ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - SABUYTICKET AND TRAVEL

ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ เที่ยวได้จริง ไม่ทิ้งลูกทัวร์
Go to content

Main menu:

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

รหัสทัวร์  DP_CHITC_TG79
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ทิสลิส
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    7วัน 4คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
49,900.- (ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า)


รหัสทัวร์  DP_FRVCC_EURO8.2
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ทิสลิส
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    7วัน 4คืน     
สายการบิน  Emirates Airline (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
38,888.- (ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า)


รหัสทัวร์  DP_FRVCC_FREESTYLE
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ทิสลิส
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    7วัน 4คืน     
สายการบิน  Emirates Airline (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
38,888.- (ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า)


รหัสทัวร์  DP_FRVCC_NEWYEAR
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ทิสลิส
วันเดินทาง  ธันวาคม 2561 (เทศกาลปีใหม่)
ระยะเวลา    7วัน 4คืน     
สายการบิน  Emirates Airline (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
48,888.- (ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า)


รหัสทัวร์  DP_CHCDT_EK008A
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ จุงฟราว
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    7วัน 4คืน     
สายการบิน  Emirates Airline (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
57,900.-


รหัสทัวร์  DP_CHCDT_NEWYEAR
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ จุงฟราว
วันเดินทาง  ธันวาคม 2561 (เทศกาลปีใหม่)
ระยะเวลา    7วัน 4คืน     
สายการบิน  Emirates Airline (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
67,900.-


รหัสทัวร์  DP_CHGOH_GO3ZRH-EK001
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ทิสลิส
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    7วัน 4คืน     
สายการบิน  Emirates Airline (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
59,900.- (ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า)


รหัสทัวร์  DP_CHGOH_GO3ZRH-LX002
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ทิสลิส
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    7วัน 5คืน     
สายการบิน  Swiss Airlines (LX)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
69,900.- (ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า)


รหัสทัวร์  DP_CHGOH_GO3ZRH-TG009
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ จุงฟราว
วันเดินทาง  ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
65,900.- (ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า)


รหัสทัวร์  DP_CHVTG_MONOOCT
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ จุงฟราว
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    7วัน 4คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
59,900.- (ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า)


รหัสทัวร์  DP_CHVTG_MONONOVDEC
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ จุงฟราว
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    7วัน 4คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
56,900.- (ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า)


รหัสทัวร์  DP_CHWCT_WTG1108M
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ จุงฟราว
วันเดินทาง  14-21 พฤศจิกายน  2561
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
67,900.- (ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า)


รหัสทัวร์  DP_CHDKC_GRANDCH
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ จุงฟราว
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม  2561
ระยะเวลา    7วัน 4คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
64,991.- (ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า)


รหัสทัวร์  DP_CHDVT_G.SWISS
ชื่อทัวร์  ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม  2561
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
95,900.-


รหัสทัวร์  DP_FRDST_EUR08A
ชื่อทัวร์  ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562
ระยะเวลา    9วัน 6คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
116,000.-


รหัสทัวร์  DP_FRDST_EUR08B
ชื่อทัวร์  ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์
วันเดินทาง  12-21 ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    10วัน 7คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
119,000.-


รหัสทัวร์  DP_CHGOH_GO3ZRH-LX001
ชื่อทัวร์  ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    9วัน 7คืน     
สายการบิน  Swiss Airlines (LX)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
78,900.-


รหัสทัวร์  DP_CHGOH_GO3ZRH-TG001
ชื่อทัวร์  ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    9วัน 6คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
75,900.-

รหัสทัวร์  DP_FRSRT_SIRI15
ชื่อทัวร์  ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์
วันเดินทาง  ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
98,000.-


รหัสทัวร์  DP_FRSRT_SIRI16
ชื่อทัวร์  ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    10วัน 7คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
118,500.-


รหัสทัวร์  DP_CHWCT_WQR1109M
ชื่อทัวร์  ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์
วันเดินทาง  ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    9วัน 6คืน     
สายการบิน  Qatar Airways (QR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
73,900.-


รหัสทัวร์  DP_CHWCT_WTG1110M
ชื่อทัวร์  ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    10วัน 7คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
109,900.-


Back to content | Back to main menu