เตรียมตัวก่อนเดินทาง - SABUYTICKET AND TRAVEL

ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ เที่ยวได้จริง ไม่ทิ้งลูกทัวร์
Go to content

Main menu:

เตรียมตัวก่อนเดินทางเตรียมพร้อมก่อนเดินทาง เตรียมการก่อนไปต่างประเทศ

ข้อมูลการเตรียมตัวเดินทาง

1.  สนามบิน  เราควรจะต้องเช็คเวลาเดินทางของสายการบินให้ละเอียดพร้อมทั้งสอบถาม อาคาร
รวมไปถึงหมายเลขเคาน์เตอร์  ให้แน่ชัดก่อนเดินทางสู่สนามบิน  และควรเดินทางมาเช็คตั๋วก่อนเครื่องออกอย่างน้อย
2 ชั่วโมง ก่อนเคาน์เตอร์สายการบินปิด
2.  เตรียมเอกสารการเดินทางที่สำคัญ คือ (Passport)
ซึ่ง (Passport)  จะต้องมีอายุเหลือนับจากในวันเดินทาง อย่างน้อย 6 เดือน  
3.  ต้องตรวจเช็คหน้าวีซ่า (เฉพาะประเทศที่ต้องสมัครขอก่อนเข้าประเทศ)
ว่าชื่อ รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางถูกต้องหรือไม่ ตั๋วเครื่องบินเอกสารจองที่พัก รถไฟ เรือ ฯลฯ
4.  การเช็คอิน ใช้หนังสือเดินทาง และต้องแน่ใจว่า ชื่อ-นามสกุล สะกดถูกต้อง ตามหน้าหนังสือเดินทาง
เตรียมกระเป๋าที่จะโหลดใต้เครื่องชั่งน้ำหนัก
(สำคัญมากเพราะเป็นหลักฐานสำหรับใช้เคลมเมื่อกระเป๋าที่ฝากเกิดความผิดพลาดในการส่ง หรือเสียหาย)
5. เตรียมตัวไปขึ้นเครื่อง หลังจากเช็คอินแล้ว ต้องเดินต่อไปยังส่วนตรวจหนังสือเดินทาง
(เดินตามป้ายที่มักใช้คำว่า Departure) หลังตรวจหนังสือเดินทางก็เดินไปยังประตูขึ้นเครื่อง (Gate)
โดยเช็คในใบบรอดดิ้งพาส จากนั้นไปนั่งรอ แล้วขึ้นไปนั่งตามหมายเลขที่นั่ง (Seat) ที่ระบุในใบบรอดดิ้งพาส
6. แบตสำรอง หรือ กล้องถ่ายรูป รวมไปถึง  NoteBook Laptop  ถือขึ้นเครื่องด้วยนะคะ ไม่อนุญาตให้โหลดลงใต้ท้องเครื่องคะ
7. ขณะอยู่บนเครื่อง ฟังอธิบายการใช้อุปกรณ์ต่างๆ และประตูฉุกเฉิน จากพนักงานต้อนรับบนเครื่อง ให้เข้าใจ
ปิดโทรศัพท์ รวมไปถึง อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกค์ ทุกครั้งก่อน เครื่องขึ้น (Take Off)  และ เครื่องลง (Landing) รัดเข็มขัดตลอดเวลา หรือจนกว่า สัญญาณ รัดเข็มขัดจะดับลง ไม่ควรส่งเสียงดัง หรือนำอาหารจากภายนอกขึ้นมารับประทานบนเครื่อง
8.  (กรณีต่อเครื่อง) การต่อเครื่อง Transit ออกจากเครื่องแล้วเดินตามป้าย TRANSIT หรือเช็คจอทีวีดูว่าจะต่อเที่ยวบินอะไรจะมีระบุว่าให้ไปที่ประตูหมายเลขใด เวลาเท่าไหร่เครื่องออก(เวลาท้องถิ่น) แล้วไปตาม Terminal หรือ Gate ที่ระบุไว้
9.  การกรอกใบ ต.ม. อย่าลืมทุกครั้งจะเข้าหรือออก นอกประเทศใดก็แล้วแต่ ต้องกรอกใบ  ต.ม. ของประเทศไทย และประเทศนั้นๆอาจมีบางประเทศที่ไม่ต้องกรอกใบ ต.ม. เช่น ประเทศเวียดนาม เป็นต้น ใบ ต.ม. สามารถขอได้จากเคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินหรือพนักงานต้อนรับบนเครื่องคะ
10. ลงเครื่อง เดินตามป้าย ARRIVAL หรือ BAGGAGE CLAIM จะนำเราไปที่ตรวจคนเข้าเมือง เข้าแถวรอตรวจให้ถูกช่อง
แล้วเดินไปยังสายพานรับกระเป๋า (จะมีจอ ระบุว่ามาเที่ยวบินไหน ให้รับกระเป๋าที่สายพานใด) รับกระเป๋าให้เรียบร้อย
ผ่านศุลกากรจนถึงทางออกจากสนามบิน
การเตรียมตัวก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

1.  เตรียมของใช้ส่วนตัวที่สำคัญ เช่น ยารักษาโรคประจำตัว แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ที่โกนหนวด หวี เครื่องสำอาง
โลชั่นทาผิว อื่นๆที่จำเป็น  และที่สำคัญจัดเก็บใส่ซองซิปล็อคให้ดีนะคะ
2.  เตรียมเสื้อผ้า ควรมีการจัดเตรียมให้เหมาะกับสภาพอากาศของประเทศนั้น ๆ  ควรวางแผนการใส่เสื้อผ้าในแต่ละวัน   ก่อนเดินทาง เสื้อผ้าจะได้ไม่ขาดหรือเกินโดยไม่จำเป็น
3.  ก่อนเดินทางควรเช็คสภาพอากาศก่อนการเดินทางคะ
4.  เตรียมรองเท้าให้เหมาะสมกับประเทศที่จะเดินทางไป ปัญหาที่พบบ่อยคือผู้เดินทางมักเจอ คือ รองเท้ากัด
หรือรองเท้าไม่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศนั้นๆ  
5. เตรียมกระเป๋าเดินทาง ควรจัดของให้พอดีกับกระเป๋า น้ำหนักของกระเป๋าที่สามารถโหลดใส่ใต้ต้องเครื่องใด
ขึ้นอยู่กับ สายการบินแต่ละสายการบินจะให้โหลดได้น้ำหนักกระเป๋าคนละเท่าไหร่ กรณีถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้ คนละ     ไม่เกิน 7 กิโลกัม นะคะ

ข้อแนะนำเพิ่มเติม
        ควรทำสัญลักษณ์บนกระเป๋าของท่าน เช่นผูกโบว์ หรือติดป้ายชื่อ  เพื่อป้องกันคนที่ใช้กระเป๋าที่คล้ายกับเราเขาหยิบผิดไปคะ


Back to content | Back to main menu