ทัวร์ฝรั่งเศส - SABUYTICKET AND TRAVEL

ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ เที่ยวได้จริง ไม่ทิ้งลูกทัวร์
Go to content

Main menu:

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์  DP_FRITC_WY11
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฝรั่งเศส ปารีส
วันเดินทาง  พฤศจิกายน 2561 - เมษายน 2562
ระยะเวลา    5วัน 3คืน     
สายการบิน  Oman Air  (WY)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
35,333.- (ไม่รวมค่าซ่า)


รหัสทัวร์  DP_FRDKC_HASHTAG
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฝรั่งเศส ปารีส
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    6วัน 3คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
39,991.- (ไม่รวมค่าวีซ่า)


รหัสทัวร์  DP_FRGOH_GO3CDG-TG005
ชื่อทัวร์  ทัวร์ฝรั่งเศส ปารีส
วันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    8วัน 5คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
56,900.- (ไม่รวมค่าวีซ่า)


รหัสทัวร์  DP_FRDVT_IMPRESSION
ชื่อทัวร์  ทัวร์แกรนด์ฝรั่งเศส
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562
ระยะเวลา    7วัน 4คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
77,700.-


รหัสทัวร์  DP_FRDVT_EUR36
ชื่อทัวร์  ทัวร์แกรนด์ฝรั่งเศส
วันเดินทาง  ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562
ระยะเวลา    10วัน 7คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
100,000.-


รหัสทัวร์  DP_FRSRT_SIRI11
ชื่อทัวร์  ทัวร์แกรนด์ฝรั่งเศส
วันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    13วัน 10คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
102,000.-


รหัสทัวร์  DP_FRSRT_SIRI11
ชื่อทัวร์  ทัวร์แกรนด์ฝรั่งเศสตะวันตก โพรวองซ์
วันเดินทาง  ตุลาคม และ ธันวาคม 2561
ระยะเวลา    11วัน 9คืน     
สายการบิน  Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
97,900.-


Back to content | Back to main menu