ทัวร์เกาหลี - SABUYTICKET AND TRAVEL

ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ เที่ยวได้จริง ไม่ทิ้งลูกทัวร์
Go to content

Main menu:

ทัวร์เกาหลี

โปรแกรมทัวร์ > ทัวร์เกาหลี
รหัสทัวร์  DP_KRBTK_BTK017
ชื่อทัวร์  ทัวร์เกาหลี ชมใบไม้เปลี่ยนสี
วันเดินทาง  ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน Jin air (LJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
18,900.-  


รหัสทัวร์  DP_KRBTK_BTK018
ชื่อทัวร์  ทัวร์เกาหลี สัมผัสใบไม้เปลี่ยนสี
วันเดินทาง  ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน    
สายการบิน Jin Air (LJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
17,900.-  

รหัสทัวร์  DP_KRBTK_BTK019
ชื่อทัวร์  ทัวร์เกาหลี สัมผัสใบไม้เปลี่ยน
วันเดินทาง  ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน    
สายการบิน Jin Air (LJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
17,900.-  

รหัสทัวร์  DP_KRGOH_PK0-29
ชื่อทัวร์ ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน ใบไม้เปลี่ยนสี
วันเดินทาง  กันยายน - พฤศิจกายน 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน    
สายการบิน T'way (TW)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
17,900.-  

รหัสทัวร์  DP_KRGOH_PK0-300
ชื่อทัวร์  ทัวร์เกาหลี สัมผัสหิมะ
วันเดินทาง  ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน    
สายการบิน T'way (TW)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
18,900.-  

รหัสทัวร์  DP_KRGS25_ICN09
ชื่อทัวร์  ทัวร์เกาหลี สัมผัสใบไม้เปลี่ยนสี
วันเดินทาง  ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน    
สายการบิน Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
14,998.-  

รหัสทัวร์  DP_KRGS25_ICN10
ชื่อทัวร์  ทัวร์เกาหลี ชมทุ่งดอกโคเชีย
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    6วัน 3คืน    
สายการบิน Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
16,988.-  

รหัสทัวร์  DP_KRHAN_P5
ชื่อทัวร์  ทัวร์เกาหลี อินชอน อินดี้
วันเดินทาง  สิงหาคม - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน    
สายการบิน Jin Air (LJ) หรือเทียบเท่า

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
13,999.-  

รหัสทัวร์  DP_KRHPT_180036
ชื่อทัวร์  ทัวร์เกาหลี โซล สัมผัสใบไม้เปลี่ยนสี
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน    
สายการบิน Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
13,999.-  

รหัสทัวร์  DP_KRHPT_180063
ชื่อทัวร์  ทัวร์เกาหลี ซัมเมอร์ Lover
วันเดินทาง  สิงหาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน    
สายการบิน Eastar Jet (ZE)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
13,999.-  

รหัสทัวร์  DP_KRIAM_ICNKR00
ชื่อทัวร์  ทัวร์เกาหลี ซูวอน สัมผัสใบไม้เปลี่ยนสี
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน    
สายการบิน T'way (TW)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
18,900.-  

รหัสทัวร์  DP_KRSML_SMKR12
ชื่อทัวร์  ทัวร์เกาหลี โซล ซูวอน
วันเดินทาง  สิงหาคม - กันยายน 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน    
สายการบิน Jin Air (LJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
13,900.-  

รหัสทัวร์  DP_KRUTR_KE01
ชื่อทัวร์  ทัวร์เกาหลี โซล สัมผัสใบไม้เปลี่ยนสี
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน    
สายการบิน Jin Air (LJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
15,900.-  

รหัสทัวร์  DP_KRUTR_KE02
ชื่อทัวร์  ทัวร์เกาหลี ซูวอน สัมผัสใบไม้เปลี่ยนสี
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน    
สายการบิน Jin Air (LJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
15,900.-  

รหัสทัวร์  DP_KRVWL_KE02
ชื่อทัวร์  ทัวร์เกาหลี โซล ฤดูกาลที่เปลี่ยนไป
วันเดินทาง  กันยายน 2561
ระยะเวลา    6วัน 3คืน    
สายการบิน Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
13,999.-  

