ทัวร์จีน - SABUYTICKET AND TRAVEL

ทัวร์ทั่วโลก เที่ยวคุ้ม ราคาโดนใจ เที่ยวได้จริง ไม่ทิ้งลูกทัวร์
Go to content

Main menu:

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์  DP_CSCKGWE01
ชื่อทัวร์  ทัวร์จีน ฉงชิ่ง
วันเดินทาง  กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
ระยะเวลา    3 วัน 2 คืน     
สายการบิน Thai Smile (WE)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
9,899.-  


รหัสทัวร์  DP_CSCKGWE02
ชื่อทัวร์  ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง
วันเดินทาง  เมษายน 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน     
สายการบิน Thai Smile (WE)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
19,899.-  


รหัสทัวร์  DP_CSCSXWE01
ชื่อทัวร์  ทัวร์จีน จางเจียเจี๊ย
วันเดินทาง  กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน     
สายการบิน Thai Smile (WE)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,899.-  


รหัสทัวร์  DP_CSKMGMU01
ชื่อทัวร์  ทัวร์จีน คุณหมิง
วันเดินทาง  มีนาคม 2561
ระยะเวลา    5 วัน 4 คืน     
สายการบิน China Eastern (MU)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
17,899.-  


รหัสทัวร์  DP_CSNKGXW03
ชื่อทัวร์  ทัวร์จีน เซียงไฮ นานกิง
วันเดินทาง  มีนาคม 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน     
สายการบิน Nok Scoot (XW)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
12,899.-  


รหัสทัวร์  DP_CSPEKPVGTG01
ชื่อทัวร์  ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซียงไฮ
วันเดินทาง  มีนาคม - พฤษภาคม 2561
ระยะเวลา    6 วัน 4 คืน     
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
19,899.-  


รหัสทัวร์  DP_CSPEKTG01
ชื่อทัวร์  ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน
วันเดินทาง  มีนาคม - พฤษภาคม 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
15,899.-  


รหัสทัวร์  DP_CSPVGTG01
ชื่อทัวร์  ทัวร์จีน เซียงไฮ้
วันเดินทาง  มีนาคม - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
14,899.-  


รหัสทัวร์  DP_CSTSNXW02
ชื่อทัวร์  ทัวร์จีน เทียนจิน ปักกิ่ง
วันเดินทาง  มีนาคม 2561
ระยะเวลา    5 วัน 4 คืน     
สายการบิน Nok Scoot (XW)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
14,899.-  


รหัสทัวร์  DP_CSTSNXW03
ชื่อทัวร์  ทัวร์จีน เทียนจิน ปักกิ่ง
วันเดินทาง  มีนาคม 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน     
สายการบิน Nok Scoot (XW)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
13,899.-  


รหัสทัวร์  DP_CSXIYXW01
ชื่อทัวร์  ทัวร์จีน ซีอาน
วันเดินทาง  กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
ระยะเวลา    4 วัน 2 คืน     
สายการบิน Nok Scoot (XW)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
14,899.-  


รหัสทัวร์  DP_SHCATSN2
ชื่อทัวร์  ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน
วันเดินทาง  มีนาคม - เมษายน 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน Air China (CA)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
16,999.-  


รหัสทัวร์  DP_SHCZWUH2
ชื่อทัวร์  ทัวร์จีน อู่ฮั่น
วันเดินทาง  มีนาคม 2561
ระยะเวลา    4 วัน 2 คืน     
สายการบิน China Southern (CZ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
19,900.-  


รหัสทัวร์  DP_SHFMPVG5
ชื่อทัวร์  ทัวร์จีน ผู่โถวซาน หังโจว
วันเดินทาง  มีนาคม 2561
ระยะเวลา    5 วัน 4 คืน     
สายการบิน Shanghai Airlines (FM)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
23,999.-  


รหัสทัวร์  DP_SHFMPVG6
ชื่อทัวร์  ทัวร์จีน หังโจว เซียงไฮ้
วันเดินทาง  มีนาคม 2561
ระยะเวลา    5 วัน 4 คืน     
สายการบิน Shanghai Airlines (FM)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
19,999.-  


รหัสทัวร์  DP_SHHUPEK1
ชื่อทัวร์  ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน
วันเดินทาง  เมษายน - พฤษภาคม 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน Hainan Airlines (HU)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
18,999.-  


รหัสทัวร์  DP_SHMUKMG9
ชื่อทัวร์  ทัวร์จีน ต้าหลี่ แชงกรีล่า
วันเดินทาง  มีนาคม 2561
ระยะเวลา    6 วัน 5 คืน     
สายการบิน China Eastern (MU)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
21,799.-  


รหัสทัวร์  DP_SHMUNKG1
ชื่อทัวร์  ทัวร์จีน นานกิง หวงซาน
วันเดินทาง  มีนาคม 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน China Eastern (MU)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
22,900.-  


รหัสทัวร์  DP_SHTGPVG3
ชื่อทัวร์  ทัวร์จีน เซียงไฮ้ ดีสนีย์แลนด์
วันเดินทาง  มีนาคม - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    5 วัน 3 คืน     
สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
23,999.-  


รหัสทัวร์  DP_SHWECKG6
ชื่อทัวร์  ทัวร์จีน ฉงชิ่ง ล่องเรือสำราญ
วันเดินทาง  เมษายน - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    5 วัน 4 คืน     
สายการบิน Thai Smile (WE)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
27,999.-  


รหัสทัวร์  DP_SHWECKG7
ชื่อทัวร์  ทัวร์จีน ต้าจู ฉงชิ่ง อู่หลง
วันเดินทาง  กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    5 วัน 4 คืน     
สายการบิน Thai Smile (WE)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
20,999.-  


รหัสทัวร์  DP_SHWECSX6
ชื่อทัวร์  ทัวร์จีน เสินเหนงเจี้ย ฉางเต๋อ
วันเดินทาง  มีนาคม 2561
ระยะเวลา    5 วัน 4 คืน     
สายการบิน Thai Smile (WE)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
22,999.-  


รหัสทัวร์  DP_SHWECSX7
ชื่อทัวร์  ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง
วันเดินทาง  มีนาคม - มิถุนายน 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน     
สายการบิน Thai Smile (WE)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
19,999.-  


รหัสทัวร์  DP_SHWECSX8
ชื่อทัวร์  ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย
วันเดินทาง  มีนาคม 2561
ระยะเวลา    4 วัน 3 คืน     
สายการบิน Thai Smile (WE)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
20,999.-  


Back to content | Back to main menu