มอสโก เซนต์ปีเตอร์ - SABUYTICKET AND TRAVEL

ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ เที่ยวได้จริง ไม่ทิ้งลูกทัวร์
Go to content

Main menu:

มอสโก เซนต์ปีเตอร์

โปรแกรมทัวร์ > ทัวร์รัสเซีย
รหัสทัวร์ DP_RUCDT_EK001B
ชื่อทัวร์  ทัวร์รัสเซีย มอสโก
วันเดินทาง  พฤศจิกายน และ ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    6วัน 3คืน     
สายการบิน  Emirates Airline (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
34,900.-  


รหัสทัวร์  DP_RUFTV_HG01A
ชื่อทัวร์  ทัวร์รัสเซีย มอสโก
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    6วัน 3คืน     
สายการบิน  Emirates Airline (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
33,900.-  


รหัสทัวร์  DP_RUITC_TG93
ชื่อทัวร์  ทัวร์รัสเซีย มอสโก
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
38,998.-  


รหัสทัวร์  DP_RUFTV_HG03
ชื่อทัวร์  ทัวร์รัสเซีย มอสโก เซนต์ปีเตอร์
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน  Emirates Airline (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
49,900.-  


รหัสทัวร์  DP_RUGOH_GO3DME-QR002
ชื่อทัวร์  ทัวร์รัสเซีย มอสโก เซนต์ปีเตอร์
วันเดินทาง  พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน  Qatar Airways (QR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
49,900.-  


รหัสทัวร์  DP_RUBRV_MOSCOW
ชื่อทัวร์  ทัวร์รัสเซีย มอสโก เซนต์ปีเตอร์
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    6วัน 4คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
59,500.-  


รหัสทัวร์  DP_RUPVC_VSA-KC6D4N
ชื่อทัวร์  ทัวร์รัสเซีย มอสโก เซนต์ปีเตอร์
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    6วัน 4คืน     
สายการบิน  Air Astana (KC)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
45,888.-  


รหัสทัวร์  DP_RUPVC_VSB-KC6D4N
ชื่อทัวร์  ทัวร์รัสเซีย มอสโก เซนต์ปีเตอร์
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    6วัน 4คืน     
สายการบิน  Air Astana (KC)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
45,888.-  


รหัสทัวร์  DP_RUPVC_WNA-KC6D4N
ชื่อทัวร์  ทัวร์รัสเซีย มอสโก เซนต์ปีเตอร์
วันเดินทาง  07-12 กันยายน 2561
ระยะเวลา    6วัน 4คืน     
สายการบิน  Air Astana (KC)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
46,888.-  


รหัสทัวร์  DP_RUSML_SMRS12KC
ชื่อทัวร์  ทัวร์รัสเซีย มอสโก เซนต์ปีเตอร์
วันเดินทาง  พฤศจิกายน 2561 - มีนาคม 2562
ระยะเวลา    7วัน 5คืน     
สายการบิน  Air Astana (KC)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
52,555.-  


รหัสทัวร์  DP_RUSML_SMRS14KC
ชื่อทัวร์  ทัวร์รัสเซีย มอสโก เซนต์ปีเตอร์
วันเดินทาง  พฤศจิกายน 2561 - กุมภาพันธ์ 2562
ระยะเวลา    6วัน 4คืน     
สายการบิน  Air Astana (KC)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
45,555.-  


รหัสทัวร์  DP_RUWCT_WQR1008D
ชื่อทัวร์  ทัวร์รัสเซีย มอสโก เซนต์ปีเตอร์
วันเดินทาง  พฤศจิกายน 2561 - มีนาคม 2562
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน  Qatar Airways (QR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
47,900.-  


รหัสทัวร์  DP_RUZGO_DME06
ชื่อทัวร์  ทัวร์รัสเซีย มอสโก เซนต์ปีเตอร์
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน  Etihad Airways (EY)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
48,888.-  


รหัสทัวร์  DP_RUZGO_DME15
ชื่อทัวร์  ทัวร์รัสเซีย มอสโก เซนต์ปีเตอร์
วันเดินทาง  ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    7วัน 5คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
49,999.-  


รหัสทัวร์  DP_RUZGO_LED01
ชื่อทัวร์  ทัวร์รัสเซีย มอสโก เซนต์ปีเตอร์
วันเดินทาง  ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน  Qatar Airways (QR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
49,999.-  


รหัสทัวร์  DP_RUBRV_GRANDRUSSIA
ชื่อทัวร์  ทัวร์รัสเซีย มอสโก เซนต์ปีเตอร์
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
88,000.-  


รหัสทัวร์  DP_RUITC_TG94
ชื่อทัวร์  ทัวร์รัสเซีย มอสโก เซนต์ปีเตอร์
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    7วัน 5คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
66,900.-  


รหัสทัวร์  DP_RUCDT_EK002
ชื่อทัวร์  ทัวร์รัสเซีย มอสโก เซนต์ปีเตอร์
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน  Emirates Airline (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
57,900.-  


