ทัวร์ยุโรปตะวันออก - SABUYTICKET AND TRAVEL

ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ เที่ยวได้จริง ไม่ทิ้งลูกทัวร์
Go to content

Main menu:

ทัวร์ยุโรปตะวันออก

โปรแกรมทัวร์ > ทัวร์ยุโรป/EUROPE
รหัสทัวร์  DP_WEUCST_PK0-7194
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก
           เยอรมัน [เบอร์ลิน]
เชก สโลวัค ออสเตรีย ฮังการี
วันเดินทาง  พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
ระยะเวลา    9 วัน 6 คืน     
สายการบิน  Emirates Airlines (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
49,900.-


รหัสทัวร์  DP_WEUCST_PK0-7566
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก
           เยอรมนี ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก
วันเดินทาง  พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
ระยะเวลา    8 วัน 5 คืน     
สายการบิน  Emirates Airlines (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
49,900.-


รหัสทัวร์  DP_WEUCST_PK0-7728
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก
           เชก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี
วันเดินทาง  พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
ระยะเวลา    7 วัน 4 คืน     
สายการบิน  Emirates Airlines (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
39,911.-


รหัสทัวร์  DP_WEUZTT_SCENIC
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก
           เชก ออสเตรีย ฮังการี
วันเดินทาง  มิถุนายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    7 วัน 4 คืน     
สายการบิน  Qatar Airways (QR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
42,900.-


รหัสทัวร์ DP_WEUSML_EU713
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก
           เยอรมนี เชก ออสเตรีย สโลวัค
วันเดินทาง  มิถุนายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    7 วัน 4 คืน     
สายการบิน  Qatar Airways (QR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
44,999.-


รหัสทัวร์  DP_WEUVCC_EURO10.4
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก
           เยอรมณี ออสเตรีย เชก สโลวาเกีย ฮังการี
วันเดินทาง  มิถุนายน - สิงหาคม 2561
ระยะเวลา    9 วัน 6 คืน     
สายการบิน  Emirates Airlines (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
49,999.-


รหัสทัวร์  DP_WEUVCC_EURO10.5
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก
           เชก ออสเตรีย ฮังการี
วันเดินทาง  มิถุนายน - สิงหาคม 2561
ระยะเวลา    7 วัน 4 คืน     
สายการบิน  Emirates Airlines (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
39,999.-


รหัสทัวร์  DP_WEUVTG_WONDERFUL
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก
           ออสเตรีย เชก สโลวาเกีย ฮังการี
วันเดินทาง มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    8 วัน 5 คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
45,300.-


รหัสทัวร์  DP_WEUVTG_CLASSIC
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก
           ออสเตรีย สโลวาเกีย เชก เยอรมนี
วันเดินทาง  26 มิ.ย. - 02 ก.ค. 2561
ระยะเวลา    7 วัน 4 คืน     
สายการบิน  Eva Air (BR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
44,900.-


รหัสทัวร์  DP_WEUZGO_MUC04
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก
           เยอรมนี ออสเตรีย เชก สโลวาเกีย ฮังการี
วันเดินทาง  03-11 มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    9 วัน 6 คืน     
สายการบิน  Qatar Airways (QR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
49,999.-


รหัสทัวร์  DP_WEUCST_PK0-7522
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก
           เยอรมนี เชก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี [คุทนา ฮอร่า]
วันเดินทาง  กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
ระยะเวลา    9 วัน 6 คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
59,900.-


รหัสทัวร์  DP_WEUCST_PK0-7737
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก
           เยอรมนี เชก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี
วันเดินทาง  01-11, 18-28 กันยายน 2561
ระยะเวลา    11 วัน 8 คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
65,900.-


รหัสทัวร์  DP_WEUCST_PK0-7716
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก
           ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมณี ฝรังเศส
วันเดินทาง  พฤษภาคม - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    9 วัน 6 คืน     
สายการบิน  Austrian Airlines (OS)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
59,900.-


รหัสทัวร์  DP_WEUCST_PK0-7717
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก
           ออสเตรีย สโลวัค เชก เยอรมนี สวิสเซอร์แลนด์
วันเดินทาง  มิถุยายน - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    9 วัน 6 คืน     
สายการบิน  Austrian Airlines (OS)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
61,900.-


รหัสทัวร์  DP_WEUCST_PK0-7619
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก
           ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี
วันเดินทาง  มิถุนายน - กรกฎาคม 2561
ระยะเวลา    10 วัน 7 คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
60,900.-


รหัสทัวร์  DP_WEUDVT_EASTEUROPE
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก
           เยอรมนี เชค ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค
วันเดินทาง  มิถุนายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    9 วัน 6 คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
92,900.-


รหัสทัวร์  DP_WEUVTG_CHARMING
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก
           เยอรมนี [มิวนิค เวียนนา]  ออสเตรีย
วันเดินทาง  กรกฎาคม - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    7 วัน 4 คืน     
สายการบิน  Thai Airways (QR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
58,900.-


รหัสทัวร์  DP_WEUWCT_WTG0209M
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก
           เยอรมนี ออสเตรีย เชก สโลวาเกีย ฮังการี
วันเดินทาง  14-22 มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    9 วัน 6 คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
59,900.-


รหัสทัวร์  DP_WEUWCT_WTG0210H
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก
           เยอรมนี ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี
วันเดินทาง  08 - 17 มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    10 วัน 7 คืน     
สายการบิน  Thai  Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
89,900.-


รหัสทัวร์  DP_WEUGRG_GG12
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก
           เยอรมัน
เชก สโลวัค ออสเตรีย ฮังการี
วันเดินทาง  มิถุนายน - สิงหาคม 2561
ระยะเวลา    9 วัน 6 คืน     
สายการบิน  Emirates Airlines (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
62,900.-


Back to content | Back to main menu