ทัวร์ฮ่องกง - SABUYTICKET AND TRAVEL

ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ เที่ยวได้จริง ไม่ทิ้งลูกทัวร์
Go to content

Main menu:

ทัวร์ฮ่องกง

รหัสทัวร์ DP_HKBIC_BTHKG003RJ
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน     
สายการบิน  Royal Jordan (RJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
10,999.-  


รหัสทัวร์ DP_HKBIZ_PACKAGE
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง (แพ็คเก็จ)
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน     
สายการบิน  Emirates Airline (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
10,999.-  


รหัสทัวร์  DP_HKBIZ_GTSHKGEK008
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน     
สายการบิน  Emirates Airline (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
7,999.-  


รหัสทัวร์  DP_HKGS2_MFM01
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    4วัน 3คืน     
สายการบิน  Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
9,999.-  


รหัสทัวร์  DP_HKGS2_HKG10
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น
วันเดินทาง  กันยายน 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน     
สายการบิน  Cathay Pacific (CX)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
10,900.-  


รหัสทัวร์  DP_HKHDC_HK001
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน     
สายการบิน  Cathay Pacific (CX)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
9,999.-  


รหัสทัวร์  DP_HKHKT_HKTG01
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    4วัน 2คืน     
สายการบิน  Hongkong Airlines (HX)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
9,900.-  


รหัสทัวร์  DP_HKZGO_HKG22
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัดดัง
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    2วัน 1คืน     
สายการบิน  Cathay Pacific (CX)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
10,999.-  


รหัสทัวร์  DP_HKBIC_BTHKG01CX
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน     
สายการบิน Cathay Pacific (CX)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,900.-  


รหัสทัวร์  DP_HKBIC_BTHKG02CX
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัดดัง
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน     
สายการบิน Cathay Pacific (CX)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
15,900.-  


รหัสทัวร์  DP_HKBIC_BTHKG02RJ
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5วัดดัง
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน     
สายการบิน  Royal Jordan (RJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
14,900.-  


รหัสทัวร์  DP_HKBIC_BTHKG03CX
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน     
สายการบิน Cathay Pacific (CX)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
17,900.-  


รหัสทัวร์  DP_HKBIC_BTHKG03RJ
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน     
สายการบิน  Royal Jordan (RJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
16,900.-  


รหัสทัวร์  DP_HKBIC_BTHKG008CX
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า เวเนเชี่ยน
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน     
สายการบิน Cathay Pacific (CX)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
16,900.-  


รหัสทัวร์  DP_HKBIC_BTHKG09EK
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง นองปิง Shopping
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน     
สายการบิน  Emirates Airline (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,900.-  


รหัสทัวร์  DP_HKBIZ_GTSHKGCX001
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง นองปิง เชินเจิ้น
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน     
สายการบิน Cathay Pacific (CX)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,999.-  


รหัสทัวร์  DP_HKBIZ_GTSHKGCX002
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน     
สายการบิน Cathay Pacific (CX)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
16,900.-  


รหัสทัวร์  DP_HKBIZ_GTSHKGEK001
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง นองปิง
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน     
สายการบิน  Emirates Airline (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,900.-  


รหัสทัวร์  DP_HKBIZ_GTSHKGEK005
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    4วัน 3คืน     
สายการบิน  Emirates Airline (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
17,900.-  


รหัสทัวร์  DP_HKBIZ_GTSHKGEK011
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    4วัน 3คืน     
สายการบิน  Emirates Airline (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,999.-  


รหัสทัวร์  DP_HKBIZ_GTSHKGEK015
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง ไหว้ดพระ 5 วัด ดัง
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน     
สายการบิน  Emirates Airline (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
11,900.-  


รหัสทัวร์  DP_HKGOH_GO1HKG-CX001
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด ดัง
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน     
สายการบิน Cathay Pacific (CX)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
16,900.-  


รหัสทัวร์  DP_HKGOH_GO1HKG-EK001
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง Shopping  ลดทั้งเกาะ
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน     
สายการบิน  Emirates Airline (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,900.-  


