ทัวร์ไต้หวัน - ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ

บริษัท ดลภัทร จำกัด ใบอนุญาตนำเที่ยว No. 11/08128
Go to content

Main menu:

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์  DP_BEST_TPE01_BR
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
วันเดินทาง  มกราคม - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน Eva Air (BR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
22,900.-  


รหัสทัวร์  DP_BEST_TPE02_SL
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
วันเดินทาง  มกราคม - มีนาคม 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
15,900.-  


รหัสทัวร์  DP_VWON_TEP05_SL
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน Wow Taiwan
วันเดินทาง  มกราคม - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    4 วัน 2 คืน     
สายการบิน LionAir (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
9,999.-  


รหัสทัวร์  DP_VWON_TEP04_SL
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน Coyote Taiwan
วันเดินทาง  มกราคม - มีนาคม 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
13,555.-  


รหัสทัวร์  DP_VWON_TEP03_SL
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน Alishan Love Love
วันเดินทาง  กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
14,900.-  


รหัสทัวร์  DP_CU_TEP06_XW
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน Pink Blossom
วันเดินทาง  กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน Nok Scoot Air (XW)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
16,999.-  


รหัสทัวร์  DP_CU_TEP07_XW
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ใสๆ วัยรุ่นชอบ
วันเดินทาง  กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
ระยะเวลา    6 วัน 4 คืน     
สายการบิน Nok Scoot Air (XW)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
18,999.-  


Back to content | Back to main menu