ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด - SABUYTICKET AND TRAVEL

ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ เที่ยวได้จริง ไม่ทิ้งลูกทัวร์
Go to content

Main menu:

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด

โปรแกรมทัวร์ > ทัวร์ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์  DP_JPGOH_XJ001
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฤดูดอกไม้หลากสี
วันเดินทาง  กันยายน 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
34,900.-  


รหัสทัวร์  DP_JPGOH_XJ002
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสี
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    6วัน 3คืน     
สายการบิน Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
40,900.-  


รหัสทัวร์  DP_JPGOH_XJ003
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสี
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
32,900.-  


รหัสทัวร์  DP_JPHPT_HJHXJ53B01
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด เล่นสกี ลุยหิมะ
วันเดินทาง  พฤศจิกายน 2561 มกราคม 2562
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
23,456.-  


รหัสทัวร์  DP_JPHPT_HJHXJ64B02
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
27,777.-  


รหัสทัวร์  DP_JPITC_XJ96
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร ฟูราโน่
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    6วัน 4คืน     
สายการบิน Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
29,788.-  


รหัสทัวร์  DP_JPTTN_XJ72
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โอตารุ
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
25,888.-  


รหัสทัวร์  DP_JPTTN_XJ73
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ไดเซ็ทซึ
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    6วัน 4คืน      
สายการบิน Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
28,888.-  


รหัสทัวร์  DP_JPZGO_HOK01
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โอตารุ
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน      
สายการบิน Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
31,999.-  


รหัสทัวร์  DP_JPZGO_HOK02
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โอตารุ
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    6วัน 4คืน      
สายการบิน Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
32,999.-  


รหัสทัวร์  DP_JPHAN_HNJS3
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร ฟุราโนะ
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน      
สายการบิน Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
29,900.-  


รหัสทัวร์  DP_JPGOH_TG003
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561
ระยะเวลา  6วัน 4คืน      
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
56,900.-  


รหัสทัวร์  DP_JPGOH_TG004
ชื่อทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ
วันเดินทาง  พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา  6วัน 4คืน      
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
53,900.-  


รหัสทัวร์  DP_JPGOH_TG005
ชื่อทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
วันเดินทาง  กันยายน - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา   5วัน 3คืน      
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
45,900.-  


รหัสทัวร์  DP_JPJJW_JJP31
ชื่อทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
วันเดินทาง ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา   5วัน 3คืน      
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
39,999.-  


รหัสทัวร์  DP_JPJJW_JJP32
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา  5วัน 3คืน      
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
35,999.-  


รหัสทัวร์  DP_JPJJW_JJP33
ชื่อทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
วันเดินทาง ธันวาคม 2561 - มีนาคม 2562
ระยะเวลา   5วัน 3คืน      
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
37,999.-  


รหัสทัวร์ DP_JPJJW_JJP35
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
วันเดินทาง  ธันวาคม 2561 - มีนาคม 2562
ระยะเวลา   6วัน 4คืน      
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
42,999.-  


รหัสทัวร์ DP_JPJJW_JJP36
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ล่องเรือตัดน้ำแข็ง
วันเดินทาง  มกราคม - มีนาคม 2562
ระยะเวลา   6วัน 4คืน      
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
42,999.-  


รหัสทัวร์  DP_JPTTN_TG45
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ
วันเดินทาง  มกราคม - มีนาคม 2562
ระยะเวลา    5วัน 3คืน      
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
36,888.-  

รหัสทัวร์  DP_JPTTN_TG48
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฟูราโนะ
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา   5วัน 3คืน      
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
35,888.-  

รหัสทัวร์ DP_JPTTN_TG49
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด มอยเบทสึ
วันเดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา   5วัน 3คืน      
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
38,888.-  

รหัสทัวร์  DP_JPDKC_HOKAUTUMN
ชื่อทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฤดูที่เปลี่ยนแปลง
วันเดินทาง กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา   6วัน 4คืน      
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
49,999.-  

รหัสทัวร์  DP_JPDKC_MAGICHOK
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด Magic Snow
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา   6วัน 4คืน      
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
47,999.-  

รหัสทัวร์  DP_JPZGO_HOK03
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด Color Leaves
วันเดินทาง ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา   5วัน 3คืน      
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
39,999.-  

รหัสทัวร์  DP_JPZGO_HOK04
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด Autumn Colour
วันเดินทาง ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา   6วัน 4คืน      
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
41,999.-  

รหัสทัวร์  DP_JPZGO_HOK05
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด Winter Love
วันเดินทาง  ธันวาคม 2561
ระยะเวลา   5วัน 4คืน      
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
39,999.-  

รหัสทัวร์  DP_JPZGO_HOK06
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด Premium So Cool
วันเดินทาง  ธันวาคม 2561
ระยะเวลา   6วัน 4คืน      
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
41,999.-  

Back to content | Back to main menu