วีซ่า "อินเดีย" - SABUYTICKET AND TRAVEL

ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ เที่ยวได้จริง ไม่ทิ้งลูกทัวร์
Go to content

Main menu:

วีซ่า "อินเดีย"

บทความ > เอกสารยื่นวีซ่า
เอกสารในการยื่นวีซ่า
ประเทศ อินเดีย แบบออนไลน์
(ไม่ต้องโชว์ตัว)

1. รูปถ่ายสี (ถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2×2 นิ้ว) 2 รูป พื้นหลังสีขาว
2. หนังสือเดินทาง  หนังสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
3. เอกสารส่วนตัว
3.1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
3.3 สำเนาหน้าพาสปอร์ต 2 ชุด
3.4 สำเนาหน้าวีซ่าที่เคยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชุด (หากมี)
Back to content | Back to main menu