ทัวร์บาหลี - SABUYTICKET AND TRAVEL

ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ เที่ยวได้จริง ไม่ทิ้งลูกทัวร์
Go to content

Main menu:

ทัวร์บาหลี

รหัสทัวร์  DP_INSPR_ BL01
ชื่อทัวร์  ทัวร์บาหลี ทานาล็อต คินตามณี
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน     
สายการบิน  แพ็คเก็จไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
7,500.-  


รหัสทัวร์  DP_INSPR_BL02
ชื่อทัวร์  ทัวร์อินโดนิเซีย บาหลี ทานาล็อต เบซากีห์
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    4วัน 3คืน     
สายการบิน  แพ็คเก็จไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
8,900.-  


รหัสทัวร์  DP_INSPR_BL03
ชื่อทัวร์  ทัวร์อินโดนิเซีย บาหลี ทานาล็อต อูบุด
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน     
สายการบิน แพ็คเก็จไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
7,500.-  


รหัสทัวร์  DP_IDBIC_BTBAL02FD
ชื่อทัวร์  ทัวร์อินโดนิเซีย บาหลี
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    4วัน 3คืน     
สายการบิน Thai Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
15,900.-  


รหัสทัวร์  DP_IDBIC_BTBAL03FD
ชื่อทัวร์  ทัวร์อินโดนิเซีย บาหลี บุโรพุทโธ
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน Thai Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
20,900.-  


รหัสทัวร์  DP_IDITC_FD87
ชื่อทัวร์  ทัวร์อินโดนิเซีย บาหลี อูรูวาตู จิมบารัน
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    4วัน 3คืน     
สายการบิน Thai Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
16,888.-  


รหัสทัวร์  DP_IDSPR_BL002
ชื่อทัวร์  ทัวร์อินโดนิเซีย บาหลี ทานาห์ลอต เบซากีห์
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    4วัน 3คืน     
สายการบิน Thai Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
17,900.-  


รหัสทัวร์  DP_IDSPB_CALLING
ชื่อทัวร์  ทัวร์อินโดนิเซีย บาหลี บุโรพุทโธ
วันเดินทาง  กันยายน 2561 - เมษายน 2562
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน Thai Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
23,900.-  


รหัสทัวร์  DP_IDZGO_DPS01
ชื่อทัวร์  ทัวร์อินโดนิเซีย บาหลี เบซากี คินตามานี
วันเดินทาง  กันยายน 2561 - มีนาคม 2562
ระยะเวลา    4วัน 3คืน     
สายการบิน Thai Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
14,900.-  


รหัสทัวร์  DP_IDBIC_BTBAL01TG
ชื่อทัวร์  ทัวร์อินโดนิเซีย บาหลี เบซากีห์
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    4วัน 3คืน     
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
22,900.-  


รหัสทัวร์  DP_IDGOH_BI001
ชื่อทัวร์  ทัวร์อินโดนิเซีย บาหลี + บรูไน
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 4คืน     
สายการบิน Royal Brunei (BI)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
19,900.-  


รหัสทัวร์  DP_IDGOH_TG001
ชื่อทัวร์  ทัวร์อินโดนิเซีย บาหลี บุโรพุทโธ
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    4วัน 3คืน     
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
29,900.-  


รหัสทัวร์  DP_IDGOH_TG002
ชื่อทัวร์  ทัวร์อินโดนิเซีย บาหลี
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562
ระยะเวลา    4วัน 3คืน     
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
21,900.-  


รหัสทัวร์  DP_IDSPR_GA002
ชื่อทัวร์  ทัวร์อินโดนิเซีย บาหลี บุโรพุทโธ
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 4คืน     
สายการบิน Garuda Indonesia (GA)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
31,900.-  


รหัสทัวร์  DP_IDSPB_BOROBUDUR
ชื่อทัวร์  ทัวร์อินโดนิเซีย บาหลี บุโรพุทโธ
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
32,999.-  


รหัสทัวร์  DP_IDSPB_PREMIUM
ชื่อทัวร์  ทัวร์อินโดนิเซีย บาหลี เบซากีห์
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    4วัน 3คืน     
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
25,999.-  


Back to content | Back to main menu