16,900.-  


รหัสทัวร์  DP_MMBIC_MMR05_PG
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์
วันเดินทาง  พฤษภาคม - กรกฎาคม 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน   
สายการบิน Bangkok Airways (PG) บินภายใน

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
17,900.-  


รหัสทัวร์  DP_MMBIC_MMR051_FD
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม
วันเดินทาง  กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
ระยะเวลา    5 วัน 4 คืน   
สายการบิน Air Asia (FD) นั่งรถภายใน

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,900.-  


รหัสทัวร์  DP_MMBIC_MMR051_PG
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์
วันเดินทาง  พฤษภาคม - กรกฎาคม 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน   
สายการบิน Bangkok Airways นั่งรถภายใน

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
13,900.-  


รหัสทัวร์  DP_MMBIC_MMR052_FD
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า พุกาม อมรปุระ
วันเดินทาง  พฤษภาคม - กรกฎาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน   
สายการบิน Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
11,900.-  


รหัสทัวร์  DP_MMSBT_PK0-336
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์
วันเดินทาง  เมษายน - พฤษภาคม 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน   
สายการบิน Bangkok Airways นั่งรถภายใน

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
15,991.-  


รหัสทัวร์  DP_MMBIC_MMR071_FD
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า อินเล พุกาม
วันเดินทาง  เมษายน - สิงหาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน   
สายการบิน Air Asia (FD) บินภายใน

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
20,900.-  


Back to content | Back to main menu