แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ - SABUYTICKET AND TRAVEL

ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ เที่ยวได้จริง ไม่ทิ้งลูกทัวร์
Go to content

Main menu:

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์

โปรแกรมทัวร์ > ทัวร์ยุโรป/EUROPE > ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
รหัสทัวร์  DP_CHCST_PK0-7484
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ลูเซิร์น เบริน เจนีวา
วันเดินทาง  มิถุนายน - สิงหาคม 2561
ระยะเวลา    7 วัน 4 คืน     
สายการบิน  Emirates Airlines (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
59,900.-

รหัสทัวร์  DP_CHCST_PK0-7721
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ยอดเขาจุงเฟรา โลซานน์
วันเดินทาง  มิถุนายน - สิงหาคม 2561
ระยะเวลา    7 วัน 5 คืน     
สายการบิน  Swiss International Airlines (LX)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
69,900.-

รหัสทัวร์  DP_CHCST_PK0-7626
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ลูเซิร์น ยอดเขาจุงเฟรา
วันเดินทาง  มิถุนายน - กันยายน 2561
ระยะเวลา    7 วัน 4 คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
65,900.-

รหัสทัวร์  DP_CHCST_PK0-7546
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ลูเซิร์น เบริน เจนีวา
วันเดินทาง  มิถุนายน - สิงหาคม 2561
ระยะเวลา    7 วัน 4 คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
59,900.-

รหัสทัวร์  DP_CHVCC_EURO8
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ยอดเขากอร์เนอร์กรัท ทิตลิต
วันเดินทาง  กรกฎาคม- สิงหาคม 2561
ระยะเวลา    7 วัน 4 คืน     
สายการบิน  Emirates Airlines (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
52,999.-/53,999


รหัสทัวร์  DP_CHVTG_MONO_SWISS
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ยอดเขาจุงเฟรา ซูริค
วันเดินทาง  กรกฎาคม - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    7 วัน 4 คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
67,900.-/68,900.-

รหัสทัวร์ DP_CHCST_PK0-7625
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ยอดเขาจุงเฟรา
วันเดินทาง  มิถุนายน - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    9 วัน 7 คืน     
สายการบิน  Swiss International Airlines (LX)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
75,900.-


รหัสทัวร์  DP_CHCST_PK0-7504
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ยอดเขาจุงเฟรา
วันเดินทาง  กรกฎาคม - กันยายน 2561
ระยะเวลา    9 วัน 6 คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
75,900.-


รหัสทัวร์ DP_CHCST_PK0-7713
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ยอดเขาจุงเฟรา
วันเดินทาง  สิงหาคม - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    8 วัน 5 คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
75,900.-


รหัสทัวร์  DP_CHDVT_G.SWISS
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ยอดเขาจุงเฟรา
วันเดินทาง  มิถุนายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    9 วัน 6 คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
99,900.-


รหัสทัวร์  DP_CHWCT_WLX1108Z
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ยอดเขาจุงเฟรา
วันเดินทาง  กรกฎาคม 2561
ระยะเวลา    8 วัน 5 คืน      
สายการบิน  Swissair (LX)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
85,900.-


Back to content | Back to main menu