จัดระดับคุณภาพ "ทัวร์" - SABUYTICKET AND TRAVEL

ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ เที่ยวได้จริง ไม่ทิ้งลูกทัวร์
Go to content

Main menu:

จัดระดับคุณภาพ "ทัวร์"
Budget Package หรือ ทัวร์ราคาประหยัด ซึ่งจะเน้นไปที่งบประมาณในการท่องเที่ยวเป็นหลัก เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีงบประมาณในการท่องเที่ยวจำกัด ให้สามารถตัดสินใจท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น ทัวร์ประเภทนี้จะประกอบด้วย
1. มีอิสระ ในการท่องเที่ยว 1 วัน หรือมากกว่านั้น
2. มีอิสระ อาหาร หรือมีอาหารไม่ครบทุกมื้อ
3. ไฟล์ทบินไม่สวย มีเวลาท่องเที่ยวจำกัด
4. โรงแรมอยู่ในระดับ 3 ดาว
5. ราคาทัวร์ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีที่ต้องยื่นวีซ่า
6. อาจจะมีหรือไม่มีของที่ระลึกแจก
Value Package หรือ ทัวร์ราคาคุ้มค่า ซึ่งทัวร์ประเภทนี้ราคาจะสูงขึ้นจากทัวร์ Budget เล็กน้อย แต่มีความคุ้มค่าในการท่องเที่ยวมากกว่า เหมาะสำหรับผู้ที่มองหาความคุ้มค่าในการท่องเที่ยว ทัวร์ประเภทนี้จะประกอบด้วย
1. เที่ยวครบทุกวัน หรืออาจจะมีวันอิสระบ้าง
2. อาหารครบทุกมื้อหรืออาจมีอิสระอาหารเป็นบางมื้อ
3. ไฟล์ทบินที่สวย มีเวลาท่องเที่ยวมากขึ้น
4. โรงแรมอยู่ในระดับ 3-4 ดาว ตามมาตรฐาน
5. ราคาอาจจะรวมค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีที่ต้องยื่นวีซ่า
6. อาจจะมีหรือไม่มีของที่ระลึกแจก


Premium Package หรือ ทัวร์ระดับพรีเมี่ยมที่มีราคาสูงกว่า 2 Packge แรก แต่จะเป็นการท่องเที่ยวแบบเน้นคุณภาพ เหมาะสำหรับผู้ที่มีความต้องท่องเที่ยวแบบ บินดี กินดี อยู่ดี ทัวร์ประเภทนี้จะประกอบด้วย
1. เที่ยวครบ ไม่มี วันอิสระท่องเที่ยว
2. อาหารครบทุกมื้อ ตามรายการ
3. ไฟล์ทบินสวย สายการบินแบบ Full Service
4. โรงแรมระดับ 4 ดาว ขึ้นไป
5. รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีที่ต้องยื่นวีซ่า
6. อาจจะมีหรือไม่มีของที่ระลึกแจก
            ไม่ว่าจะเป็นทัวร์ Package ใดก็ตาม ผู้จัดรายการท่องเที่ยว จะคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโปรแกรมทัวร์นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาที่ลูกค้าต้องจ่าย โรงแรมที่พัก อาหาร หรือการเดินทางสำหรับการท่องเที่ยว ดังนั้นลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องโปรแกรมการท่องเที่ยวที่จะไม่ได้รับการบริการที่เหมาะสมตามแต่ละประเภทของโปรแกรมนั้น ๆ ในกรณีที่ลูกค้าจะเลือกซื้อ Package ทัวร์ประเภทใดก็ตาม ให้พิจารณาถึงตามความเหมาะสมและความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ เช่น ปัจจัยด้านงบประมาณ ความคุ้มค่า หรือการบริการ ระดับพรีเมี่ยม เป็นต้น              

            บริษัท ดลภัทร จำกัด ในนาม SABUYTICKET AND TRAVEL มีมาตรฐานการบริการและดูแลลูกค้าตั้งแต่เริ่มจอง Package ทัวร์ ไม่ว่าจะเป็น Package ใดก็ตาม ไปจนกระทั้ง ลูกค้าได้เดินทางท่องเที่ยวเสร็จสิ้น ให้ได้รับบริการที่ดีเยี่ยมจากเรา เพื่อให้เกิดความประทับใจสูงสุด

**หมายเหตุ** ใจความสำคัญ
1. บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อ อธิบายการจำแนก คุณภาพของทัวร์แต่ละประเภท
2. บทความนี้ไม่มีเจตนาพาดพิงถึงบริษัททัวร์อื่น ๆ แต่อย่างใด
3. บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวใช้ประกอบการพิจารณาก่อนการเลือกซื้อทัวร์ทุกครั้ง
4. บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวได้รู้จักกับประเภทของทัวร์ ที่มีในท้องตลาด
5. บทความนี้ยกให้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ บริษัท ดลภัทร จำกัด ในนาม Sabuyticket And Travel
Back to content | Back to main menu