ทัวร์ไต้หวัน - SABUYTICKET AND TRAVEL

ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ เที่ยวได้จริง ไม่ทิ้งลูกทัวร์
Go to content

Main menu:

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์  DP_TWBIC_BTTPE08
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี
วันเดินทาง  พฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562
ระยะเวลา    4วัน 2คืน     
สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,900-  


รหัสทัวร์  DP_TWFMS_FJLS03IT
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป จิ่วเฟิ่น
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    4วัน 3คืน     
สายการบิน Tiger Air (IT)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
11,999-  


รหัสทัวร์  DP_TWFMS_FJLM01
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    4วัน 3คืน     
สายการบิน  China Airlines (CI)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,555-  


รหัสทัวร์  DP_TWFMS_FJLS01SL
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
11,999-  


รหัสทัวร์  DP_TWITC_IT98
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป จิ่วเฟิ่น
วันเดินทาง กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    4วัน 3คืน     
สายการบิน Tiger Air (IT)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,888-  


รหัสทัวร์  DP_TWITC_XWT26
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง จิ่วเฟิ่น
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน Nok Scoot (XW)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
13,888-  


รหัสทัวร์  DP_TWITC_XWT32
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง จิ่วเฟิ่น
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน Nok Scoot (XW)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
13,888-  


รหัสทัวร์  DP_TWVWL_COYOTE
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
วันเดินทาง  ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน Nok Scoot (XW)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
13,999.-  


รหัสทัวร์  DP_TWVWL_lIKKIW
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
11,111.-  


รหัสทัวร์  DP_TWVWL_WOW
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    4วัน 2คืน     
สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
11,111.-  


รหัสทัวร์  DP_TWVWL_WOWWOW
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
วันเดินทาง  พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    4วัน 2คืน     
สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
9,999.-  


รหัสทัวร์  DP_TWJJW_PTW01-IT
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป จิ่วเฟิ่น
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562
ระยะเวลา    4วัน 3คืน     
สายการบิน Tiger Air (IT)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
14,900-  


รหัสทัวร์  DP_TWBIC_BTTPE002SL
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง จิ่วเฟิ่น
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
14,900.-  


รหัสทัวร์  DP_TWBIC_BTTPE003SL
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน เย๋หลิว
วันเดินทาง  กันยายน 2561 - มกราคม 2562
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
15,900.-  


รหัสทัวร์  DP_TWBIC_BTTPE04
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน เย๋หลิว
วันเดินทาง  กันยายน 2561 - มกราคม 2562
ระยะเวลา    6วัน 4คืน     
สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
17,900.-  


รหัสทัวร์  DP_TWGOH_XW002
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน Nok Scoot (XW)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
14,900.-  


รหัสทัวร์  DP_TWITC_XWT31
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 4คืน     
สายการบิน Nok Scoot (XW)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
16,888.-  


รหัสทัวร์  DP_TWVWL_CANTEE
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    6วัน 4คืน     
สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
15,555.-  


รหัสทัวร์  DP_TWVWL_RMOUY
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
14,777.-  


รหัสทัวร์  DP_TWZGO_TPE02TW
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน Nok Scoot (XW)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
15,999.-  


รหัสทัวร์  DP_TWZGO_TPE03TW
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    6วัน 4คืน     
สายการบิน Nok Scoot (XW)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
19,999.-  


รหัสทัวร์  DP_TWZGO_TPE04TW
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน เย๋หลิว ทาโรโกะ
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    7วัน 5คืน     
สายการบิน Nok Scoot (XW)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
23,999.-  


รหัสทัวร์  DP_TWZGO_TPE33SL
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
13,999.-  


รหัสทัวร์  DP_TWBIC_BTTPE01BR
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน
วันเดินทาง  ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน Eva Air (BR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
19,900.-  


รหัสทัวร์  DP_TWBIC_BTTPE05CI
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เกาสง
วันเดินทาง  25-30 กันยายน 2561
ระยะเวลา    6วัน 4คืน     
สายการบิน China Airline (CI)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
24,900.-  


รหัสทัวร์  DP_TWFMS_FJLM02CI
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    4วัน 3คืน     
สายการบิน China Airline (CI)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
17,900.-  


รหัสทัวร์  DP_TWGOH_BR001
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน
วันเดินทาง กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน Eva Air (BR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
19,900.-  


รหัสทัวร์  DP_TWGOH_BR002
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน
วันเดินทาง กันยายน - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    6วัน 4คืน     
สายการบิน Eva Air (BR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
24,900.-  


รหัสทัวร์  DP_TWGOH_TG002
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน
วันเดินทาง  30 ธันวาคม - 03 มกราคม 2562
ระยะเวลา    5วัน 4คืน     
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
32,900.-  


รหัสทัวร์  DP_TWGOH_TG004
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    6วัน 5คืน     
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
25,900.-  


รหัสทัวร์  DP_TWGOH_TG005
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป จิ่วเฟิ่น
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 4คืน     
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
21,900.-  


รหัสทัวร์  DP_TWHTW_AD8801
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    4วัน 3คืน     
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
19,888.-  


รหัสทัวร์  DP_TWHTW_AD8802
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 4คืน     
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
22,555.-  


รหัสทัวร์  DP_TWHTW_AD8803
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน Eva Air (BR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
22,888.-  


รหัสทัวร์  DP_TWHTW_AD8804
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    4วัน 3คืน     
สายการบิน  China Airline (CI)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
23,333.-  


รหัสทัวร์  DP_TWHTW_AD8805
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 4คืน     
สายการบิน  China Airline (CI)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
25,333.-  


รหัสทัวร์  DP_TWHTW_AD8806
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    4วัน 3คืน     
สายการบิน  China Airline (CI)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
22,333.-  


รหัสทัวร์  DP_TWHTW_AD8807
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 4คืน     
สายการบิน  China Airline (CI)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
23,899.-  


รหัสทัวร์  DP_TWSML_SMTW01BR
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
วันเดินทาง  20-24 ตุลาคม2561 (วันปิยะ)
ระยะเวลา    4วัน 3คืน     
สายการบิน  Eva Air (BR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
25,900.-  


รหัสทัวร์  DP_TWDKC_SWEETY
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
วันเดินทาง  กันยายน 2561
ระยะเวลา    4วัน 3คืน     
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
18,999.-  


รหัสทัวร์  DP_TWZGO_TPE41TG
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    4วัน 3คืน     
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
22,999.-  


รหัสทัวร์  DP_TWZGO_TPE42TG
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 3 อุทยาน
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 4คืน     
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
25,999.-  


รหัสทัวร์  DP_TWZGO_TPE43TG
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป (ปีใหม่)
วันเดินทาง  31 ธันวาคม 2561 - 03 มกราคม 2562
ระยะเวลา    4วัน 3คืน     
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
31,999.-  


รหัสทัวร์  DP_TWZGO_TPE44TG
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป (ปีใหม่)
วันเดินทาง  28 ธันวาคม 2561 - 01 มกราคม 2562
ระยะเวลา    5วัน 4คืน     
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
32,999.-  


รหัสทัวร์  DP_TWZGO_TPE51BR
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป พัก 5 ดาว
วันเดินทาง  ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 4คืน     
สายการบิน  Eva Air (BR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
22,999.-  


รหัสทัวร์  DP_TWZGO_TPE52BR
ชื่อทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป พัก 5 ดาว
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน  Eva Air (BR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
20,999.-  


Back to content | Back to main menu