ทัวร์รัสเซีย - ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ

ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ เที่ยวได้จริง ไม่ทิ้งลูกทัวร์
Go to content

Main menu:

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์  DP_RUSPL_RUSSIA_KC
ชื่อทัวร์  ทัวร์รัสเซีย Let it Snow
วันเดินทาง  มกราคม - มีนาคม 2561
ระยะเวลา    6 วัน 3 คืน     
สายการบิน  Air Astana (KC)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
43,999.-  


รหัสทัวร์  DP_RUSPL_RUSSIA_KC
ชื่อทัวร์  ทัวร์รัสเซีย Super Moscow
วันเดินทาง  มกราคม - มีนาคม 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
44,888.-  


รหัสทัวร์  DP_RUSPL_RUSSIA_7D
ชื่อทัวร์  ทัวร์รัสเซีย Once A Life Aurora
วันเดินทาง  กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
ระยะเวลา    7 วัน 5 คืน     
สายการบิน  Air Astana (KC)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
52,888.-  


รหัสทัวร์  DP_RUSPL_RUSSIA_TG
ชื่อทัวร์  ทัวร์รัสเซีย Once A Life Aurora
วันเดินทาง  กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
ระยะเวลา    7 วัน 5 คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
59,555.-  


รหัสทัวร์  DP_RUSCAN_EK001
ชื่อทัวร์  ทัวร์รัสเซีย Husky Sledding
วันเดินทาง  กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
ระยะเวลา    6 วัน 3 คืน     
สายการบิน Emirates Airlines (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
34,900.-  


รหัสทัวร์  DP_RUSCAN_EK002
ชื่อทัวร์  ทัวร์รัสเซีย นั่งรถไฟ Sapsan
วันเดินทาง  กุมภาพันธ์ - เมษายน 2561
ระยะเวลา    8 วัน 5 คืน     
สายการบิน Emirates Airlines (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
54,900.-  


รหัสทัวร์  DP_RUSCAN_EK003
ชื่อทัวร์  ทัวร์รัสเซีย Aurora Light
วันเดินทาง  กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
ระยะเวลา    8 วัน 5 คืน     
สายการบิน Emirates Airlines (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
59,900.-  


รหัสทัวร์  DP_RUSHG_HG01B
ชื่อทัวร์  ทัวร์รัสเซีย Delight Moscow
วันเดินทาง  กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
ระยะเวลา    6 วัน 3 คืน     
สายการบิน Emirates Airlines (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
29,900.-  


รหัสทัวร์  DP_RUSHG_HG01A
ชื่อทัวร์  ทัวร์รัสเซีย Delight Moscow
วันเดินทาง  กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
ระยะเวลา    6 วัน 3 คืน     
สายการบิน Emirates Airlines (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
32,900.-  


รหัสทัวร์  DP_RUSHG_HG03
ชื่อทัวร์  ทัวร์รัสเซีย Discovery Russia
วันเดินทาง  มีนาคม - พฤษภาคม 2561
ระยะเวลา    8 วัน 5 คืน     
สายการบิน Emirates Airlines (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
49,900.-  


Back to content | Back to main menu