ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน - SABUYTICKET AND TRAVEL

ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ เที่ยวได้จริง ไม่ทิ้งลูกทัวร์
Go to content

Main menu:

ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน

โปรแกรมทัวร์ > ทัวร์พม่า
รหัสทัวร์  DP_MMBIC_BTMMR001DD
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม
วันเดินทาง  กันยายน 2561 - มีนาคม 2562
ระยะเวลา    3วัน 2คืน   
สายการบิน Nok Air (DD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
9,999.-  


รหัสทัวร์  DP_MMBIC_BTMMR01DD
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    2วัน 1คืน   
สายการบิน Nok Air (DD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
7,900.-  


รหัสทัวร์  DP_MMBIC_BTMMR04DD
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน   
สายการบิน Nok Air (DD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
10,900.-  


รหัสทัวร์  DP_MMBIC_BTMMR012DD
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน
วันเดินทาง  กันยายน 2561 - มีนาคม 2562
ระยะเวลา    3วัน 2คืน   
สายการบิน Nok Air (DD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
10,900.-  


รหัสทัวร์  DP_MMBIC_BTMMR012FD
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน
วันเดินทาง  กันยายน 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน   
สายการบิน Thai Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
9,999.-  


รหัสทัวร์  DP_MMBIC_BTMMR012SL
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน
วันเดินทาง  กันยายน 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน   
สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
9,999.-  


รหัสทัวร์  DP_MMBIC_BTMMR014DD
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน
วันเดินทาง  กันยายน 2561
ระยะเวลา    2วัน 1คืน   
สายการบิน  Nok Air (DD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
6,900.-  


รหัสทัวร์  DP_MMGOH_GO1RGN-DD002
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    2วัน 1คืน   
สายการบิน  Nok Air (DD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
6,500.-  


รหัสทัวร์  DP_MMGOH_GO1RGN-DD004
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    1 วัน (ไปเช้า กลับค่ำ)    
สายการบิน  Nok Air (DD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
3,999.-  


รหัสทัวร์  DP_MMGOH_GO1RGN-DD005
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    1วัน (ไปเช้า กลับดึก)    
สายการบิน  Nok Air (DD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
4,900.-  


รหัสทัวร์  DP_MMGOH_GO1RGN-FD002
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี
วันเดินทาง  ธันวาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562
ระยะเวลา    2วัน 1คืน   
สายการบิน Thai Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
8,900.-  


รหัสทัวร์  DP_MMGOH_GO1RGN-PG002
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    2วัน 1คืน   
สายการบิน  Bangkok Airways (PG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
7,900.-  


รหัสทัวร์  DP_MMPVC_JJ001SL
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน
วันเดินทาง  กันยายน 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน   
สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
9,999.-  


รหัสทัวร์  DP_MMPVC_LM001SL
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน   
สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
9,555.-  


รหัสทัวร์  DP_MMPVC_LM002FD
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561 -  มีนาคม 2562
ระยะเวลา    3วัน 2คืน   
สายการบิน Thai Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
9,799.-  


รหัสทัวร์  DP_MMPVC_MW001SL
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562
ระยะเวลา    2วัน 1คืน   
สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
5,899.-  


รหัสทัวร์  DP_MMPVC_PJ001FD
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน
วันเดินทาง  กันยายน 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน   
สายการบิน Thai Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
9,999.-  


รหัสทัวร์  DP_MMPVC_PM001SL
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี ไหว้พระ 5 วัดดัง
วันเดินทาง  28 ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    1วัน
สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
4,999.-  


รหัสทัวร์  DP_MMPVC_SM001SL
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน
วันเดินทาง  กันยายน 2561 - มีนาคม 2562
ระยะเวลา    2วัน 1คืน   
สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
6,799.-  


รหัสทัวร์  DP_MMPVC_VT001SL
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน
วันเดินทาง  กันยายน 2561 - มีนาคม 2562
ระยะเวลา    3วัน 2คืน   
สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
10,800.-  


รหัสทัวร์  DP_MMPVC_VT002FD
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน
วันเดินทาง  กันยายน 2561 - มีนาคม 2562
ระยะเวลา    3วัน 2คืน   
สายการบิน Thai Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
10,999.-  


