ทัวร์สิงค์โปร์ - ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ

บริษัท ดลภัทร จำกัด ใบอนุญาตนำเที่ยว No. 11/08128
Go to content

Main menu:

ทัวร์สิงค์โปร์

โปรแกรมทัวร์ > ทัวร์สิงค์โปร์
รหัสทัวร์  DP_SQ2_FULLY
ชื่อทัวร์  ทัวร์สิงคโปร์ Fully Booked
วันเดินทาง  มกราคม - พฤษภาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน  2 คืน     
สายการบิน Singapore Airlines (SQ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
22,999.-  


รหัสทัวร์  DP_SQ3_MAGNIFICENT
ชื่อทัวร์  ทัวร์สิงคโปร์ Magnificent
วันเดินทาง  มกราคม - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    4 วัน  3 คืน
สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,999.-/14,999.-  


รหัสทัวร์  DP_SQ4_AWESOME
ชื่อทัวร์  ทัวร์สิงคโปร์ Awesome
วันเดินทาง  กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน  2 คืน     
สายการบิน Scoot (TR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
10,955/12,955.-  


รหัสทัวร์  DP_SQ6_SO_SHIOK
ชื่อทัวร์  ทัวร์สิงคโปร์ So Shiok
วันเดินทาง  มกราคม - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน  2 คืน     
สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
9,999.-/11,999.-  


รหัสทัวร์  DP_SQ1_EPIC
ชื่อทัวร์  ทัวร์สิงคโปร์ Epic
วันเดินทาง  มกราคม - พฤษภาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน  2 คืน     
สายการบิน Jet Star Airways (3K)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
13,999.-  


รหัสทัวร์  DP_SQ9_TWO_PARK
ชื่อทัวร์  ทัวร์สิงคโปร์ Two Theme Park
วันเดินทาง  
ระยะเวลา    4 วัน  3 คืน     
สายการบิน Scoot (TZ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
19,999.-  


รหัสทัวร์  DP_SQ5_SO_STRONG
ชื่อทัวร์  ทัวร์สิงคโปร์ So Strong
วันเดินทาง  มกราคม - เมษายน 2561
ระยะเวลา    3 วัน  2 คืน     
สายการบิน Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
16,999.-  


รหัสทัวร์  DP_SQ8_SO_SHIOK
ชื่อทัวร์  ทัวร์สิงคโปร์ So Shiok
วันเดินทาง  มกราคม - พฤษภาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน  2 คืน     
สายการบิน Singapore Airlines (SQ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
14,555.-/16,555.-  


รหัสทัวร์  DP_SQ7_BUMBOAT
ชื่อทัวร์  ทัวร์สิงคโปร์ Bumboat
วันเดินทาง  กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน  2 คืน     
สายการบิน Thai Air (TR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,999.-  


Back to content | Back to main menu