ทัวร์มาเก๊า จูไห่ - ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ

ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ เที่ยวได้จริง ไม่ทิ้งลูกทัวร์
Go to content

Main menu:

ทัวร์มาเก๊า จูไห่

รหัสทัวร์  DP_MOZTT_MACAU
ชื่อทัวร์  ทัวร์มาเก๊า จูไห
วันเดินทาง  เมษายน - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
6,900.-  


รหัสทัวร์  DP_MOPBC_FD762-FD767
ชื่อทัวร์  ทัวร์มาเก๊า จูไห่
วันเดินทาง  เมษายน - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
5,888.-  


รหัสทัวร์  DP_MOPBC_NX885-882
ชื่อทัวร์  ทัวร์มาเก๊า Chimelong
วันเดินทาง  เมษายน - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Air Macau (NX)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
6,555.-  


รหัสทัวร์  DP_MOSSH_CSMFMNX03
ชื่อทัวร์  ทัวร์มาเก๊า จู่ไห่
วันเดินทาง  เมษายน - กรกฎาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Air Macau (NX)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
8,899.-  


รหัสทัวร์  DP_MOSBT_PK0-318
ชื่อทัวร์  ทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่
วันเดินทาง  เมษายน - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
7,900.-  


รหัสทัวร์  DP_MOSBT_PK0-176
ชื่อทัวร์  ทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่
วันเดินทาง  เมษายน - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Air Macau (NX)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
7,999.-  


รหัสทัวร์  DP_MOPBC_FD762-767
ชื่อทัวร์  ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่
วันเดินทาง  พฤษภาคม - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
7,888.-  


Back to content | Back to main menu