ทัวร์กัมพูชา - SABUYTICKET AND TRAVEL

ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ เที่ยวได้จริง ไม่ทิ้งลูกทัวร์
Go to content

Main menu:

ทัวร์กัมพูชา

รหัสทัวร์  DP_KHBIC_BTREP01
ชื่อทัวร์  ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ
วันเดินทาง  สิงหาคม 2561 - มกราคม 2562
ระยะเวลา    3วัน 2คืน     
สายการบิน  Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
10,900.-  


รหัสทัวร์ DP_KHGOH_FD001
ชื่อทัวร์  ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน     
สายการบิน   Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
9,900.-  


รหัสทัวร์  DP_KHBIC_BTREP02
ชื่อทัวร์  ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ
วันเดินทาง  สิงหาคม 2561 - มกราคม 2562
ระยะเวลา    3วัน 2คืน     
สายการบิน Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
11,900.-  


รหัสทัวร์  DP_KHGOH_PG001
ชื่อทัวร์  ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ พนมเปญ
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    2วัน 1คืน     
สายการบิน Bangkok Airways (PG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
11,900.-  


รหัสทัวร์  DP_KHGOH_PG002
ชื่อทัวร์  ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ พนมเปญ
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน     
สายการบิน Bangkok Airways (PG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
13,900.-  


รหัสทัวร์  DP_KHGOH_PG002
ชื่อทัวร์  ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ พนมเปญ
วันเดินทาง  ตุลาคม และ ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน     
สายการบิน Thai Smile (WE)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,900.-  


Back to content | Back to main menu