ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า - SABUYTICKET AND TRAVEL

ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ เที่ยวได้จริง ไม่ทิ้งลูกทัวร์
Go to content

Main menu:

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า

โปรแกรมทัวร์ > ทัวร์ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์  DP_JPHPT_HJOTR43B03
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา
วันเดินทาง  พฤศจิกายน 2561 - มีนาคม 2562
ระยะเวลา    4วัน 3คืน     
สายการบิน  Scoot (TR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
18,765.-  


รหัสทัวร์  DP_JPITC_TR24
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา
วันเดินทาง  พฤศจิกายน 2561 - มีนาคม 2562
ระยะเวลา    4วัน 3คืน     
สายการบิน  Scoot (TR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
19,871.-  


รหัสทัวร์  DP_JP_GOH_XJ001
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า
วันเดินทาง  กันยายน 2561
ระยะเวลา    5วัน 1คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
32,900.-  


รหัสทัวร์  DP_JPGOH_XJ002
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายามะ
วันเดินทาง กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
27,900.-  


รหัสทัวร์  DP_JPHPT_HJOTR54C02
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ชิราคาวาโกะ
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน  Scoot (TR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
23,999.-  


รหัสทัวร์  DP_JPHPT_HJOTR54C03
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา ชิราคาวาโกะ
วันเดินทาง  พฤศจิกายน 2561 - มีนาคม 2562
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน  Scoot (TR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
25,678.-  


รหัสทัวร์  DP_JPHPT_HJOTTR54CA02
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 4คืน     
สายการบิน  Scoot (TR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
22,999.-  


รหัสทัวร์  DP_JPITC_TR23
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ชิราคาวาโกะ
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 4คืน     
สายการบิน  Scoot (TR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
24,900.-  


รหัสทัวร์  DP_JPITC_TR85
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า โตเกียว
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน  Scoot (TR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
24,900.-  


รหัสทัวร์  DP_JPITC_TR86
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ชิราคาวาโกะ โตเกียว
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 4คืน     
สายการบิน  Scoot (TR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
24,888.-  


รหัสทัวร์  DP_JPTTN_TR16
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต
วันเดินทาง  พฤศจิกายน 2561 มกราคม 2562
ระยะเวลา    4วัน 3คืน     
สายการบิน  Scoot (TR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
23,888.-  


รหัสทัวร์  DP_JPTTN_TR18
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต
วันเดินทาง  ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 4คืน     
สายการบิน  Scoot (TR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
26,888.-  


รหัสทัวร์  DP_JPTTN_XJ60
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต
วันเดินทาง  ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
25,888.-  


รหัสทัวร์  DP_JPTTN_XJ61
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต
วันเดินทาง  ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
26,888.-  


รหัสทัวร์  DP_JPTTN_XJ62
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า วาคายาม่า เกียวโต
วันเดินทาง  กันยายน - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    6วัน 4คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
28,888.-  


รหัสทัวร์  DP_JPTTN_XJ63
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต
วันเดินทาง  ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562
ระยะเวลา    6วัน 4คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
32,888.-  


รหัสทัวร์  DP_JPZGO_KIX09
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า
วันเดินทาง  กันยายน - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
24,999.-  


รหัสทัวร์  DP_JPZGO_KIX10
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โอบารา
วันเดินทาง  พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
25,999.-  


รหัสทัวร์  DP_JPZGO_KIX11
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
26,999.-  


รหัสทัวร์  DP_JPGOH_TG003
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว ฟูจิ
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    6วัน 4คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
52,900.-  


รหัสทัวร์  DP_JPGOH_TG004
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว ฟูจิ
วันเดินทาง  พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    6วัน 4คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
52,900.-  


รหัสทัวร์  DP_JPJJW_JJP45
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นิกโก ฟูจิ
วันเดินทาง  พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    6วัน 4คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
42,999.-  


รหัสทัวร์  DP_JPDKC_MEAWMEAW
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว ฟูจิ
วันเดินทาง  ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน      
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
47,991.-  


Back to content | Back to main menu