พุกาม มัณฑะเลย์ - ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ

บริษัท ดลภัทร จำกัด ใบอนุญาตนำเที่ยว No. 11/08128
Go to content

Main menu:

พุกาม มัณฑะเลย์

โปรแกรมทัวร์ > ทัวร์พม่า
รหัสทัวร์  DP_BEST_MMR05_FD
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์
วันเดินทาง  มีนาคม - เมษายน 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน   
สายการบิน Air Asia (FD) บินภายใน

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
17,900.-  


รหัสทัวร์  DP_BEST_MMR05_PG
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์
วันเดินทาง  มีนาคม - เมษายน 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน   
สายการบิน Bangkok Airways (PG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
19,900.-  


รหัสทัวร์  DP_BEST_MMR08_FD
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า  5 มหาบูชาสถาน
วันเดินทาง  กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
ระยะเวลา    5 วัน 4 คืน   
สายการบิน Air Asia (FD) บินภายใน

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
23,900.-  


รหัสทัวร์  DP_BEST_MMR51_FD
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์
วันเดินทาง  มีนาคม - เมษายน 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน   
สายการบิน Air Asia (FD) นั่งรถภายใน

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
14,900.-  


รหัสทัวร์  DP_BEST_MMR51_PG
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์
วันเดินทาง  มีนาคม - เมษายน 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน   
สายการบิน Bangkok Airways (PG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
15,900.-  


รหัสทัวร์  DP_BEST_MMR52_FD
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า หลงรัก พุกาม
วันเดินทาง  มีนาคม - เมษายน 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน   
สายการบิน Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,900.-  


รหัสทัวร์  DP_BEST_MMR61_FD
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า อินเล อินเลิฟ
วันเดินทาง  กุมภาพันธ์ - เมษายน 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน   
สายการบิน Air Asia (FD) บินภายใน

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
19,900.-  


รหัสทัวร์  DP_BEST_MMR71_FD
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์
วันเดินทาง  กุมภาพันธ์ - เมษายน 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน   
สายการบิน Air Asia (FD) บินภายใน

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
24,900.-  


รหัสทัวร์  DP_MMRSPR_MDL002
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์
วันเดินทาง  กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน   
สายการบิน Myanmar Airways (8M)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
17,900.-/18,900.-


รหัสทัวร์  DP_MMRSPR_MDL003
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์
วันเดินทาง  กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน   
สายการบิน Myanmar Airways (8M)
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
14,900.-/18,900.-


Back to content | Back to main menu