ทัวร์สแกนดิเนเวีย - SABUYTICKET AND TRAVEL

ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ เที่ยวได้จริง ไม่ทิ้งลูกทัวร์
Go to content

Main menu:

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

รหัสทัวร์  DP_SCANFTV_HG12
ชื่อทัวร์  ทัวร์แสกนดิเนเวีย นอร์เวย์ เดนมาร์ค
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561 (เทศกาลปีใหม่)
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน  Emirates Airline (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
49,900.-


รหัสทัวร์  DP_SCANZGO_ARN04
ชื่อทัวร์  ทัวร์แสกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค
วันเดินทาง  ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน  Qatar Airways (QR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
49,999.-


รหัสทัวร์  DP_SCANBWT_1.BW
ชื่อทัวร์  ทัวร์แสกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค
วันเดินทาง  พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    7วัน 4คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
52,900.-


รหัสทัวร์  DP_SCANCDT_EK004
ชื่อทัวร์  ทัวร์แสกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561 (เทศกาลปีใหม่)
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน  Emirates Airline (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
56,900.-


รหัสทัวร์  DP_SCANGOH_GO3ARN-EK002
ชื่อทัวร์  ทัวร์แสกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561 (เทศกาลปีใหม่)
ระยะเวลา    10วัน 7คืน     
สายการบิน  Emirates Airline (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
69,900.-


รหัสทัวร์  DP_SCANVCC_EURO12
ชื่อทัวร์  ทัวร์แสกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค
วันเดินทาง  26ธันวาคม 2561 - 02 มกราคม 2562
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน  Emirates Airline (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
69,900.-


รหัสทัวร์  DP_SCANWCT_WQR0608C
ชื่อทัวร์  ทัวร์แสกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค ฟินแลนด์
วันเดินทาง  ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน  Qatar Airways (QR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
56,900.-


รหัสทัวร์  DP_SCANWCT_WQR0608H
ชื่อทัวร์  ทัวร์แสกนดิเนเวีย ฟินแลนด์ สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค
วันเดินทาง  ตุลาคม และ ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน  Qatar Airways (QR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
59,900.-


รหัสทัวร์  DP_SCANWCT_WQR0609C
ชื่อทัวร์  ทัวร์แสกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค ฟินแลนด์
วันเดินทาง  17-25 ตุลาคม (วันปิยะมหาราช)
ระยะเวลา    9วัน 6คืน     
สายการบิน  Qatar Airways (QR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
69,900.-


รหัสทัวร์  DP_SCANZGO_ARN02
ชื่อทัวร์  ทัวร์แสกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
59,999.-


รหัสทัวร์  DP_SCANZGO_ARN03
ชื่อทัวร์  ทัวร์แสกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
53,999.-


รหัสทัวร์  DP_SCANDVT_SCANDINAVIA
ชื่อทัวร์  ทัวร์แสกนดิเนเวีย เดนมาร์ นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561 -  มกราคม 2562
ระยะเวลา    9วัน 6คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
117,900.-


รหัสทัวร์  DP_SCANDST_EUR46B
ชื่อทัวร์  ทัวร์แสกนดิเนเวีย นอเวย์ เดนมาร์ค
วันเดินทาง  พฤศจิกายน และ ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
84,000.-


รหัสทัวร์  DP_SCANDST_EUR46C
ชื่อทัวร์  ทัวร์แสกนดิเนเวีย สวีเดน นอเวย์ เดนมาร์ค
วันเดินทาง  พฤศจิกายน และ ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    9วัน 6คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
97,000.-


รหัสทัวร์  DP_SCANDST_EUR47A
ชื่อทัวร์  ทัวร์แสกนดิเนเวีย สวีเดน นอเวย์ เดนมาร์ค
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    10วัน 7คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
128,000.-


รหัสทัวร์  DP_SCANDST_EUR47B
ชื่อทัวร์  ทัวร์แสกนดิเนเวีย สวีเดน นอเวย์ ฟินแลนด์ เดนมาร์ค
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562
ระยะเวลา    10วัน 7คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
124,000.-


รหัสทัวร์  DP_SCANGOH_GO3ARN-TG004
ชื่อทัวร์  ทัวร์แสกนดิเนเวีย สวีเดน นอเวย์ เดนมาร์ค
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    10วัน 7คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
72,900.-


รหัสทัวร์  DP_SCANGOH_GO3CPH-AY003
ชื่อทัวร์  ทัวร์แสกนดิเนเวีย สวีเดน นอเวย์ ฟินแลนด์ เดนมาร์ค
วันเดินทาง  ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    10วัน 7คืน     
สายการบิน  Finn Air (AY)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
76,900.-


รหัสทัวร์  DP_SCANWCT_WTG0609A
ชื่อทัวร์  ทัวร์แสกนดิเนเวีย สวีเดน นอเวย์ ฟินแลนด์ เดนมาร์ค
วันเดินทาง  พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    9วัน 6คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
79,900.-


รหัสทัวร์  DP_SCANWCT_WTG0609C
ชื่อทัวร์  ทัวร์แสกนดิเนเวีย สวีเดน นอเวย์ ฟินแลนด์ เดนมาร์ค
วันเดินทาง  26 ธันวาคม 2561 - 03 มกราคม 2562
ระยะเวลา    9วัน 6คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
92,900.-


รหัสทัวร์  DP_SCANWCT_WTG0610A
ชื่อทัวร์  ทัวร์แสกนดิเนเวีย สวีเดน นอเวย์ ฟินแลนด์ เดนมาร์ค
วันเดินทาง  26 ธันวาคม 2561 - 04 มกราคม 2562
ระยะเวลา    10วัน 7คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
99,900.-


Back to content | Back to main menu