ทัวร์ตุรกี - SABUYTICKET AND TRAVEL

ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ เที่ยวได้จริง ไม่ทิ้งลูกทัวร์
Go to content

Main menu:

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์  DP_TRFTV_HG14B
ชื่อทัวร์  ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ชมม้าไม้ เมืองทรอย
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    10วัน 7คืน     
สายการบิน  Emirates Airline (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
29,900.-  


รหัสทัวร์  DP_TRG25_IST01
ชื่อทัวร์  ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ชมม้าไม้ เมืองทรอย
วันเดินทาง  ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    9วัน 7คืน     
สายการบิน  Oman Air (WY)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
29,900.-  


รหัสทัวร์  DP_TRPRD_UNSEEN
ชื่อทัวร์  ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ชมม้าไม้ เมืองทรอย
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    10วัน 7คืน     
สายการบิน  Kuwait Airways (KU)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
29,900.-  


รหัสทัวร์  DP_TRPRD_WOW
ชื่อทัวร์  ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน  Turkish Airlines (TK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
32,900.-  


รหัสทัวร์  DP_TRPVC_KC005-HH
ชื่อทัวร์  ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ชมม้าไม้ เมืองทรอย
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    8วัน 6คืน     
สายการบิน  Air Astana (KC)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
29,888.-  


รหัสทัวร์  DP_TRPVC_W5008-PP
ชื่อทัวร์  ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    9วัน 6คืน     
สายการบิน  Mahan Air (W5)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
29,555.-  


รหัสทัวร์  DP_TRPVC_W5009-SW
ชื่อทัวร์  ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย
วันเดินทาง  03-11 ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    9วัน 6คืน     
สายการบิน  Mahan Air (W5)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
29,555.-  


รหัสทัวร์  DP_TRPVC_W5009-SW
ชื่อทัวร์  ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    8วัน 6คืน     
สายการบิน  Ukraine Airlines (PS)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
27,955.-  


รหัสทัวร์  DP_TRBIC_BTTUK02TK
ชื่อทัวร์  ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ชมม้าไม้ เมืองทรอย
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน Turkish Airlines (TK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
36,900.-  


รหัสทัวร์  DP_TRBIC_BTTUK03QR
ชื่อทัวร์  ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ชมม้าไม้ เมืองทรอย
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    10วัน 7คืน     
สายการบิน  Qatar Airways (QR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
39,900.-  


รหัสทัวร์  DP_TRBWT_2.BW
ชื่อทัวร์  ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ทรอย
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน  Turkish Airlines (TK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
38,900.-  


รหัสทัวร์  DP_TRBWT_3.BW
ชื่อทัวร์  ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ทรอย
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน  Turkish Airlines (TK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
38,900.-  


รหัสทัวร์  DP_TRBWT_5.BW
ชื่อทัวร์  ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ทรอย
วันเดินทาง  15-22 ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน  Turkish Airlines (TK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
37,900.-  


รหัสทัวร์  DP_TRBWT_6.BW
ชื่อทัวร์  ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ทรอย
วันเดินทาง  25 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน  Turkish Airlines (TK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
38,900.-  


รหัสทัวร์  DP_TRBWT_7.BW
ชื่อทัวร์  ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน  Kuwait Airways (KU)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
34,900.-  


รหัสทัวร์  DP_TRZZT_FANTASTIC
ชื่อทัวร์  ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ทรอย
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    9วัน 6คืน     
สายการบิน  Turkish Airlines (TK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
32,900.-  


รหัสทัวร์  DP_TRFTV_HG14
ชื่อทัวร์  ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ชมม้าไม้ เมืองทรอย
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    10วัน 7คืน     
สายการบิน  Emirates Airline (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
33,900.-  


รหัสทัวร์  DP_TRGOH_GO3IST-TK002
ชื่อทัวร์  ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ทรอย
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    10วัน 7คืน     
สายการบิน  Turkish Airlines (TK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
33,900.-  


รหัสทัวร์  DP_TRGOH_GO3SAW-EK001
ชื่อทัวร์  ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ชมม้าไม้ เมืองทรอย
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    10วัน 7คืน     
สายการบิน  Emirates Airline (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
31,900.-  


รหัสทัวร์  DP_TRITC_TK94
ชื่อทัวร์  ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย
วันเดินทาง  กันยายน - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน  Turkish Airlines (TK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
34,900.-  


รหัสทัวร์  DP_TRPRD_EASY
ชื่อทัวร์  ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ทรอย
วันเดินทาง  พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน  Turkish Airlines (TK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
33,900.-  


รหัสทัวร์  DP_TRPVC_EK007-HL
ชื่อทัวร์  ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ชมม้าไม้ เมืองทรอย
วันเดินทาง  กันยายน - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    9วัน 6คืน     
สายการบิน  Emirates Airline (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
30,999.-  


รหัสทัวร์  DP_TRPVC_TK003-PF
ชื่อทัวร์  ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย
วันเดินทาง  กันยายน - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน  Turkish Airlines (TK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
36,555.-  


รหัสทัวร์  DP_TRPVC_TK004-SCP
ชื่อทัวร์  ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย
วันเดินทาง  กันยายน - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน  Turkish Airlines (TK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
30,999.-  


รหัสทัวร์  DP_TRPVC_KC006-SS
ชื่อทัวร์  ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล  คาซัคสถาน
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    9วัน 6คืน     
สายการบิน  Air Astana (KC)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
32,999.-  


รหัสทัวร์  DP_TRPVC_TK001-SP
ชื่อทัวร์  ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ทรอย
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน  Turkish Airlines (TK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
32,888.-  


