ทัวร์สิงค์โปร์ - SABUYTICKET AND TRAVEL

ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ เที่ยวได้จริง ไม่ทิ้งลูกทัวร์
Go to content

Main menu:

ทัวร์สิงค์โปร์

โปรแกรมทัวร์ > ทัวร์สิงคโปร์/SINGAPORE
รหัสทัวร์  DP_SGSPB_FLOWPLUS
ชื่อทัวร์  ทัวร์สิงคโปร์
วันเดินทาง  พฤษภาคม - กันยายน 2561
ระยะเวลา    3 วัน  2 คืน     
สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
8,888.-  


รหัสทัวร์  DP_SGSPB_SCOOTAWESOME
ชื่อทัวร์  ทัวร์สิงคโปร์
วันเดินทาง  พฤษภาคม -  ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน  2 คืน     
สายการบิน Scoot(TR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
9,955.-/11,955.-  


รหัสทัวร์  DP_SGSPB_SOSHIOK3D_SL
ชื่อทัวร์  ทัวร์สิงคโปร์
วันเดินทาง  พฤษภาคม - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน  2 คืน     
สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
9,999.-/11,999.-  


รหัสทัวร์  DP_SGZGO_SIN12
ชื่อทัวร์  ทัวร์สิงคโปร์
วันเดินทาง  พฤษภาคม - กรกฎาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน  2 คืน     
สายการบิน Jet Star Airways (3K)


ราคาเริ่มต้น/ท่าน
9,888.-  


รหัสทัวร์  DP_SGSBT_PK0-138
ชื่อทัวร์  ทัวร์สิงคโปร์
วันเดินทาง  พฤษภาคม - กรกฎาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน  2 คืน     
สายการบิน Jet Star Airways (3K)
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
11,991.-  


รหัสทัวร์  DP_SGSPB_EPIC3K
ชื่อทัวร์  ทัวร์สิงคโปร์
วันเดินทาง  พฤษภาคม - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน  2 คืน     
สายการบิน Jet Star Airways (3K)
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
13,999.-  


รหัสทัวร์  DP_SGSPB_EPIC3D
ชื่อทัวร์  ทัวร์สิงคโปร์
วันเดินทาง  พฤษภาคม - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน  2 คืน     
สายการบิน Singapore Airlines (SQ)
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
15,999.-  


รหัสทัวร์  DP_SGSPB_MAGNIFICENT
ชื่อทัวร์  ทัวร์สิงคโปร์
วันเดินทาง  พฤษภาคม - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน  2 คืน     
สายการบิน Thai Lion Air (SL)
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,999.-/14,999.-  


รหัสทัวร์  DP_SGSPB_SOSHIOK3D_FD
ชื่อทัวร์  ทัวร์สิงคโปร์
วันเดินทาง  พฤษภาคม - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    3 วัน  2 คืน     
สายการบิน Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
11,999.-/13,999.-  


รหัสทัวร์ DP_SGZGO_SIN08
ชื่อทัวร์  ทัวร์สิงคโปร์
วันเดินทาง  พฤษภาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน  2 คืน     
สายการบิน Jet Star Airways (3K)
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,588.-  


รหัสทัวร์  DP_SGZGO_SIN09
ชื่อทัวร์  ทัวร์สิงคโปร์
วันเดินทาง  พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    3 วัน  2 คืน     
สายการบิน Singapore Airlines (SQ)
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,888.-  


รหัสทัวร์  DP_SGSBT_PK0-273
ชื่อทัวร์  ทัวร์สิงคโปร์ บินตรง เชียงใหม่ - สิงคโปร์
วันเดินทาง  พฤษภาคม - กันยายน2561
ระยะเวลา    3 วัน  2 คืน     
สายการบิน Silk Air (MI)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
23,191.-  


รหัสทัวร์  DP_SGSBT_PK0-273
ชื่อทัวร์  ทัวร์สิงคโปร์
วันเดินทาง  พฤษภาคม - กรกฎาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน  2 คืน     
สายการบิน Singapore Airlines (SQ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
15,991.-  


รหัสทัวร์  DP_SGSPB_VVIP
ชื่อทัวร์  ทัวร์สิงคโปร์ VIP GROUP
วันเดินทาง  พฤษภาคม - กรกฎาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน  2 คืน     
สายการบิน Singapore Airlines (SQ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
24,555.-/33,555  


Back to content | Back to main menu