รหัสทัวร์  DP_RUGOH_GO3DME-EK010
ชื่อทัวร์  ทัวร์รัสเซีย มอสโก เซนต์ปีเตอร์
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561 (เทศกาลปีใหม่)
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน  Emirates Airline (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
55,900.-  


รหัสทัวร์  DP_RUGOH_GO3DME-TG001
ชื่อทัวร์  ทัวร์รัสเซีย มอสโก เซนต์ปีเตอร์
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 (เทศกาลปีใหม่)
ระยะเวลา    7วัน 5คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
72,900.-  


รหัสทัวร์  DP_RUGOH_GO3DME-TG006
ชื่อทัวร์  ทัวร์รัสเซีย มอสโก เซนต์ปีเตอร์
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    7วัน 5คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
59,900.-  


รหัสทัวร์  DP_RUGOH_GO3DME-TG007
ชื่อทัวร์  ทัวร์รัสเซีย มอสโก เซนต์ปีเตอร์
วันเดินทาง  ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    7วัน 5คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
59,900.-  


รหัสทัวร์  DP_RUGOH_GO3DME-TG010
ชื่อทัวร์  ทัวร์รัสเซีย มอสโก เซนต์ปีเตอร์
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    7วัน 5คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
56,900.-  


รหัสทัวร์  DP_RUGOH_GO3SVO-AY001
ชื่อทัวร์  ทัวร์รัสเซีย มอสโก เซนต์ปีเตอร์
วันเดินทาง  ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    7วัน 5คืน     
สายการบิน  Finn Air (AY)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
56,900.-  


รหัสทัวร์  DP_RUGHD_GHRUS05
ชื่อทัวร์  ทัวร์รัสเซีย มอสโก ซากอร์ส เซนต์ปีเตอร์
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    8วัน 6คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
89,900.-  


รหัสทัวร์  DP_RUHLS_PERFECT
ชื่อทัวร์  ทัวร์รัสเซีย มอสโก เซนต์ปีเตอร์
วันเดินทาง  17-23 ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    7วัน 5คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
64,500.-  


รหัสทัวร์  DP_RUHLS_MIRACLETG
ชื่อทัวร์  ทัวร์รัสเซีย มอสโก เซนต์ปีเตอร์
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    7วัน 5คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
65,900.-  


รหัสทัวร์  DP_RUHLS_MIRACLESU
ชื่อทัวร์  ทัวร์รัสเซีย มอสโก เซนต์ปีเตอร์
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน  Aeroflot (SU)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
67,900.-  


รหัสทัวร์  DP_RUHLS_NEWYEAR
ชื่อทัวร์  ทัวร์รัสเซีย มอสโก เซนต์ปีเตอร์
วันเดินทาง  28 ธันวาคม 2561 - 04 มกราคม 2562
ระยะเวลา    7วัน 5คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
73,500.-  


รหัสทัวร์  DP_RUPVC_PF-AUR-TG7D5N
ชื่อทัวร์  ทัวร์รัสเซีย มอสโก มูร์มันสค์ ล่าแสงเหนือ
วันเดินทาง   ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    7วัน 5คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
64,888.-  


รหัสทัวร์  DP_RUPVC_PF-TG7D5N
ชื่อทัวร์  ทัวร์รัสเซีย มอสโก เซนต์ปีเตอร์
วันเดินทาง   ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    7วัน 5คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
56,888.-  


รหัสทัวร์  DP_RUPVC_RUS-TAKC-7D5N
ชื่อทัวร์  ทัวร์รัสเซีย มอสโกว มูร์มันสค์ ล่าแสงเหนือ
วันเดินทาง  ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    7วัน 5คืน     
สายการบิน  Air Astana (KC)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
59,999.-  


รหัสทัวร์  DP_RUPVC_SP-KC7D5N
ชื่อทัวร์  ทัวร์รัสเซีย มอสโก คาซัคสถาน
วันเดินทาง  กันยายน 2561
ระยะเวลา    7วัน 5คืน     
สายการบิน  Air Astana (KC)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
49,999.-  


รหัสทัวร์  DP_RUWCT_WTG1007A
ชื่อทัวร์  ทัวร์รัสเซีย มอสโก มูร์มันสค์ ล่าแสงเหนือ
วันเดินทาง  ธันวาคม 2561 - มีนาคม 2562
ระยะเวลา    7วัน 5คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
69,900.-  


รหัสทัวร์  DP_RUZGO_DME03
ชื่อทัวร์  ทัวร์รัสเซีย มอสโก เซนต์ปีเตอร์
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    6วัน 4คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
52,888.-  


รหัสทัวร์  DP_RUZGO_DME12
ชื่อทัวร์  ทัวร์รัสเซีย มอสโก มูร์มันสค์ ล่าแสงเหนือ
วันเดินทาง  ธันวาคม 2561 (เทศกาลปีใหม่)
ระยะเวลา    7วัน 5คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
65,999.-  


Back to content | Back to main menu