ทัวร์อิยิปต์ - SABUYTICKET AND TRAVEL

ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ เที่ยวได้จริง ไม่ทิ้งลูกทัวร์
Go to content

Main menu:

ทัวร์อิยิปต์

รหัสทัวร์  DP_EGGOH_GO3CAI-MS002
ชื่อทัวร์  ทัวร์อิยิปต์
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    6วัน 3คืน     
สายการบิน Egypt Air (MS)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
37,900.-  


รหัสทัวร์  DP_EGPVC_EG01
ชื่อทัวร์  ทัวร์อิยิปต์
วันเดินทาง  21-28 ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    8วัน 6คืน     
สายการบิน  Oman Air (WY)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
49,999.-  


รหัสทัวร์  DP_EGPVC_EG03
ชื่อทัวร์  ทัวร์อิยิปต์
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    6วัน 3คืน     
สายการบิน  Oman Air (WY)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
38,888.-  


รหัสทัวร์  DP_EGPVC_EG04
ชื่อทัวร์  ทัวร์อิยิปต์
วันเดินทาง  29 ธันวาคม 2561 - 02 มกราคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 2คืน     
สายการบิน  Oman Air (WY)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
37,888.-  


รหัสทัวร์  DP_EGPVC_EG07
ชื่อทัวร์  ทัวร์อิยิปต์
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    6วัน 3คืน     
สายการบิน Egypt Air (MS)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
37,999.-  


รหัสทัวร์  DP_EGEGT_PLEASURE
ชื่อทัวร์  ทัวร์อิยิปต์
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน Egypt Air (MS)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
65,900.-  


รหัสทัวร์  DP_EGGOH_GO3CAI-MS001
ชื่อทัวร์  ทัวร์อิยิปต์ จอร์แดน
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน Egypt Air (MS)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
56,900.-  


รหัสทัวร์  DP_EGPVC_EG02
ชื่อทัวร์  ทัวร์อิยิปต์ จอร์แดน
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    9วัน 6คืน     
สายการบิน Egypt Air (MS)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
56,999.-  


รหัสทัวร์  DP_EGPVC_EG05
ชื่อทัวร์  ทัวร์แกรนด์อิยิปต์
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน Egypt Air (MS)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
56,888.-  


รหัสทัวร์  DP_EGPVC_EG06
ชื่อทัวร์  ทัวร์อิยิปต์ จอร์แดน
วันเดินทาง ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562
ระยะเวลา    8วัน 6คืน     
สายการบิน Oman Air (WY)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
50,999.-  


รหัสทัวร์  DP_EGPVC_EG05
ชื่อทัวร์  ทัวร์อิยิปต์ อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์
วันเดินทาง  27 ธันวาคม 2561 - 05 มกราคม 2562
ระยะเวลา    10วัน 7คืน     
สายการบิน Egypt Air (MS)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
79,900.-  


Back to content | Back to main menu