ทัวร์เวียดนามกลาง - SABUYTICKET AND TRAVEL

ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ เที่ยวได้จริง ไม่ทิ้งลูกทัวร์
Go to content

Main menu:

ทัวร์เวียดนามกลาง

โปรแกรมทัวร์ > ทัวร์เวียดนาม/VIETNAM
รหัสทัวร์  DP_VNPVC_WH001FD
ชื่อทัวร์  ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน
วันเดินทาง  พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน     
สายการบิน  Thai Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
9,999.-  


รหัสทัวร์  DP_VNSBT_PK0-264
ชื่อทัวร์  ทัวร์เวียดนามกลาง  ดานัง เว้
วันเดินทาง  มกราคม - กรกฎาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Bangkok Airways (PG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
10,991.-  


รหัสทัวร์  DP_VNBIC_VN_08_FD
ชื่อทัวร์  ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน
วันเดินทาง  พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน     
สายการบิน  Thai Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,900.-  


รหัสทัวร์  DP_VNBIC_VN_08_PG
ชื่อทัวร์  ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน
วันเดินทาง  พฤษภาคม - มิถนายน 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน     
สายการบิน Bangkok Airways (PG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,900.-  


รหัสทัวร์  DP_VNCIG_DANANG
ชื่อทัวร์  ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอนอัน เว้
วันเดินทาง  พฤษภาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน     
สายการบิน Bangkok Airways (PG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,889.-  


รหัสทัวร์ DP_VNJJW_JVN32
ชื่อทัวร์  ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน
วันเดินทาง  พฤษภาคม - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน     
สายการบิน  Thai Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,900.-  


รหัสทัวร์ DP_VNSBT_PK0-1928
ชื่อทัวร์  ทัวร์เวียดนามกลาง  ดานัง ฮอยอัน เว้
วันเดินทาง  มิถุนายน - พฤษจิกายน 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน     
สายการบิน  Thai Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
11,991.-  


รหัสทัวร์  DP_VNSBT_PK0-119
ชื่อทัวร์  ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน
วันเดินทาง  พฤษภาคม -  กันยายน 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน     
สายการบิน Bangkok Airways (PG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,991.-  


Back to content | Back to main menu