ทัวร์เวียดนามกลาง - SABUYTICKET AND TRAVEL

ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ เที่ยวได้จริง ไม่ทิ้งลูกทัวร์
Go to content

Main menu:

ทัวร์เวียดนามกลาง

โปรแกรมทัวร์ > ทัวร์เวียดนาม
รหัสทัวร์  DP_VNAST_SXC02
ชื่อทัวร์  ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    4วัน 3คืน     
สายการบิน Bangkok Airways (PG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
10,888.-  


รหัสทัวร์  DP_VNBIC_BTVN08FD
ชื่อทัวร์  ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    4วัน 3คืน     
สายการบิน Thai Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,900.-  


รหัสทัวร์  DP_VNGOH_GO1DAD-FD004
ชื่อทัวร์  ทัวร์เวียดนามกลาง ฮอยอัน ดานัง บานาฮิลล์
วันเดินทาง  กันยายน - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน     
สายการบิน Thai Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
9,900.-  


รหัสทัวร์  DP_VNGOH_GO1DAD-PG002
ชื่อทัวร์  ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ บานาฮิลล์
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน     
สายการบิน Bangkok Airways (PG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
9,900.-  


รหัสทัวร์  DP_VNPVC_WH001FD
ชื่อทัวร์  ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
วันเดินทาง  กันยายน - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    4วัน 3คืน     
สายการบิน Thai Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
9,999.-  


รหัสทัวร์  DP_VNJJW_JVN31FD
ชื่อทัวร์  ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    4วัน 3คืน     
สายการบิน Thai Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
11,900.-  


รหัสทัวร์  DP_VNZGO_DAD01
ชื่อทัวร์  ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน     
สายการบิน Bangkok Airways (PG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
10,888.-  


รหัสทัวร์  DP_VNZGO_DAD03
ชื่อทัวร์  ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บาน่าฮิลล์
วันเดินทาง  พฤศจิกายน 2561 - มีนาคม 2562
ระยะเวลา    4วัน 3คืน     
สายการบิน Thai Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
11,999.-  


รหัสทัวร์  DP_VNAST_SCX09
ชื่อทัวร์  ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บาน่าฮิลล์
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    4วัน 3คืน     
สายการบิน Bangkok Airways (PG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
13,888.-  


รหัสทัวร์  DP_VNBIC_BTVN08PG
ชื่อทัวร์  ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน
วันเดินทาง กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    4วัน 3คืน     
สายการบิน Bangkok Airways (PG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,900.-  


รหัสทัวร์  DP_VNCIG_VN01
ชื่อทัวร์  ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้
วันเดินทาง กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    4วัน 3คืน     
สายการบิน Bangkok Airways (PG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,899.-  


รหัสทัวร์  DP_VNGOH_GO1DAD-PG001
ชื่อทัวร์  ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บาน่าฮิลล์
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    4วัน 3คืน     
สายการบิน Bangkok Airways (PG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,900.-  


รหัสทัวร์  DP_VNZGO_DAD02
ชื่อทัวร์  ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บาน่าฮิลล์
วันเดินทาง  กันยายน 2561 - มกราคม 2562
ระยะเวลา    4วัน 3คืน     
สายการบิน Bangkok Airways (PG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
13,888.-  


Back to content | Back to main menu