ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว - SABUYTICKET AND TRAVEL

ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ เที่ยวได้จริง ไม่ทิ้งลูกทัวร์
Go to content

Main menu:

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว

โปรแกรมทัวร์ > ทัวร์ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์  DP_JPHPT_HJT-XJ53A03
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ
วันเดินทาง  สิงหาคม - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
18,888.-  


รหัสทัวร์  DP_JPHPT_HJTXW53A03
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ
วันเดินทาง  สิงหาคม - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน  Nok Scoot X (XW)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
18,765.-  


รหัสทัวร์  DP_JPHPT_HJT-XW53B02
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ
วันเดินทาง  สิงหาคม - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน  Nok Scoot (XW)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
15,999.-  


รหัสทัวร์  DP_JPITC_JXW14
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ
วันเดินทาง  สิงหาคม - กันยายน 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน  Nok Scoot (XW)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
17,988.-  


รหัสทัวร์  DP_JPITC_XJ83
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ
วันเดินทาง  สิงหาคม - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    4วัน 3คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
19,888.-  


รหัสทัวร์  DP_JPJJW_JJP04B
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ
วันเดินทาง  สิงหาคม - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน  Nok Scoot X (XW)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
17,888.-  


รหัสทัวร์  DP_JPJJW_PJP-XW01
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ
วันเดินทาง  สิงหาคม - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน  Nok Scoot (XW)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
19,999.-  


รหัสทัวร์  DP_JPGOH_XJ001
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ
วันเดินทาง  สิงหาคม - กันยายน 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
30,900.-  


รหัสทัวร์  DP_JPGOH_XJ002
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ
วันเดินทาง  สิงหาคม - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
34,900.-  


รหัสทัวร์  DP_JPGOH_XJ003
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นิกโก้
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
37,900.-  


รหัสทัวร์  DP_JPHPT_HJOTTR54CA02
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
22,999.-  


รหัสทัวร์  DP_JPHPT_HJTXW53A04
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ
วันเดินทาง  ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน  Nok Scoot (XW)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
24,567.-  


รหัสทัวร์  DP_JPHPT_HJTXW53A01
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ
วันเดินทาง  พฤศจิกายน 2561 - มีนาคม 2562
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน  Nok Scoot (XW)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
22,345.-  


รหัสทัวร์  DP_JPHPT_HJTXW53B01
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ
วันเดินทาง  พฤศจิกายน 2561 - มีนาคม 2562
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน  Nok Scoot (XW)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
21,234.-  


รหัสทัวร์  DP_JPHPT_HJTXW53B04
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ
วันเดินทาง  ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน  Nok Scoot (XW)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
23,456.-  


รหัสทัวร์  DP_JPITC_XJ84
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นิกโก้
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
24,900.-  


รหัสทัวร์  DP_JPJJW_JJP05
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ
วันเดินทาง  สิงหาคม - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน  Nok Scoot (XW)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
23,888.-  


รหัสทัวร์  DP_JPTTN_TR13
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ
วันเดินทาง  ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน  Scoot (TR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
23,888.-  


รหัสทัวร์  DP_JPTTN_TR14
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ
วันเดินทาง  ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน  Scoot (TR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
24,888.-  


รหัสทัวร์  DP_JPTTN_XJ65
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ
วันเดินทาง  สิงหาคม - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
23,888.-  


รหัสทัวร์  DP_JPTTN_XJ66
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ
วันเดินทาง  พฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
25,888.-  


รหัสทัวร์  DP_JPTTN_XJ67
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ
วันเดินทาง  ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
22,888.-  


รหัสทัวร์  DP_JPTTN_XJ68
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ
วันเดินทาง  พฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
23,888.-  


รหัสทัวร์  DP_JPZGO_NRT01
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมใบไม้เปลี่ยนสี
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    4วัน 3คืน      
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
23,999.-  


รหัสทัวร์  DP_JPZGO_NRT02
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ทุ่งไม้แดง
วันเดินทาง  กันยายน - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
23,999.-  


รหัสทัวร์  DP_JPZGO_NRT03
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ
วันเดินทาง  พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
23,999.-  


รหัสทัวร์  DP_JPZGO_NRT04
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ สัมผัสหิมะ
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
24,999.-  


รหัสทัวร์  DP_JPZGO_NRT05
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ทุ่งดอกไม้แดง
วันเดินทาง  กันยายน - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    6วัน 3คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
23,999.-  


รหัสทัวร์  DP_JPZGO_NRT06
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ เล่นสกีกัน
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน  Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
24,999.-  


รหัสทัวร์  DP_JPGOH_TG003
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ สัมผัสใบไม้เปลี่ยนสี
วันเดินทาง  พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    6วัน 3คืน     
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
52,900.-  


รหัสทัวร์  DP_JPGOH_TG004
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ
วันเดินทาง  ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    6วัน 3คืน     
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
47,900.-  


รหัสทัวร์  DP_JPJJW_PJP-TG46
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ โอซาก้า
วันเดินทาง  ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    6วัน 4คืน     
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
39,888.-  


รหัสทัวร์  DP_JPTTN_TG47
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ โอซาก้า
วันเดินทาง  ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
36,888.-  


รหัสทัวร์  DP_JPTTN_TG50
ชื่อทัวร์  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ โอซาก้า
วันเดินทาง  ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
38,999.-  


Back to content | Back to main menu