ทัวร์สิงค์โปร์ - SABUYTICKET AND TRAVEL

ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ เที่ยวได้จริง ไม่ทิ้งลูกทัวร์
Go to content

Main menu:

ทัวร์สิงค์โปร์

รหัสทัวร์  DP_SQSPB_ SOSHIOK
ชื่อทัวร์  ทัวร์สิงคโปร์ บินเช้า - กลับค่ำ
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน     
สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
9,999.-/11,999.-  


รหัสทัวร์  DP_SQSPB_FLOW
ชื่อทัวร์  ทัวร์สิงคโปร์ บินเช้า - กลับค่ำ
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน     
สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
8,299.-


รหัสทัวร์  DP_SQGOH_3K004
ชื่อทัวร์  ทัวร์สิงคโปร์
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน     
สายการบิน Jet Star (3K)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
11,900.-


รหัสทัวร์  DP_SQGOH_FD001
ชื่อทัวร์  ทัวร์สิงคโปร์
วันเดินทาง  ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน     
สายการบิน Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
16,900.-


รหัสทัวร์  DP_SQGOH_SQ001
ชื่อทัวร์  ทัวร์สิงคโปร์
วันเดินทาง  ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน     
สายการบิน Singapore Airlines (SQ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
13,900.-


รหัสทัวร์  DP_SQSPB_EPIC3K
ชื่อทัวร์  ทัวร์สิงคโปร์
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน     
สายการบิน Jet Star (3K)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
13,999.-


รหัสทัวร์  DP_SQSPB_MAGNIFICENT
ชื่อทัวร์  ทัวร์สิงคโปร์ (อิสระท่องเที่ยว 1วัน)
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    4วัน 3คืน     
สายการบิน Thai Lion Air (SL)
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,999.-/14,999.-


รหัสทัวร์  DP_SQZGO_SIN14
ชื่อทัวร์  ทัวร์สิงคโปร์
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน     
สายการบิน Singapore Airlines (SQ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
11,888.-


รหัสทัวร์  DP_SQZGO_SIN15
ชื่อทัวร์  ทัวร์สิงคโปร์
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน     
สายการบิน Jet Star (3K)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
13,999.-


รหัสทัวร์  DP_SQSPB_EPICSQ
ชื่อทัวร์  ทัวร์สิงคโปร์
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน     
สายการบิน Singapore Airlines (SQ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
15,999.-


รหัสทัวร์  DP_SQSPB_TWOPARK
ชื่อทัวร์  ทัวร์สิงคโปร์
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    4วัน 3คืน     
สายการบิน Singapore Airlines (SQ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
16,999.-


รหัสทัวร์  DP_SQSPB_FULLY
ชื่อทัวร์  ทัวร์สิงคโปร์
วันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    3วัน 2คืน     
สายการบิน Singapore Airlines (SQ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
15,999.-


Back to content | Back to main menu