ทัวร์ฮ่องกง - ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ

บริษัท ดลภัทร จำกัด ใบอนุญาตนำเที่ยว No. 11/08128
Go to content

Main menu:

ทัวร์ฮ่องกง

รหัสทัวร์  DP_BEST_HKG001
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น
วันเดินทาง  มีนาคม - พฤษภาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Rolyal Jordanian (RJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
9,999.-  


รหัสทัวร์  DP_BEST_HKG02
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง นองปิง
วันเดินทาง  มีนาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Cathay Pacific (CX)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
15,900.-  


รหัสทัวร์  DP_BEST_HKG001
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น
วันเดินทาง กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Rolyal Jordanian (RJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
14,900.-  


รหัสทัวร์  DP_BEST_HKG03
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
วันเดินทาง  มีนาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Cathay Pacific (CX)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
17,900.-  


รหัสทัวร์  DP_BEST_HKG03_RJ
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
วันเดินทาง กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Rolyal Jordanian (RJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
16,900.-  


รหัสทัวร์  DP_BEST_HKG08
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า
วันเดินทาง  มีนาคม - เมษายน 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Emirates Airlines (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
14,900.-  


รหัสทัวร์  DP_BEST_HKG08
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง Shopping
วันเดินทาง  มีนาคม - เมษายน 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Emirates Airlines (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
11,900.-  


รหัสทัวร์  DP_HKTG_HKTG03
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
วันเดินทาง  มีนาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Cathay Pacific (CX)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,888.-  


รหัสทัวร์  DP_HKTG_HKTG06
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น
วันเดินทาง  มีนาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Hongkong Airlines (HX)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
8,888.-  


รหัสทัวร์  DP_HKTG_HKTG15
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง นองปิง
วันเดินทาง  มีนาคม - เมษายน 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Emirates Airlines (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
11,888.-  


Back to content | Back to main menu