แกรนด์อิตาลี - SABUYTICKET AND TRAVEL

ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ เที่ยวได้จริง ไม่ทิ้งลูกทัวร์
Go to content

Main menu:

แกรนด์อิตาลี

โปรแกรมทัวร์ > ทัวร์อิตาลี
รหัสทัวร์  DP_ITFTV_HG13
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี มิลาน เวนิส
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    7วัน 4คืน     
สายการบิน  Emirates Airlines (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
46,900.-


รหัสทัวร์  DP_ITITC_QR100
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี มิลาน เวนิส
วันเดินทาง  ตุลาคม -  พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    7วัน 4คืน     
สายการบิน  Qatar Airways (QR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
49,900.-


รหัสทัวร์  DP_ITITC_TG92
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี มิลาน เวนิส
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    7วัน 4คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
49,900.-


รหัสทัวร์  DP_ITGOH_GO3FCO-TG002
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี โรม เวนิส
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
49,900.-


รหัสทัวร์  DP_ITGOH_GO3MXP-TG007
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี มิลาน โรม เวนิส
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
49,900.-


รหัสทัวร์  DP_ITGOH_GO3VCE-EK017
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี มิลาน เวนิส
วันเดินทาง  ตุลาคม และ ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    7วัน 4คืน     
สายการบิน  Emirates Airlines (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
46,900.-


รหัสทัวร์  DP_ITITC_TG96
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี มิลาน เวนิส
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    7วัน 4คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
39,900.-


รหัสทัวร์  DP_ITVCC_COOL
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี มิลาน เวนิส
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    7วัน 4คืน     
สายการบิน  Emirates Airlines (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
38,888.-


รหัสทัวร์  DP_ITVCC_NEWYEAR
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี มิลาน เวนิส
วันเดินทาง  ธันวาคม 2561 (เทศกาลปีใหม่)
ระยะเวลา    7วัน 4คืน     
สายการบิน  Emirates Airlines (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
48,888.-


รหัสทัวร์  DP_ITVCC_FREESTYLE
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี มิลาน เวนิส
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    7วัน 4คืน     
สายการบิน  Emirates Airlines (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
38,888.-


รหัสทัวร์  DP_ITVTG_MONONOVDEC
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี มิลาน เวโรน่า
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    6วัน 4คืน     
สายการบิน  Air Itary (IG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
37,900.-


รหัสทัวร์  DP_ITVTG_MONOOCT
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี มิลาน เวโรน่า
วันเดินทาง  11-16 ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    6วัน 4คืน     
สายการบิน  Air Itary (IG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
37,900.-


รหัสทัวร์  DP_ITDKC_GRANDITALY
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี มิลาน โรม เวนิส
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    7วัน 4คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
49,991.-


รหัสทัวร์  DP_ITZGO_FCO01
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี โรม มิลาน เวนิส
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    7วัน 4คืน     
สายการบิน  Singapore Airlines (SQ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
45,888.-


รหัสทัวร์  DP_ITZGO_MXP03
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี มิลาน โรม เวนิส
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    7วัน 4คืน     
สายการบิน  Etihad Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
42,888.-


รหัสทัวร์  DP_ITGOH_GO3FCO-TG008
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี โรม ซาเลอร์โน
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
59,888.-


รหัสทัวร์  DP_ITGOH_GO3MXP-TG008
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี มิลาน โรม เวนิส
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
52,900.-


รหัสทัวร์  DP_ITGGS_GG10
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลีเหนือ มิลาน เวนิส
วันเดินทาง  11-18 ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    7วัน 4คืน     
สายการบิน  Qatar Airways (QR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
57,555.-


รหัสทัวร์  DP_ITVTG_BEAUTIFUL
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี มิลาน โคโม่ เวนิส โรม
วันเดินทาง  23-31 ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    9วัน 6คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
58,900.-


รหัสทัวร์  DP_ITWCT_WTG1209M
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี มิลาน เวนิส โรม วาติกัน
วันเดินทาง  19-27 ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    9วัน 6คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
65,900.-


รหัสทัวร์  DP_ITDVT_G.ITALY
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป แกรนด์อิตาลี
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562
ระยะเวลา    9วัน 6คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
88,800.-


รหัสทัวร์  DP_ITDST_EUR07
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป แกรนด์อิตาลี
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562
ระยะเวลา    9วัน 6คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
91,000.-


รหัสทัวร์  DP_ITDST_EUR07A
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป แกรนด์อิตาลี
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562
ระยะเวลา    11วัน 8คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
103,000.-


รหัสทัวร์  DP_ITDST_EUR07B
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป แกรนด์อิตาลี
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562
ระยะเวลา    10วัน 7คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
97,000.-


รหัสทัวร์  DP_ITSRT_SIRI07
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป แกรนด์อิตาลี
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    10วัน 7คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
95,000.-


รหัสทัวร์  DP_ITVTG_NEWYEAR
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป แกรนด์อิตาลีใต้
วันเดินทาง  25 ธันวาคม 2561 - 02 มกราคม 2562
ระยะเวลา    9วัน 6คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
78,500.-


Back to content | Back to main menu