รหัสทัวร์  DP_KRWVT_KRWE17
ชื่อทัวร์  ทัวร์เกาหลี ช้อปปิ้ง
วันเดินทาง  สิงหาคม - กันยายน 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน    
สายการบิน Jin Air (LJ) หรือเทียบเท่า

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
13,900.-  

รหัสทัวร์  DP_KRWVT_KRWE24
ชื่อทัวร์  ทัวร์เกาหลี Happy Cruises
วันเดินทาง  สิงหาคม - กันยายน 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน    
สายการบิน Jin Air (LJ) หรือเทียบเท่า

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
14,900.-  

รหัสทัวร์  DP_KRWVT_KRWE29
ชื่อทัวร์  ทัวร์เกาหลี Summer Vacations
วันเดินทาง  สิงหาคม - กันยายน 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน    
สายการบิน Jin Air (LJ) หรือเทียบเท่า

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,900.-  

รหัสทัวร์  DP_KRWVT_KRWE33
ชื่อทัวร์  ทัวร์เกาหลี Summer Special
วันเดินทาง  สิงหาคม - กันยายน 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน    
สายการบิน Jin Air (LJ) หรือเทียบเท่า

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
14,900.-  

รหัสทัวร์  DP_KRWVT_KRWE32
ชื่อทัวร์  ทัวร์เกาหลี Autumn Soul
วันเดินทาง  กันยายน - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน    
สายการบิน Jin Air (LJ) หรือเทียบเท่า

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
14,900.-  

รหัสทัวร์  DP_KRWVT_KRWE31
ชื่อทัวร์  ทัวร์เกาหลี Autumn Vacations
วันเดินทาง  กันยายน - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน    
สายการบิน Jin Air (LJ) หรือเทียบเท่า

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
13,900.-  

รหัสทัวร์  DP_KRWVT_KRWE05
ชื่อทัวร์  ทัวร์เกาหลี Best winter
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน    
สายการบิน Jin Air (LJ) หรือเทียบเท่า

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
18,900.-  

รหัสทัวร์  DP_KRWVT_KRWE04
ชื่อทัวร์  ทัวร์เกาหลี Winter Soul
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน    
สายการบิน Jin Air (LJ) หรือเทียบเท่า

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
16,900.-  

รหัสทัวร์  DP_KRJNL_KE02
ชื่อทัวร์  ทัวร์เกาหลี Beautiful
วันเดินทาง  ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน    
สายการบิน Jin Air (LJ) หรือเทียบเท่า

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
15,900.-  

รหัสทัวร์  DP_KRJNL_KE04
ชื่อทัวร์  ทัวร์เกาหลี Nanta Ice
วันเดินทาง  พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน    
สายการบิน Jin Air (LJ) หรือเทียบเท่า

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
14,900.-  

รหัสทัวร์  DP_KRJNL_KE03
ชื่อทัวร์  ทัวร์เกาหลี Nanta Ice Cruise
วันเดินทาง  สิงหาคม - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน    
สายการบิน Jin Air (LJ) หรือเทียบเท่า

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
14,900.-  

รหัสทัวร์  DP_KRJNL_KE05
ชื่อทัวร์  ทัวร์เกาหลี Snow Seoul Cruise
วันเดินทาง  ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน    
สายการบิน Jin Air (LJ) หรือเทียบเท่า

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
14,900.-  

รหัสทัวร์  DP_KRDKC_SUMMER
ชื่อทัวร์  ทัวร์เกาหลี Love Summer
วันเดินทาง  สิงหาคม - กันยายน 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน    
สายการบิน Jin Air (LJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
13,900.-  

รหัสทัวร์  DP_KRDCK_AUTUMN
ชื่อทัวร์  ทัวร์เกาหลี สัมผัสใบ้ไม้เปลี่ยนสี
วันเดินทาง  ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน    
สายการบิน Jin Air (LJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
16,900.-  

รหัสทัวร์  DP_KRZGO_ICN18
ชื่อทัวร์  ทัวร์เกาหลี Summer Blah Blah
วันเดินทาง  กันยายน 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน    
สายการบิน Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
13,900.-  

รหัสทัวร์  DP_KRZGO_ICN19
ชื่อทัวร์  ทัวร์เกาหลี Hello Summer
วันเดินทาง  สิงหาคม - กันยายน 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน    
สายการบิน Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
13,900.-  