รหัสทัวร์  DP_TRPVC_WY010-TVT
ชื่อทัวร์  ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ชมม้าไม้ เมืองทรอย
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    9วัน 7คืน     
สายการบิน  Oman Air (WY)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
31,999.-  


รหัสทัวร์  DP_TRSML_SMTR04TK
ชื่อทัวร์  ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ทรอย
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    9วัน 6คืน     
สายการบิน  Turkish Airlines (TK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
32,900.-  


รหัสทัวร์  DP_TRWCT_WQR2010B
ชื่อทัวร์  ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย
วันเดินทาง  กันยายน 2561
ระยะเวลา    10วัน 7คืน     
สายการบิน  Qatar Airways (QR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
32,900.-  


รหัสทัวร์  DP_TRZGO_ADA02
ชื่อทัวร์  ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ทรอย
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    10วัน 7คืน     
สายการบิน  Qatar Airways (QR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
33,999.-  


รหัสทัวร์  DP_TRZGO_IST02
ชื่อทัวร์  ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ทรอย
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    9วัน 6คืน     
สายการบิน  Turkish Airlines (TK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
33,888.-  


รหัสทัวร์  DP_TRAMZ_REVISED
ชื่อทัวร์  ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย คอนย่า ทรอย
วันเดินทาง  ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    9วัน 6คืน     
สายการบิน Turkish Airlines (TK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
36,999.-  


รหัสทัวร์  DP_TRAMZ_NEWYEAR
ชื่อทัวร์  ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย คอนย่า ทรอย
วันเดินทาง  ธันวาคม 2561 (เทศกาลปีใหม่)
ระยะเวลา    9วัน 6คืน     
สายการบิน Turkish Airlines (TK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
42,900.-  


รหัสทัวร์  DP_TRAMZ_WINTER
ชื่อทัวร์  ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย คอนย่า ทรอย
วันเดินทาง  ธันวาคม 2561 (เทศกาลคริสมาส)
ระยะเวลา    9วัน 6คืน     
สายการบิน Turkish Airlines (TK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
36,999.-  


รหัสทัวร์  DP_TRBWT_1.BW
ชื่อทัวร์  ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย คอนย่า ทรอย
วันเดินทาง  ธันวาคม 2561 (เทศกาลปีใหม่)
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน Turkish Airlines (TK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
43,900.-  


รหัสทัวร์  DP_TRBWT_2.BW
ชื่อทัวร์  ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย คอนย่า ทรอย
วันเดินทาง  ธันวาคม 2561 (เทศกาลปีใหม่)
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน Turkish Airlines (TK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
43,900.-  


รหัสทัวร์  DP_TRBWT_4.BW
ชื่อทัวร์  ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย คอนย่า ทรอย
วันเดินทาง  21-29 ตุลาคม 2561 (วันปิยะมหาราช)
ระยะเวลา    9วัน 6คืน     
สายการบิน Turkish Airlines (TK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
41,900.-  


รหัสทัวร์  DP_TRGOH_GO3ADB-TK002
ชื่อทัวร์  ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย คอนย่า
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน Turkish Airlines (TK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
37,900.-  


รหัสทัวร์  DP_TRGOH_GO3ASR-TK002
ชื่อทัวร์  ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย อิสตันบูล ทรอย
วันเดินทาง  กันยายน - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน Turkish Airlines (TK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
36,900.-  


รหัสทัวร์  DP_TRGHD_GHTUR01
ชื่อทัวร์  ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย อิสตันบูล ทรอย
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน Turkish Airlines (TK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
38,900.-  


รหัสทัวร์  DP_TRHMY_TKMIRACAL
ชื่อทัวร์  ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย อิสตันบูล ทรอย
วันเดินทาง  ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    11วัน 8คืน     
สายการบิน Turkish Airlines (TK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
55,900.-  (รวมค่าทิปแล้ว)


รหัสทัวร์  DP_TRHMY_TK65
ชื่อทัวร์  ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย อิสตันบูล ทรอย
วันเดินทาง   ตุลาคม 2561 - มกราคม 2561
ระยะเวลา    9วัน 7คืน     
สายการบิน Turkish Airlines (TK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
46,900.-


รหัสทัวร์  DP_TRPRD_LUXURY
ชื่อทัวร์  ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย อิสตันบูล
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน Turkish Airlines (TK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
39,900.-


รหัสทัวร์  DP_TRPRD_PREMIUM
ชื่อทัวร์  ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย อิสตันบูล
วันเดินทาง  14-23 ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    10วัน 8คืน     
สายการบิน Turkish Airlines (TK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
49,900.-


รหัสทัวร์  DP_TRPRD_SKI
ชื่อทัวร์  ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย อิสตันบูล เล่นสกี
วันเดินทาง  ธันวาคม 2561 (เทศกาลปีใหม่)
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน Turkish Airlines (TK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
49,900.-


รหัสทัวร์  DP_TRPRD_TRGE10D
ชื่อทัวร์  ทัวร์ตุรกีตะวันออก อิสตันบูล จอร์เจีย
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    9วัน 6คืน     
สายการบิน Turkish Airlines (TK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
69,900.-


รหัสทัวร์  DP_TRPRD_TROY
ชื่อทัวร์  ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย ทรอย
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน Turkish Airlines (TK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
36,900.-


รหัสทัวร์  DP_TRWCT_WQR2009B
ชื่อทัวร์  ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย
วันเดินทาง  21-29 ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    9วัน 6คืน     
สายการบิน  Qatar Airways (QR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
36,900.-  


Back to content | Back to main menu