เทคนิคเบื้องต้น สำหรับการผ่าน ตม. เกาหลี - SABUYTICKET AND TRAVEL

ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ เที่ยวได้จริง ไม่ทิ้งลูกทัวร์
Go to content

Main menu:

เทคนิคเบื้องต้น สำหรับการผ่าน ตม. เกาหลีเคล็ดไม่ลับ ฉบับ Sabuyticket ไปเกาหลีอย่างไร ไม่ให้ติด "ต.ม."

        ประเทศเกาหลีใต้ เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีความสวยงามทั้งสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ รวมไปถึงอาหารการกิน วัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่น่าสนใจ แต่อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยไปท่องเที่ยวที่ประเทศเกาหลีใต้ ก็คงจะได้ทราบกันดีว่า การที่จะผ่าน "ตม." เกาหลี นั้นยากแสนยากเหลือเกิน แต่อันที่จริงแล้ว การผ่าน "ตม." เกาหลีไม่ยากอย่างที่คิด สื่อออนไลน์ บางรีวิวก็เขียนบรรยาย เรื่องการผ่าน "ตม." เกาหลีไว้ซ่ะน่ากลัว แต่อย่าเพิ่งไปวิตกกังวลว่าไปเกาหลี จะติด "ตม." ทุกคนนะคะ เอาหล่ะมาเข้าสาระน่ารู้และทำความเข้าไปใจไปพร้อมกันเลยนะคะ