รหัสทัวร์  DP_KRZGO_ICN22
ชื่อทัวร์  ทัวร์เกาหลี Three Color Leaves
วันเดินทาง  ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน    
สายการบิน Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
16,999.-  

รหัสทัวร์  DP_KRZGO_ICN23
ชื่อทัวร์  ทัวร์เกาหลี Autumn Breeze
วันเดินทาง  ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน    
สายการบิน Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
15,999.-  

รหัสทัวร์  DP_KRZGO_ICN25
ชื่อทัวร์  ทัวร์เกาหลี Snow Frost
วันเดินทาง  ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน    
สายการบิน Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
15,999.-  

รหัสทัวร์  DP_KRZGO_ICN26
ชื่อทัวร์  ทัวร์เกาหลี Ski Winter
วันเดินทาง  ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน    
สายการบิน Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
16,999.-  

รหัสทัวร์  DP_KRZTT_SUMMER
ชื่อทัวร์  ทัวร์เกาหลี Summer หนีร้อนไปหารัก
วันเดินทาง  สิงหาคม - กันยายน 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน    
สายการบิน Jin Air (LJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
13,900.-  

รหัสทัวร์  DP_KRWCT_KIKKYJUMPER
ชื่อทัวร์  ทัวร์เกาหลี สัมผัสใบไม้เปลี่ยนสี
วันเดินทาง  ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน    
สายการบิน T'way (TW)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
14,900.-  

รหัสทัวร์  DP_KRGOH_PK0-97
ชื่อทัวร์  ทัวร์เกาหลี Hot Springs
วันเดินทาง  สิงหาคม - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน    
สายการบิน Korean Air (KE)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
22,900.-  

รหัสทัวร์  DP_KRGOH_PK0-90
ชื่อทัวร์  ทัวร์เกาหลี The Best Times
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน    
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
23,900.-  

รหัสทัวร์  DP_KRGOH_PK0-313
ชื่อทัวร์  ทัวร์เกาหลี The Best Ski Resort
วันเดินทาง  ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน    
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
25,900.-  

รหัสทัวร์  DP_KRGS25_ICN06
ชื่อทัวร์  ทัวร์เกาหลี ซอรัคซาน พฤษาหลากสี
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน    
สายการบิน Asiana Airlines (OZ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
19,998.-  

รหัสทัวร์  DP_KRHAN_P6
ชื่อทัวร์  ทัวร์เกาหลี อินชอน อินดี้ พรีเมี่ยม
วันเดินทาง  สิงหาคม - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน    
สายการบิน  Thai Airways (TG) หรือเทียบเท่า


ราคาเริ่มต้น/ท่าน
18,900.-  

รหัสทัวร์  DP_KRIAM_ICNKR00
ชื่อทัวร์  ทัวร์เกาหลี สัมผัสใบไม้เปลี่ยนสี
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน    
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
24,900.-  

รหัสทัวร์  DP_KRJNL_KE06
ชื่อทัวร์  ทัวร์เกาหลี Autumn Classic Onsen
วันเดินทาง  กันยายน - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน    
สายการบิน Asiana Airlines (OZ) หรือเทียบเท่า

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
23,900.-  

รหัสทัวร์  DP_KRDKC_HASHTAG
ชื่อทัวร์  ทัวร์เกาหลี Korea In love พัก 4 ดาว
วันเดินทาง  12-16 ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน    
สายการบิน Asiana Airlines (OZ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
21,991.-  

รหัสทัวร์  DP_KRZGO_ICN24
ชื่อทัวร์  ทัวร์เกาหลี Fall In Love
วันเดินทาง  ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน    
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
23,999.-  

รหัสทัวร์  DP_KRZGO_ICN27
ชื่อทัวร์  ทัวร์เกาหลี Prefect Ski
วันเดินทาง  ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน    
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
24,999.-  

รหัสทัวร์  DP_KRECL_DKA1
ชื่อทัวร์  ทัวร์เกาหลี Romantic Autumn
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน    
สายการบิน  Thai Airways (TG) หรือเทียบเท่า

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
23,900.-  

รหัสทัวร์  DP_KRECL_DKA2
ชื่อทัวร์  ทัวร์เกาหลี Seoraksan Wonderland
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน    
สายการบิน  Thai Airways (TG) หรือเทียบเท่า

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
24,900.-  

Back to content | Back to main menu