ทัวร์มาเก๊า - ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ

บริษัท ดลภัทร จำกัด ใบอนุญาตนำเที่ยว No. 11/08128
Go to content

Main menu:

ทัวร์มาเก๊า

รหัสทัวร์  DP_CUMA1_FD
ชื่อทัวร์  ทัวร์มาเก๊า Lovely Fly
วันเดินทาง  มีนาคม - เมษายน 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
6,900.-  


รหัสทัวร์  DP_SSMA3_CSMFMNX02
ชื่อทัวร์  ทัวร์มาเก๊า Style Chill Chill
วันเดินทาง  มกราคม - มีนาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Air Macau (NX)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
6,899.-  


รหัสทัวร์  DP_SSMA2_SHNXMFM6
ชื่อทัวร์  ทัวร์มาเก๊า Chimelong
วันเดินทาง  มีนาคม - เมษายน 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Air Macau (NX)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
11,999.-  


รหัสทัวร์  DP_PBMA5_FD762
ชื่อทัวร์  ทัวร์มาเก๊า Pro Chill Chill
วันเดินทาง  กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
5,888.-  


รหัสทัวร์  DP_PBMA04 _NX885
ชื่อทัวร์  ทัวร์มาเก๊า Lovely Fly
วันเดินทาง  มกราคม - มีนาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Air Macau (NX)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
6,555.-  


รหัสทัวร์  DP_HKTGMA6_HKTG14
ชื่อทัวร์  ทัวร์มาเก๊า ดิสนีย์แลนด์
วันเดินทาง  มีนาคม - เมษายน 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,888.-  


รหัสทัวร์  DP_GOMA_PK0-318
ชื่อทัวร์  ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เวเนเชี่ยน
วันเดินทาง  กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
7,999.-  


รหัสทัวร์  DP_HKTGMA6_HKTG14
ชื่อทัวร์  ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง
วันเดินทาง  กุมภาพันธ์ - เมษายน 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
10,999.-  


Back to content | Back to main menu