พุกาม มัณฑะเลย์ - SABUYTICKET AND TRAVEL

ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ เที่ยวได้จริง ไม่ทิ้งลูกทัวร์
Go to content

Main menu:

พุกาม มัณฑะเลย์

โปรแกรมทัวร์ > ทัวร์พม่า
รหัสทัวร์  DP_MMBIC_BTMMR051FD
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์
วันเดินทาง  กันยายน 2561 - มกราคม 2562
ระยะเวลา    4วัน 3คืน   
สายการบิน  Thai Air Asia (FD) นั่งรถภายใน

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,900.-  


รหัสทัวร์  DP_MMBIC_BTMMR051PG
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์
วันเดินทาง  กันยายน 2561 - มกราคม 2562
ระยะเวลา    4วัน 3คืน   
สายการบิน  Bangkok Airways (PG) นั่งรถภายใน

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
13,900.-  


รหัสทัวร์  DP_MMBIC_BTMMR052
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์
วันเดินทาง  กันยายน 2561 - มกราคม 2562
ระยะเวลา    3วัน 2คืน   
สายการบิน  Thai Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
11,900.-  


รหัสทัวร์  DP_MMGOH_GO1MDL-PG001
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    4วัน 3คืน   
สายการบิน  Bangkok Airways (PG) นั่งรถภายใน

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
14,900.-  


รหัสทัวร์  DP_MMZGO_MDL04FD
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์
วันเดินทาง  กันยายน 2561 - มีนาคม 2562
ระยะเวลา    3วัน 2คืน   
สายการบิน  Thai Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
11,888.-  


รหัสทัวร์  DP_MMBIC_BTMMR05FD
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า อินเล พุกาม
วันเดินทาง  กันยายน 2561 - มกราคม 2562
ระยะเวลา    4วัน 3คืน   
สายการบิน  Thai Air Asia (FD) บินภายใน

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
16,900.-  


รหัสทัวร์  DP_MMBIC_BTMMR05PG
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    4วัน 3คืน   
สายการบิน  Bangkok Airways (PG) บินภายใน

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
17,900.-  


Back to content | Back to main menu