อิตาลี สวิสฯ ฝรั่งเศส - SABUYTICKET AND TRAVEL

ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ เที่ยวได้จริง ไม่ทิ้งลูกทัวร์
Go to content

Main menu:

อิตาลี สวิสฯ ฝรั่งเศส

โปรแกรมทัวร์ > ทัวร์อิตาลี
รหัสทัวร์  DP_EUZZT_CLASSIC
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    9วัน 6คืน     
สายการบิน  Etihad Airways (EY)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
59,900.-


รหัสทัวร์  DP_EUGOH_GO3FCO-EK012
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    10วัน 7คืน     
สายการบิน  Emirates Airline (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
69,900.-


รหัสทัวร์  DP_EUGOH_GO3FCO-TG007
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    10วัน 7คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
69,900.-


รหัสทัวร์  DP_EUGOH_GO3MXP-EK004
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    7วัน 4คืน     
สายการบิน  Emirates Airline (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
52,888.-


รหัสทัวร์  DP_EUGOH_GO3VCE-EK005
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน  Emirates Airline (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
59,900.-


รหัสทัวร์  DP_EUSML_SME02QR
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน  Qatar Airways (QR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
63,999.-


รหัสทัวร์  DP_EUVCC_EURO4.1EK
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    9วัน 6คืน     
สายการบิน  Emirates Airline (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
59,999.-


รหัสทัวร์  DP_EUWCT_WQR0108J
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
วันเดินทาง  พฤศจิกายน 2561 - มีนาคม 2562
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน  Qatar Airways (QR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
59,900.-


รหัสทัวร์  DP_EUWCT_WQR0108W
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
วันเดินทาง  พฤศจิกายน 2561 - มีนาคม 2562
ระยะเวลา    8วัน 6คืน     
สายการบิน  Qatar Airways (QR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
59,900.-


รหัสทัวร์  DP_EUWCT_WQR0109T
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
วันเดินทาง  17-25 ตุลาคม 2561
ระยะเวลา    9วัน 7คืน     
สายการบิน  Qatar Airways (QR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
65,900.-


รหัสทัวร์  DP_EUWCT_WQR0109TNOV
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
วันเดินทาง  04-12 พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    9วัน 7คืน     
สายการบิน  Qatar Airways (QR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
59,900.-


รหัสทัวร์  DP_EUWCT_WTG0109J
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
วันเดินทาง  ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา    9วัน 6คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
69,900.-


รหัสทัวร์  DP_EUDKC_WESTERN
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    10วัน 7คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
65,991.-


รหัสทัวร์  DP_EUDVT_JUNGFRAUJOCH
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562
ระยะเวลา    10วัน 7คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
111,000.-


รหัสทัวร์ DP_EUDVT_TITLIS
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    10วัน 7คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
109,000.-


รหัสทัวร์  DP_EUDST_EUR02
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
วันเดินทาง   พฤศจิกายน 2561 - มีนาคม 2562
ระยะเวลา    10วัน 7คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
106,000.-


รหัสทัวร์  DP_EUDST_EUR04
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
วันเดินทาง   พฤศจิกายน 2561 - มีนาคม 2562
ระยะเวลา    10วัน 7คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
116,000.-


รหัสทัวร์  DP_EUGOH_GO3FCO-TG004
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
วันเดินทาง   ตุลาคม - ธันวาคม 2561 (เทศกาลปีใหม่)
ระยะเวลา    10วัน 7คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
72,900.-


รหัสทัวร์  DP_EUGOH_GO3FCO-TG006
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
วันเดินทาง   ตุลาคม - ธันวาคม 2561 (เทศกาลปีใหม่)
ระยะเวลา    10วัน 7คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
78,900.-


รหัสทัวร์  DP_EUGOH_GO3MXP-TG002
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
วันเดินทาง   ธันวาคม 2561 (เทศกาลปีใหม่)
ระยะเวลา     8วัน 5คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
76,900.-


รหัสทัวร์  DP_EUGGS_GG02EK
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561 (เทศกาลปีใหม่)
ระยะเวลา    9วัน 6คืน     
สายการบิน  Emirates Airline (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
83,900.-


รหัสทัวร์  DP_EUGGS_GG02QR
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน  Qatar Airways (QR)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
76,555.-


รหัสทัวร์  DP_EUSRT_SIRI10
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
วันเดินทาง   ตุลาคม - ธันวาคม 2561 (เทศกาลปีใหม่)
ระยะเวลา     11วัน 8คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
101,000.-


รหัสทัวร์  DP_EUSRT_SIRI16
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
วันเดินทาง   ตุลาคม - ธันวาคม 2561 (เทศกาลปีใหม่)
ระยะเวลา     10วัน 7คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
117,500.-


รหัสทัวร์  DP_EUSRT_SIRI17
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
วันเดินทาง   ธันวาคม 2561 (เทศกาลปีใหม่)
ระยะเวลา     9วัน 6คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
92,000.-


รหัสทัวร์  DP_EUWCT_WTG0110J
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
วันเดินทาง   ตุลาคม - ธันวาคม 2561 (เทศกาลปีใหม่)
ระยะเวลา     10วัน 7คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
79,900.-


รหัสทัวร์ DP_EUDKC_NEWYEAR
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
วันเดินทาง   25 ธันวาคม 2561 03 มกราคม 2562
ระยะเวลา     10น 7คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
89,991.-


รหัสทัวร์  DP_EUVCC_EURO4.1_NEWYEAR
ชื่อทัวร์  ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
วันเดินทาง   ธันวาคม 2561 (เทศกาลปีใหม่)
ระยะเวลา     9น 6คืน     
สายการบิน  Emirates Airline (EK)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
73,999.-


Back to content | Back to main menu