รหัสทัวร์  DP_MMJJW_JMM16
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน   
สายการบิน Myanmar Airways (8M)
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
10,900.-  


รหัสทัวร์  DP_MMZGO_RGN02
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน   
สายการบิน Thai Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
10,888.-  


รหัสทัวร์  DP_MMZGO_RGN03
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน   
สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
9,888.-  


รหัสทัวร์  DP_MMZGO_RGN04
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน
วันเดินทาง  กันยายน 2561 - มีนาคม 2562
ระยะเวลา    3วัน 2คืน   
สายการบิน Myanmar Airways (8M)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
9,888.-  


รหัสทัวร์  DP_MMZGO_RGN05
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    2วัน 1คืน   
สายการบิน Thai Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
6,888.-  


รหัสทัวร์  DP_MMZGO_RGN06
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562
ระยะเวลา    2วัน 1คืน   
สายการบิน Myanmar Airways (8M)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
8,599.-  


รหัสทัวร์  DP_MMZGO_RGN07
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี
วันเดินทาง  ธันวาคม 2561 - มีนาคม 2562
ระยะเวลา    2วัน 1คืน   
สายการบิน Thai Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
7,999.-  


รหัสทัวร์  DP_MMBIC_BTMMR02
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    4วัน 3คืน   
สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,900.-  


รหัสทัวร์  DP_MMBIC_BTMMR004DD
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน
วันเดินทาง  กันยายน 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน   
สายการบิน  Nok Air (DD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
11,900.-  


รหัสทัวร์  DP_MMBIC_BTMMR004SL
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน
วันเดินทาง  กันยายน 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน   
สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
11,900.-  


รหัสทัวร์  DP_MMBIC_BTMMR04FD
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน   
สายการบิน Thai Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
11,900.-  


รหัสทัวร์  DP_MMBIC_BTMMR04SL
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน
วันเดินทาง  กันยายน 2561 - มกราคม 2562
ระยะเวลา    3วัน 2คืน   
สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,900.-  


รหัสทัวร์  DP_MMGOH_GO1RGN-DD003
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน   
สายการบิน  Nok Air (DD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
11,900.-  


รหัสทัวร์  DP_MMPVC_DL001SL
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาว สิเรียม อินทร์แขวน
วันเดินทาง  กันยายน 2561 - มีนาคม 2562
ระยะเวลา    3วัน 2คืน   
สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
11,500.-  


รหัสทัวร์  DP_MMPVC_DL002FD
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน
วันเดินทาง  กันยายน 2561 - มีนาคม 2562
ระยะเวลา    3วัน 2คืน   
สายการบิน Thai Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
11,900.-  


รหัสทัวร์  DP_MMPVC_DL0038M
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน
วันเดินทาง  กันยายน 2561 - มีนาคม 2562
ระยะเวลา    3วัน 2คืน   
สายการบิน Myanmar Airways (8M)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
11,999.-  


รหัสทัวร์  DP_MMPVC_LM0018M
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน
วันเดินทาง  ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน   
สายการบิน Myanmar Airways (8M)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
10,900.-  


รหัสทัวร์  DP_MMPVC_VT0038M
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน
วันเดินทาง  ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน   
สายการบิน Myanmar Airways (8M)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
11,900.-  


รหัสทัวร์  DP_MMBIC_BTMMR002SL
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เนปิดอว์ พระธาตุอินทร์แขวน
วันเดินทาง   กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน   
สายการบิน  Thai Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,900.-  


รหัสทัวร์  DP_MMBIC_BTMMR08
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์
วันเดินทาง   กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 4คืน   
สายการบิน  Thai Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
20,900.-  


รหัสทัวร์  DP_MMBIC_BTMMR10FD
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกาย
วันเดินทาง   ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562
ระยะเวลา    4วัน 3คืน   
สายการบิน  Thai Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
18,900.-  


รหัสทัวร์  DP_MMBIC_BTMMR021PG
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน
วันเดินทาง   ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน   
สายการบิน  Bangkok Airways (PG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
11,900.-  


รหัสทัวร์  DP_MMGOH_GO1RGN-PG001
ชื่อทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน
วันเดินทาง   กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน   
สายการบิน  Bangkok Airways (PG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,900.-  


Back to content | Back to main menu