ทัวร์เวียดนามเหนือ - SABUYTICKET AND TRAVEL

ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ เที่ยวได้จริง ไม่ทิ้งลูกทัวร์
Go to content

Main menu:

ทัวร์เวียดนามเหนือ

โปรแกรมทัวร์ > ทัวร์เวียดนาม/VIETNAM
รหัสทัวร์  DP_VNBIC_VN_04_SL
ชื่อทัวร์  ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง
วันเดินทาง  พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
9,900.-  


รหัสทัวร์  DP_VNBIC_VN006_VJ
ชื่อทัวร์  ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา
วันเดินทาง  พฤษภาคม - กันยายน 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน     
สายการบิน Viet Jet Air (VJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
10,900.-  


รหัสทัวร์  DP_VNPVC_CF002SL
ชื่อทัวร์  ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง
วันเดินทาง  พฤษภาคม -  ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
9,999.-  


รหัสทัวร์  DP_VNPVC_CS003SL
ชื่อทัวร์  ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง
วันเดินทาง  เมษายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
8,555.-  


รหัสทัวร์  DP_VNPVC_SW006SL
ชื่อทัวร์  ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา
วันเดินทาง  พฤษภาคม - ตุลาคม
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน     
สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
10,500.-  


รหัสทัวร์  DP_VNPVC_TC004SL
ชื่อทัวร์  ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮาลอง นิงห์บิงห์
วันเดินทาง  พฤษภาคม - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน     
สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
10,900.-  


รหัสทัวร์  DP_VNPVC_SW002SL
ชื่อทัวร์  ทัวร์เวียดนามเหนือ
วันเดินทาง  พฤษภาคม - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
9,500.-  


รหัสทัวร์  DP_VNZGO_HAN11
ชื่อทัวร์  ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา
วันเดินทาง  พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Thai Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
9,888.-  


รหัสทัวร์  DP_VNZGO_HAN14
ชื่อทัวร์  ทัวร์เวียดนามเหนือ
วันเดินทาง  พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Thai Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
8,888.-  


รหัสทัวร์  DP_VNAST_SXC01-VJ
ชื่อทัวร์  ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา
วันเดินทาง  เมษายน - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน     
สายการบิน Viet JetAir  (VZ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
10,888.-  


รหัสทัวร์  DP_VNBIC_VN_05_SL
ชื่อทัวร์  ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงห์
วันเดินทาง  พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน     
สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
11,900.-  


รหัสทัวร์  DP_VNBIC_VN_06_FD
ชื่อทัวร์  ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงห์บิงห์
วันเดินทาง  พฤษภาคม -  สิงหาคม 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน     
สายการบิน Thai Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
11,900.-  


รหัสทัวร์  DP_VNBIC_VN061_FD
ชื่อทัวร์  ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟานซีปัน
วันเดินทาง  พฤษภาคม -  สิงหาคม 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน     
สายการบิน Thai Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,900.-  


รหัสทัวร์  DP_VNPVC_GM004SL
ชื่อทัวร์  ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน
วันเดินทาง  พฤษภาคม - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน     
สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
11,900.-  


รหัสทัวร์  DP_VNSBT_PK0-263
ชื่อทัวร์  ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง
วันเดินทาง  พฤษภาคม 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน     
สายการบิน Thai Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,991.-  


รหัสทัวร์  DP_VNZGO_HAN05
ชื่อทัวร์  ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์
วันเดินทาง  พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน     
สายการบิน Thai Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,888.-  


รหัสทัวร์  DP_VNZGO_HAN12
ชื่อทัวร์  ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง
วันเดินทาง  พฤษภาคม -  มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน     
สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,888.-  


รหัสทัวร์  DP_VNAST_SXC03-VJ
ชื่อทัวร์  ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์
วันเดินทาง  เมษายน -  พฤษภาคม 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน     
สายการบิน Viet JetAir  (VZ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
11,555.-  


รหัสทัวร์  DP_VNBIC_VN_07_FD
ชื่อทัวร์  ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิบัน ฮาลอง
วันเดินทาง  พฤษภาคม -  มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    5 วัน 4 คืน     
สายการบิน Thai Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
13,900.-  


รหัสทัวร์  DP_VNBIC_VN_07_SL
ชื่อทัวร์  ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิบัน ฮาลอง
วันเดินทาง  พฤษภาคม -  มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    5 วัน 4 คืน     
สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
13,900.-  


รหัสทัวร์  DP_VNSBT_PK0-198
ชื่อทัวร์  ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิบัน
วันเดินทาง  พฤษภาคม
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน     
สายการบิน Qatar Airways (QR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
13,991.-  


รหัสทัวร์  DP_VNAST_SXC06-VN
ชื่อทัวร์  ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิบัน
วันเดินทาง  พฤษภาคม -  กันยายน 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน     
สายการบิน Vietnam Airlines (VN)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
14,900.-  


Back to content | Back to main menu