ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ - SABUYTICKET AND TRAVEL

ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ เที่ยวได้จริง ไม่ทิ้งลูกทัวร์
Go to content

Main menu:

ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ

โปรแกรมทัวร์ > ทัวร์อินเดีย
รหัสทัวร์  DP_INGOH_GO2JAI-FD001
ชื่อทัวร์  ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ นครสีชมพู ทัชมาฮาล
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    4วัน 2คืน     
สายการบิน Thai Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,900.-  


รหัสทัวร์  DP_INGOH_GO2JAI-WE001
ชื่อทัวร์  ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ นครสีชมพู ทัชมาฮาล
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    4วัน 2คืน     
สายการบิน Thai Smile (WE)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
13,900.-  


รหัสทัวร์  DP_INERH_INCREDIBLE
ชื่อทัวร์  ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ นครสีชมพู ทัชมาฮาล
วันเดินทาง  05-09 ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน SpiceJet (SG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
28,900.-  


รหัสทัวร์  DP_INHMY_IN03WE
ชื่อทัวร์  ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ นครสีชมพู ทัชมาฮาล
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    4วัน 2คืน     
สายการบิน Thai Smile (WE)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
25,900.-  


รหัสทัวร์  DP_INHMY_IN04SG
ชื่อทัวร์  ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ นครสีชมพู ทัชมาฮาล
วันเดินทาง  05-09 ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    4วัน 2คืน     
สายการบิน SpiceJet (SG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
22,900.-  


รหัสทัวร์  DP_INHMY_IN059W
ชื่อทัวร์  ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ นครสีชมพู ทัชมาฮาล
วันเดินทาง   กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา     5วัน 3คืน     
สายการบิน  Jet Airways (9W)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
30,900.-  


Back to content | Back to main menu