ทัวร์ยุโรปตะวันออก - SABUYTICKET AND TRAVEL

ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ เที่ยวได้จริง ไม่ทิ้งลูกทัวร์
Go to content

Main menu:

ทัวร์ยุโรปตะวันออก

รหัสทัวร์  DP_EEUCDT_EK007
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค
วันเดินทาง  ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน  Emirates Airlines (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
47,900.-


รหัสทัวร์  DP_EEUZZT_CHRISTMAS
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค ฮังการี
วันเดินทาง  17-23 ธันวาคม 2561 (วันคริสมาส)
ระยะเวลา    7วัน 4คืน     
สายการบิน  Qatar Airways (QR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
43,990.- (ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า)


รหัสทัวร์  DP_EEUZZT_WINTER
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค ฮังการี
วันเดินทาง  19-25 พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    7วัน 4คืน     
สายการบิน  Qatar Airways (QR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
40,990.- (ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า)


รหัสทัวร์  DP_EEUGOH_GO3MUC-EK005
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวัก
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน  Emirates Airlines (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
49,900.-


รหัสทัวร์  DP_EEUITC_QR101
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค ฮังการี สโลวัก
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน  Qatar Airways (QR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
49,900.-


รหัสทัวร์  DP_EEUVCC_10.4
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวัก
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    9วัน 6คืน     
สายการบิน  Emirates Airlines (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
39,999.-


รหัสทัวร์  DP_EEUVCC_10.7
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวัก
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    9วัน 6คืน     
สายการบิน  Emirates Airlines (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
39,999.-


รหัสทัวร์  DP_EEUVCC_EURO10.5EK
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค ฮังการี
วันเดินทาง  10-16 ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    7วัน 4คืน     
สายการบิน  Emirates Airlines (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
39,999.-


รหัสทัวร์  DP_EEUVTG_CHARMINGNOVDEC
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค ฮังการี
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    7วัน 4คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
49,999.-


รหัสทัวร์  DP_EEUVTG_CHARMINGOCT
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    7วัน 4คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
58,900.-


รหัสทัวร์  DP_EEUVTG_CLASSIC
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี
วันเดินทาง  ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    6วัน 3คืน     
สายการบิน  Eva Air (BR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
36,900.-


รหัสทัวร์  DP_EEUVTG_WONDERFUL
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวัค
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    7วัน 4คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
46,900.-


รหัสทัวร์  DP_EEUDKC_HOLIDAYQR
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค ฮังการี
วันเดินทาง  ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    7วัน 4คืน     
สายการบิน  Qatar Airways (QR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
45,991.-


รหัสทัวร์  DP_EEUAMZ_AE0518TK
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค ฮังการี
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน  Turkish Airlines (TK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
59,999.-


รหัสทัวร์ DP_EEUAZY_AZBR08
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน  Eva Air (BR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
59,900.-


รหัสทัวร์ DP_EEUGOH_GO3VIE-BR002
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี
วันเดินทาง  ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน  Eva Air (BR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
49,900.-


รหัสทัวร์  DP_EEUGOH_GO3VIE-BR003
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    9วัน 6คืน     
สายการบิน  Eva Air (BR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
53,900.-


รหัสทัวร์  DP_EEUGOH_GO3VIE-TG004
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวัค
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    10วัน 7คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
59,900.-


รหัสทัวร์  DP_EEUGOH_GO3VIE-TG007
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย สวิส อิตาลี
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    10วัน 7คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
63,900.-


รหัสทัวร์  DP_EEUGOH_GO3VIE-TG008
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย สวิส อิตาลี
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    10วัน 7คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
62,900.-


รหัสทัวร์  DP_EEUGOH_GO3VIE-TG010
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย สวิส อิตาลี
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    10วัน 7คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
59,900.-


รหัสทัวร์  DP_EEUGOH_GO3VIE-TG012
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี เชก
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    10วัน 7คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
65,900.-


รหัสทัวร์  DP_EEUSML_SMEU03QR
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค ฮังการี
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน  Qatar Airways (QR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
50,999.-


รหัสทัวร์  DP_EEUVTG_BEAUTIFUL
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี
วันเดินทาง  23 ธันวาคม - 01 มกราคม 2562
ระยะเวลา    10วัน 7คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
63,900.-


รหัสทัวร์  DP_EEUWCT_WTG0307M
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย สวิส
วันเดินทาง  พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    10วัน 7คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
56,900.-


รหัสทัวร์  DP_EEUWCT_WTG0308J
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย สวิส
วันเดินทาง  19-26 ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    10วัน 7คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
69,900.-


รหัสทัวร์  DP_EEUDKC_HOLIDAYTG
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี
วันเดินทาง   ตุลาคม 2561
ระยะเวลา     7วัน 4คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
53,991.-


รหัสทัวร์  DP_EEUZGO_MUC11
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี
วันเดินทาง   ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา     9วัน 6คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
52,999.-


รหัสทัวร์  DP_EEUDVT_EASTEUROPE
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค ฮังการี
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562
ระยะเวลา    9วัน 6คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
88,900.-


รหัสทัวร์  DP_EEUDST_EUR12
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค ฮังการี
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562
ระยะเวลา    10วัน 7คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
83,000.-


รหัสทัวร์  DP_EEUGGS_GG12EK
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค ฮังการี
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    9วัน 6คืน     
สายการบิน  Emirates Airlines (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
65,555.-


รหัสทัวร์  DP_EEUGGS_GG12QR
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค ฮังการี
วันเดินทาง  23-31 ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    9วัน 7คืน     
สายการบิน  Qatar Airways (QR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
64,555.-


รหัสทัวร์  DP_EEUVTG_AMAZING
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย สโลเวเนีย
วันเดินทาง  25 ธันวาคม 2561 - 03 มกราคม 2562
ระยะเวลา    10วัน 7คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
87,900.-


รหัสทัวร์  DP_EEUVTG_BESTEU
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค
วันเดินทาง  25 ธันวาคม 2561 - 03 มกราคม 2562
ระยะเวลา     8วัน 5คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
87,900.-


รหัสทัวร์  DP_EEUWCT_WOS0209H
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค
วันเดินทาง   27 ธันวาคม 2561 - 04 มกราคม 2562
ระยะเวลา     9วัน 6คืน     
สายการบิน  Austrian Airlines (OS)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
81,900.-


รหัสทัวร์  DP_EEUWCT_WTG0210H
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค
วันเดินทาง  25 ธันวาคม 2561 - 03 มกราคม 2562
ระยะเวลา     10วัน 7คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
85,900.-


Back to content | Back to main menu