รหัสทัวร์  DP_HKGOH_GO1HKG-FD005
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง ลันตา เซินเจิ้น
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน     
สายการบิน  Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
10,900.-  


รหัสทัวร์  DP_HKGS2_MFM06
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน     
สายการบิน  Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
11,888.-  


รหัสทัวร์  DP_HKGS2_HKG05
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง ลันตา ดิสนีย์แลนด์
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน     
สายการบิน  Hongkong Airlines (HX)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
17,999.-  


รหัสทัวร์  DP_HKGS2_HKG09
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง ลันตา Shopping
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน     
สายการบิน  Hongkong Airlines (HX)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
14,999.-  


รหัสทัวร์  DP_HKHDC_HK003
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง ลันตา เซินเจิ้น
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน     
สายการบิน Cathay Pacific (CX)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
13,900.-  


รหัสทัวร์  DP_HKHDC_HK005
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน     
สายการบิน Cathay Pacific (CX)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
17,900.-  


รหัสทัวร์  DP_HKHDC_HK006
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง ลันตา ดิสนีย์แลนด์
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน     
สายการบิน Cathay Pacific (CX)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
17,900.-  


รหัสทัวร์  DP_HKHKT_HKTG05
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด ดัง
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน     
สายการบิน Cathay Pacific (CX)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,800.-  


รหัสทัวร์  DP_HKHKT_HKTG07
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน     
สายการบิน Cathay Pacific (CX)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
14,800.-  


รหัสทัวร์  DP_HKGS2_HKG09
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง ลันตา Shopping
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    4วัน 2คืน     
สายการบิน  Hongkong Airlines (HX)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,800.-  


รหัสทัวร์  DP_HKDKC_CLASSIC
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง นองปิง
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน     
สายการบิน  Hongkong Airlines (HX)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
14,999.-  


รหัสทัวร์  DP_HKZGO_HKG04
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง นองปิง
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน     
สายการบิน  Hongkong Airlines (HX)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
15,999.-  


รหัสทัวร์  DP_HKZGO_HKG25
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ นองปิง
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน     
สายการบิน Cathay Pacific (CX)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
14,999.-  


รหัสทัวร์  DP_HKZGO_HKG28
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง นองปิง
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน     
สายการบิน Cathay Pacific (CX)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
15,999.-  


รหัสทัวร์  DP_HKGOH_GO1HKG-CX002
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    4วัน 3คืน     
สายการบิน Cathay Pacific (CX)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
22,900.-  


รหัสทัวร์  DP_HKGOH_GO1HKG-EK002
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน     
สายการบิน  Emirates Airline (EK) (Business Class)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
24,900.-  


รหัสทัวร์  DP_HKGOH_GO1HKG-HX002
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ลันตา
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    4วัน 3คืน     
สายการบิน  Hongkong Airlines (HX)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
21,900.-  


รหัสทัวร์  DP_HKGOH_GO1HKG-TG002
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ไหว้พระ
วันเดินทาง  ตุลาคม และ ธันวาคม 2561 (วันหยุด)
ระยะเวลา    4วัน 3คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
26,900.-  


รหัสทัวร์  DP_HKMCH_PHOEK6-CANTONFAIR
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง กวางเจาเทรดแฟร์
วันเดินทาง  14-18 และ 15-19 ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 4คืน     
สายการบิน  Emirates Airline (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
19,900.-  


รหัสทัวร์  DP_HKMCH_PHOEK4HKGMFMNP
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า เวเนเชี่ยน
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    4วัน 3คืน     
สายการบิน  Emirates Airline (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
22,900.-  


รหัสทัวร์  DP_HKMCH_PHOEK2HKGDIS
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ พัก 4 ดาว
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน     
สายการบิน  Emirates Airline (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
20,900.-  


รหัสทัวร์  DP_HKMCH_PHOEK1HKGNP
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง ลันตา พระใหญ่นองปิง
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน     
สายการบิน  Emirates Airline (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
18,900.-  


Back to content | Back to main menu