ทัวร์อังกฤษ - SABUYTICKET AND TRAVEL

ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ เที่ยวได้จริง ไม่ทิ้งลูกทัวร์
Go to content

Main menu:

ทัวร์อังกฤษ

รหัสทัวร์  DP_UKITC_EY96
ชื่อทัวร์  ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน อ๊อกฟอร์ด
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    6วัน 3คืน     
สายการบิน Etihad Airways (EY)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
39,900.- (ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า)


รหัสทัวร์  DP_UKITC_MH93
ชื่อทัวร์  ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน อ๊อกฟอร์ด
วันเดินทาง  ตุลาคม และ ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    6วัน 3คืน     
สายการบิน Malaysia Airlines (MH)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
38,333.- (ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า)


รหัสทัวร์  DP_UKJJW_PUK01-MH
ชื่อทัวร์  ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน อ๊อกฟอร์ด
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    6วัน 3คืน     
สายการบิน Malaysia Airlines (MH)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
35,900.- (ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า)


รหัสทัวร์  DP_UKJJW_PUK02-MH
ชื่อทัวร์  ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน อ๊อกฟอร์ด
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    6วัน 3คืน     
สายการบิน Malaysia Airlines (MH)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
36,900.- (ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า)


รหัสทัวร์  DP_UKVCC_EURO19.1KU
ชื่อทัวร์  ทัวร์อังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์
วันเดินทาง  ตุลาคม และ ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    10วัน 7คืน     
สายการบิน Kuwait Airways (KU)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
49,999.- (ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า)


รหัสทัวร์  DP_UKVTG_MONOENGLAND
ชื่อทัวร์  ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน อ๊อกฟอร์ด
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    6วัน 3คืน     
สายการบิน Eva Air (BR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
45,900.- (ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า)


รหัสทัวร์  DP_UKDKC_ENGLAND
ชื่อทัวร์  ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน อ๊อกฟอร์ด
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    6วัน 3คืน     
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
42,991.- (ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า)


รหัสทัวร์  DP_UKZGO_EDI04
ชื่อทัวร์  ทัวร์อังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์
วันเดินทาง  ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน Qatar Airways (QR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
42,991.- (ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า)


รหัสทัวร์  DP_UKCDT_EK012
ชื่อทัวร์  ทัวร์อังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์
วันเดินทาง  ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    9วัน 6คืน     
สายการบิน Emirates Airline (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
58,900.-/62,900.-


รหัสทัวร์  DP_UKCDT_NEWYEAR
ชื่อทัวร์  ทัวร์อังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์
วันเดินทาง  ธันวาคม 2561 (เทศกาลปีใหม่)
ระยะเวลา    9วัน 6คืน     
สายการบิน Emirates Airline (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
69,900.-


รหัสทัวร์  DP_UKFTV_HG16NY
ชื่อทัวร์  ทัวร์อังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์
วันเดินทาง  ตุลาคม และ ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    9วัน 6คืน     
สายการบิน Emirates Airline (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
59,900.-/69,900.-


รหัสทัวร์  DP_UKGOH_GO3GLA-EK002
ชื่อทัวร์  ทัวร์อังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน Emirates Airline (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
62,900.-


รหัสทัวร์  DP_UKGOH_GO3LHR-BR003
ชื่อทัวร์  ทัวร์อังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    9วัน 7คืน     
สายการบิน Eva Air (BR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
69,900.-


รหัสทัวร์  DP_UKGOH_GO3LHR-TG004
ชื่อทัวร์  ทัวร์อังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    9วัน 6คืน     
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
69,900.-


รหัสทัวร์  DP_UKGOH_GO3LHR-TG005
ชื่อทัวร์  ทัวร์อังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    10วัน 7คืน     
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
69,900.-


รหัสทัวร์  DP_UKGOH_GO3LHR-TG006
ชื่อทัวร์  ทัวร์อังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    9วัน 6คืน     
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
65,900.-


รหัสทัวร์  DP_UKITC_MH92
ชื่อทัวร์  ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน อ๊อกฟอร์ด
วันเดินทาง  28 ธันวาคม 2561 - 04 มกราคม 2562
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน Malaysia Airlines (MH)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
59,900.-


รหัสทัวร์  DP_UKVCC_EURO19.3EK
ชื่อทัวร์  ทัวร์อังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์
วันเดินทาง  29 ธันวาคม 2561 - 06 มกราคม 2562
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน Emirates Airline (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
69,999.-


รหัสทัวร์  DP_UKVTG_IMAGE
ชื่อทัวร์  ทัวร์อังกฤษ เวลส์
วันเดินทาง  12-18 ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    7วัน 4คืน     
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
64,900.- (ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า)


รหัสทัวร์  DP_UKVTG_WINTER
ชื่อทัวร์  ทัวร์อังกฤษ เวลส์
วันเดินทาง  23-30 ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
64,900.- (ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า)


รหัสทัวร์  DP_UKWCT_WQR0909E
ชื่อทัวร์  ทัวร์อังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    9วัน 6คืน     
สายการบิน Qatar Airways (QR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
56,900.- (ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า)


รหัสทัวร์  DP_UKWCT_WQR0909P
ชื่อทัวร์  ทัวร์อังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์
วันเดินทาง  16-24 ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    9วัน 6คืน     
สายการบิน Qatar Airways (QR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
50,900.- (ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า)


รหัสทัวร์  DP_UKDVT_GREANDUK
ชื่อทัวร์  ทัวร์อังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562
ระยะเวลา    9วัน 6คืน     
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
111,900.-


รหัสทัวร์  DP_UKSRT_SIRI14
ชื่อทัวร์  ทัวร์อังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
89,900.-


รหัสทัวร์  DP_UKWCT_WQR0910E
ชื่อทัวร์  ทัวร์สก็อตแลนด์ ไอซ์แลนด์เหนือ-ใต้
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    10วัน 8คืน     
สายการบิน Qatar Airways (QR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
76,900.-


Back to content | Back to main menu