กรณีที่เดินทางไปกับบริษัททัวร์ หรือไปท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ควรจะศึกษาและเตรียมตัวดังต่อไปนี้
  เอกสารหลักที่ต้องจัดเตรียมไว้
 - หนังสือเดินทางหรือ (Passport) หนังสือเดินทางที่ทำใหม่มีความเสี่ยงสูงที่จะติด ตม. เกาหลี กรณีทำเล่มใหม่ ควรติดพาสปอร์ต เล่มเก่าที่เคยมีการเดินทางไปประเทศอื่น ๆ ไปด้วย
  - สำเนาตั๋วเครืองบินไป - กลับ
  - เอกสารการจองโรงแรมที่พัก ชื่อโรงแรมที่จะเข้าพัก พร้อม Booking สำหรับติดต่อ
  - ใบผ่าน ตม. เกาหลี ในกรณีเดินทางกับทัวร์ บริษัททัวร์จะกรอกข้อมูลไว้ให้เรียบร้อย หน้าที่ของลูกทัวร์คือ เซนต์ชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ตเท่านั้น
    สำหรับคนที่เดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ใบผ่านตม. จะมีแจกให้บนเครื่องบิน ซึ่งจะต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องชัดเจน
  - รายละเอียดการท่องเที่ยว หรือเรียกอีกอย่างว่าโปรแกรมทัวร์ (กรณีที่เดินทางกับบริษัททัวร์) ควรอ่านศึกษาให้ละเอียด เพราะอาจมีประโยชน์ในการตอบคำถามกับ เจ้าหน้าที่ ตม.
    สำหรับคนที่เดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ควรมีการวางแผนการท่องเที่ยว เช่น สถานที่ท่องเที่ยวที่จะไป เป็นต้น
 - เงินวอน สำคัญอย่างยิ่ง และต้องพกติดตัวไว้ อย่าฝากไว้ที่เพื่อน หรือคนอื่นที่เดินทางไปด้วย (สำคัญจริงๆค่ะ)
 - บัตรเครดิต (ถ้ามี)
 - เอกสารแสดงสถานะภาพการทำงาน หรือใบรับรองการทำงานที่ (ภาษาอังกฤษ)
 - บัตรนักเรียน บัตรนักศึกษา (ถ้ามี)
 - นามบัตร (ถ้ามี)
   ยังไม่ต้องแสดงที่ ตม. จะแสดงก็ต่อเมื่อทาง เจ้าหน้าที่ ตม. ขอดูเท่านั้น ค่ะ
 การแต่งกาย
  อย่ามองข้ามเรื่องของการแต่งกายนะคะ เพราะนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการพิจารณาการเข้าเมือง ของเจ้าหน้าที่ ตม. ที่จะให้ผ่านหรือไม่ผ่าน ตม. ก็ได้
 - เสื้อผ้าต้องไม่เป็นชุดใหม่จนเกินไป หรือ ไม่เก่าชนิดที่ขาดรุ่งริ่ง
 - ก่อนจะผ่าน ตม. ควรแต่งกายให้สุภาพที่สุด ไม่ควรแต่งกายโป๊เปลือย หรือ นุ่งสั้นๆ นะคะ
 - แนะนำว่าอย่าแต่งหน้าเยอะจนเกินไป
ขึ้นตอนการเข้า ตม.
 - เดินเข้าไป พยายามไปเป็นหมู่คณะ อย่าแยกออกไปเข้า ตม. เพียงคนเดียว เพราะหากมีปัญหาจะได้มีคนคอยให้ความ
   ช่วยเหลือได้ทัน
 - ยื่นพาสปอร์ตกับเอกสารเข้าเมืองกับเจ้าหน้าที่ ตม.
 - เจ้าหน้าที่ ตม. จะตรวจเช็คเอกสาร และ อาจจะมีคำถาม ให้เราตั้งใจฟังคำถามให้ดี
 - แสกนลายนิ้วมือ ในขั้นตอนการแสกนนิ้วมือจะมีภาษาบอกอย่างชัดเจน ให้ทำตามขั้นตอนได้เลย
คำถามที่มักถูกถามบ่อยๆ จาก เจ้าหน้าที่ ตม. คือ
 - คุณชื่ออะไร  What's your name?
 - คุณมาทำอะไร What do you do in Korea?
 - คุณมากับใคร You come to korea with who?
 - คุณมากี่วัน How many days do you travel in Korea?
 - คุณกลับวันไหน When will you return to your country?
 - คุณพักที่ไหน
Where are you staying in Korea?
 - คุณมีเงินมาสำหรับท่องเที่ยวเท่าไหร่ How much money do you have for tourism?
 - คุณทำงานอะไร What do you work  in your country?
 - คุณมีแผนท่องเที่ยวในเกาหลีอย่างไร How do you plan on traveling in Korea?
 คำถามเหล่าจะถูกถามเป็นภาษาอังกฤษ เพราะฉะนั้นคุณจะต้องฝึกตอบคำถามพวกนี้ให้คล่องและชัดเจน และตอบให้ตรงกับที่เขียนในใบ ตม.
 - เวลาตอบคำถามอย่าหลบสายตา หรืออย่าลอกแลก  ให้สบตากับเจ้าหน้าที่ ตม.  เจ้าหน้าที่ ตม. บางคนอาจจะถามคำถามแบบกวนๆ ก็ได้ เราต้องมองกลับพร้อมยิ้มแย้ม (แต่อย่าชวนคุยเรืองอื่น ๆ นะ)
 สำหรับคนที่มาท่องเที่ยวกับบริษัท จะมีหัวหน้าทัวร์ คอยอำนวยความสะดวก และจะอยู่ดูแลจนกว่าจะผ่าน ตม. แต่ในกรณีที่ต้องเข้าห้องเย็น หัวหน้าทัวร์จะไม่สามารถเข้าไปเซนต์การันตี ให้กับคุณได้ เพราะฉะนั้นคุณต้องพยายามแจ้งกับเจ้าหน้าที่ ตม. ว่าคุณมากับบริษัททัวร์และมีผู้ที่มาด้วยรออยู่ด้านนอกห้อง และที่สำคัญห้ามเซนต์เอกสารใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้าหากคุณเซนต์เอกสารแล้วนั้นหมายความว่าคุณยินยอมที่จะกลับประเทศโดยที่ไม่ได้เข้าไปเที่ยวในเกาหลีแน่นอน  นักท่องเที่ยวที่ไปกับบริษัททัวร์ ควรอ่านโปรแกรมการท่องเที่ยวในแต่ละวันให้ดี เพราะนั้นอาจจะช่วยให้คุณไม่ถูกส่งกลับประเทศ
แต่อย่างไรก็ตาม บทความนี้ไม่สามารถการันตีว่าคุณจะไม่ติด ตม. เกาหลี แต่จะทำให้เปอร์เซนต์การเสี่ยงติด ตม. น้อยลงเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ ตม. คนนั้นว่าจะพิจารณาอย่างไร

**หมายเหตุ** ใจความสำคัญ
1. บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้นักท่องเที่ยวเตรียมความพร้อมก่อนท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีใต้
2. บทความนี้ไม่การันตีว่าคุณจะผ่าน ตม. เกาหลี 100%  แต่อย่างน้อยก็ลดความเสี่ยงที่จะติด ตม. เกาหลีได้
3. บทความนี้ เป็นเทคนิคเบื้องต้นในการ ผ่าน ตม. เกาหลีเท่านั้น
4. สำหรับคนที่เข้าไปทำผิดกฎหมาย แนะนำว่าอย่างทำเลยค่ะ เพราะจะส่งผลเสียต่อ นักท่องเที่ยวจริง
5. บทความนี้ยกให้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ บริษัท ดลภัทร จำกัด ในนาม Sabuyticket And Travel
Back to content | Back to main menu