ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส - ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ

บริษัท ดลภัทร จำกัด ใบอนุญาตนำเที่ยว No. 11/08128
Go to content

Main menu:

ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส

โปรแกรมทัวร์ > ทัวร์ยุโรป
รหัสทัวร์  DP_EUBW_3.BW
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
วันเดินทาง  พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    9 วัน 6 คืน     
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
76,900.-/78,900.-


รหัสทัวร์  DP_EUHG_HG08
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
วันเดินทาง  มีนาคม -พฤษภาคม 2561
ระยะเวลา    9 วัน 6 คืน     
สายการบิน Emirates Airlines (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
49,900.-


รหัสทัวร์  DP_EUHG_HG08
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
วันเดินทาง  เมษายน 2561 (สงกรานต์)
ระยะเวลา    9 วัน 6 คืน     
สายการบิน Emirates Airlines (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
59,900.-


รหัสทัวร์  DP_EUGO_PK0-7481
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
วันเดินทาง  มีนาคม - เมษายน 2561
ระยะเวลา    10 วัน 7 คืน     
สายการบิน Emirates Airlines (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
69,991.-


รหัสทัวร์  DP_EUGO_PK0-7597
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
วันเดินทาง  มีนาคม - เมษายน 2561
ระยะเวลา    7 วัน 4 คืน     
สายการบิน Qatar Airways (QR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
49,900.-


รหัสทัวร์  DP_EUGO_PK0-7246
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
วันเดินทาง  มีนาคม - เมษายน 2561
ระยะเวลา    8 วัน 5 คืน     
สายการบิน Emirates Airlines (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
59,900.-


รหัสทัวร์  DP_EUSIRI_SIRI17
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
วันเดินทาง  พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    9 วัน 6 คืน     
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
89,900.-/95,000.-


รหัสทัวร์  DP_EUVC_EURO 2.2
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
วันเดินทาง  มีนาคม 2561
ระยะเวลา    7 วัน 4 คืน     
สายการบิน Emirates Airlines (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
49,999.-


รหัสทัวร์  DP_EUVC_EURO 2.2
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
วันเดินทาง  เมษายน 2561
ระยะเวลา    7 วัน 4 คืน     
สายการบิน Emirates Airlines (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
52,999.-/64,999.-


รหัสทัวร์  DP_EUVC_EURO_4
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
วันเดินทาง  กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
ระยะเวลา    9 วัน 6 คืน      
สายการบิน Emirates Airlines (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
69,999.-


รหัสทัวร์  DP_EUVC_EURO_4
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
วันเดินทาง  เมษายน 2561
ระยะเวลา    9 วัน 6 คืน      
สายการบิน Emirates Airlines (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
72,999.-/84,999.-


Back to content | Back to main menu